minbaad.dk
mandag 18. juni

Vallensbæk satser nu 100% på BRIG-bådene som følgebåde i klubben. De er blandt andet lettere at skubbe rundt på land end de tungere Tornado-både. Foto: Kenneth Bøggild

Vallensbæk efter leasing af RIB: Der lå grundige overvejelser bag

Fordele og ulemper blev nøje vendt, inden kontrakten på leasingaftalen af en ny følgebåd blev underskrevet i Vallensbæk Sejlklub. Formanden åbner her for de overvejelser, der gik forud.

Sejlklubber | 14-11-2017 14:11 | Af  Sara Sulkjær

Som de fleste andre klubber i Danmark er Vallensbæk Sejlklub afhængig af en velfungerende følgebåds-fleet. Dels til den daglige træning, men også i forbindelse med de mange arrangementer og stævner, der afholdes i klubben.

At holde en fleet af ældre RIB-både og fastskrogsbåde i sødygtig og brugelig stand er dog en bekostelig affære, har klubben erfaret. Derfor har sejlerne i Vallensbæk nu besluttet at gå helt nye vej. Som den første klub er de ”sprunget” på leasingtoget, som Pro-Safe har tilbudt sejlklubberne

Det betyder, at Vallensbæk Sejlklub til foråret stævner ud i en helt ny BRIG Falcon 500 fra Pro-Safe med udstyr tilpasset specielt til trænere og følgebådsopgaven, vel at mærke uden at skulle binde kapital i båden.

Skepsis overfor konceptet 

Kenneth Bøggild, formand Vallensbæk Sejlklub, deler her ud af klubbens overvejelser omkring leasingen: 

”Beslutningen om at springe på leasingtoget har været længe undervejs. Det er jo en helt ny måde at se på sejlklubbens drift, så det er en beslutning, vi har brugt rigtig meget tid på at undersøge. Eksempelvis om det nu også kunne hænge sammen, og om det var så fordelagtigt, som det så ud til. 

Umiddelbart var vi lidt overraskede over, at vi skulle kunne få en båd til kr. 1.599,00 pr. måned, inklusiv det vigtige årlige motorservice, en båd tilpasset opgaverne i sejlklubben og med en helt ny landevejstrailer. Vi var derfor lidt skeptiske over, om det nu også var rigtig opfattet.

Grunden til skepsissen var, at vi i vores regnskab jo kunne se, at det var stort set samme pris, som det kostede os at holde vores gamle RIB 5m sejlende med løbende motorreparationer, udskiftning af styresystemer, og hvad der ellers løbende gik i stykker på båden.

Ligeledes har vi jo alle hørt om store regninger ved f. eks tilbagelevering af leasingbiler, hvor vi var usikre på, om der pludselig var en større regning, når båden skulle returneres.

Sparer 50 % af benzinforbruget 

Efter længere dialog med Jesper Asgaard fra Pro-Safe og besøg i Korsør samt test af båden, ja så kunne vi jo se, at det rent faktisk var, som det var udlagt.

Udover det positive ved at få nyt grej, som jo altid er herligt i en lille klub som vores, så betyder sikkerheden for, at grejet virker, når de frivillige skal bruge det, ekstremt meget. Der er ikke noget mere demotiverende som frivillig end at opleve motorstop eller startproblemer, når man står med ti unger, som bare vil ud og sejle. 

Ligeledes vejede sikkerhedsaspektet højt, da vi de seneste par sæsonener ofte har oplevet driftstop på vandet, hvad jo ikke er så smart, når træningen er i gang, og sikkerhed har høj prioritet i klubben.

I efteråret har vi haft mulighed for at låne en identisk båd, BRIG Falcon 500 med 50hk. Forventningerne til båden var naturligvis store, alene at det er en ny båd, men også da båden jo er af et nyere design end de både, som klubben ellers har. 

På vandet er båden let dreven, og det kan ses på økonomien, da vi ca. har sparet 50% på benzinforbruget på båden i forhold til de noget tungere Tornado-både. Det er jo så penge, der er sparet og kan bruges til aktiviteter i sejlklubben. 

Stiller krav til klubbens regnskabshåndtering 

I første omgang har vi valgt at lease en båd, men qua at det er leasing, kan vi blot lease en båd mere, hvis der bliver behov for dette. Denne fleksibilitet har også været med i vores overvejelser, da vi besluttede os for denne alternative finansieringsform.

Vi glæder os til at komme på vandet i vores nye båd til foråret samt glæder os til at kunne gøre brug af BRIG coach bådsfællesskabet, når vi næste gang har store stævner. I fællesskabet kan vi således låne klubbers både og her vide, at bådene er 100% i orden. Jeg håber derfor, at der er andre klubber, som kan se mulighederne i det nye tilbud fra en RIB-udbyder.

Nu bliver det spændende at se, om vi kan vende os til, at båden regnskabsmæssigt ikke er klubbens, men et aktiv som vi løbende skal betale til. Det stiller jo krav til klubbens løbende regnskabshåndtering og cashflow, da vi jo trods alt over fire år kommer til at betale 77.000. VI skal sørge for, at der er penge på bogen til de løbende betalinger, ” slutter Kenneth Bøggild. 

Om leasing-tilbuddet 

Hos Pro-Safe har Jesper Asgaard udviklet det nye klub- og trænertilbud, som består af to typer følgebåde: 

 En 5 meter båd, som Vallensbæk har valgt, der er en basis trænerbåd 

 En coachbåd PRO, der er en 5,70 meter BRIG Falcon-båd, som udover at være en større båd også har lidt ekstra udstyr og en større motor

Skal klubberne være sikre på at kunne stævne ud i en ny båd til foråret, er det ved at være tid for at melde sig på banen. Både bestilt før 1. december er klar til levering 1. marts 2018, forklarer Asgaard. 

En af VSK's ungdomstrænere, Patrick Larsen har testet den ny trænerbåd henover efterårssæsonen. Foto: Kenneth Bøggild

Bookmark and Share
FLERE NYHEDER


SEJLKLUBBER OG KLASSER


Få nyheder og deltag i konkurrencer

Besøg os på facebook


MORTEN LORENZEN TAGER ORDET