Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Danske Tursejlere, at begreberne personskade og tingskade adskilles i to adskilte forsikringer.

Danske Tursejlere vil adskille lovpligtig ansvarsforsikring

Danske Tursejlere nytænker den lovpligtige ansvarsforsikring, og foreslår at adskille den i to forsikringer. Søfartsstyrelsen arbejder på den nye lov.

Af Maria Ravn Jürgensen |

Søfartsstyrelsen arbejder i øjeblikket på et nyt lovforslag til 'lov om sikkerhed til søs' som skal fremsættes i Folketinget i slutningen af februar 2018. 

Lovforslaget omfatter, at alle fartøjer, hvortil der kræves et kompetence bevis (speedbådskørekort eller vandscooterbevis) og disse fartøjer skal have en lovpligtig ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar, som vi kender det fra færdselsloven og indregistrerede køretøjer.

Nye regler

- Udfordringen er bare, at på vandet, er det sølovens bestemmelser, der gælder, og ansvarsforsikringer for fritidsfartøjer er i dag baseret på det såkaldte 'culpa princip', hvor man skal have handlet uagtsomt eller forsætteligt for, at man kan idømmes et ansvar for en handling, skriver Leif Nielsen fra Danske Tursejlere i en pressemeddelse.

Politikerne ønsker nye regler om ansvar primært for at eventuelle personskader, som vi så det i forbindelse med den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn i sommeren 2017, kan få erstatning.

Nytænkning

Danske Tursejlere anbefaler derfor, at der nytænkes, idet det foreliggende lovforslag rammer sejlerne meget skævt afhængig af, hvilket fritidsfartøj man sejler i.

Derfor foreslår Danske Tursejlere, at begreberne personskade og tingskade adskilles i to adskilte forsikringer, således det kommende lovforslag kunne udformes mere enkelt og forståeligt. Forslagene lyder således:

Lovpligtig ansvar personskadeforsikring:

Forsikringen baseres på et objektivt ansvarsgrundlag. Forsikringen skal tegnes af alle personer, der fører et fartøj/har ansvaret for et fartøj, der benytter søterritoriet. Herfra undtages fartøjer, der er under en længde på fire meter, fartøjer der har en motorkraft under 25 HK og fartøjer, der anvendes til idrætsformål.

Lovpligtig ansvar tingskade forsikring:

Forsikringen baseres (som i dag) på Culpa retspraktis og Sølovens bestemmelser. Forsikringen tegnes for alle fartøjer, der benytter søterritoriet, og hvor Søloven er gældende. Herfra undtages fartøjer, der er under en længde på fire meter, fartøjer der har en motorkraft under 25 HK og fartøjer der anvendes til idrætsformål.

Danske Tursejlere skriver:

- En sådan opsplitning i to forsikringstyper vil i vor optik give god mening, idet løsningen understøtter de politiske intentioner omkring: øget sikkerhed til søs, tilsikrer objektive personskadeerstatninger, let forståelig løsning og økonomisk acceptable forsikringspræmier.

 

content-loader
content-loader
content-loader