Gå til hoved-indhold
Stickers skal minde sejlerne om at huske vesten. Foto: SejlSikkertKort Nyt
Stickers skal minde sejlerne om at huske vesten. Foto: SejlSikkert

Ny undersøgelse: Brug af redningsvest smitter - skipper skal tage ansvar

Hvis én person bærer redningsvest, er der stor sandsynlighed for, at alle andre ombord også gør det. En ny indsats handler derfor om at få skipperne til at gå forrest og sørge for, at der bruges vest.

Af Sara Sulkjær |

Man er mere tilbøjelig til at tage redningsvest på, hvis dem, man sejler med, også gør det. Det viser en undersøgelse fra SejlSikkert, hvor flere end 8.400 personer i 3.900 både er blevet observeret.

I 50 pct. af bådene havde alle redningsveste på, i 35 pct. af bådene havde ingen redningsveste på, og i de resterende 15 pct. af bådene bar nogle af personerne redningsvest. 

- Det tyder på, at der er en form for social påvirkning, når det handler om at bruge redningsvest. Der er én, der skal tage initiativet, så følger de andre trop. Det er naturligvis den enkelte, der i sidste ende har ansvaret for egen sikkerhed, men der ligger også et stort ansvar hos skipperne, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd

- Derfor vil vi i de kommende måneder gøre en ekstra indsat for at få skipperne til at gå forrest og bære redningsvest og som en naturlig ting opfordre til, at andre ombord også gør det. Det skal være med til at forbedre sikkerhedskulturen, så færre drukner på havet, uddyber han. 

Et prik til samvittigheden

Indsatsen i landets havne vil hen over sommeren minde fritidssejlere og fritidsfiskere om at huske redningsvesten.

Der vil være høje, gule skilte ved udvalgte havnehuller og tegninger af kompasroser med en redningsvest i stedet for det vestlige verdenshjørne på slæbesteder og asfalten på parkeringspladserne.

Flere havne vil desuden blive udsmykket med silhuetter af redningsveste, som er højtryksrenset ned i asfalten samt på bådebroerne. Skipperne kan også sætte et stort orange klistermærke på deres både, som signalerer, at alle ombord bruger vest.

- Vi håber, at kampagnematerialerne kan skubbe lidt til sikkerhedsbevidstheden og prikke til fritidssejlernes og fritidsfiskernes samvittighed. Vi har også flere end 430 SejlSikkert-ambassadører rundt i landets havne, som fungerer som lokale rollemodeller, og de vil medvirke til, at folk i havnene ikke er i tvivl om, at redningsvesten er vigtigt, siger Sten Emborg i en pressemeddelelse.

Det er dermed SejlSikkert-ambassadørerne, som vil stå for udbredelsen af de mange gode kampagnebudskaber i samarbejde med de lokale havnefogeder og klubformænd.

Mange glemmer sikkerheden i godt vejr

Vejret er ikke alene afgørende for, om man som sejler begiver sig på havet, vejret afgør også, hvordan man som sejler opfatter sikkerhedssituationen.

Når fritidssejlere og fritidsfiskere bliver spurgt, hvornår de er mest opmærksomme på sikkerhed, svarer 74 procent: ”Når vejret bliver dårligt”. 43 pct. mener samtidig, at vesten er mindre vigtig i godt vejr. Men selv havblik er ingen garanti for, at der ikke kan ske ulykker til søs.

- Der er ikke dage, hvor det er forsvarligt at sejle uden redningsvest. Derfor er det vigtigt at minde om, hvor stor betydning redningsvesten har for ens overlevelseschancer, og at man også kan falde i vandet i solskin, siger René Højer, programchef i TrygFonden. 

Redningsvesten køber dig tid 

- En redningsvest holder dig flydende i vandet, hvis du falder over bord. Det koster mange kræfter at holde sig oven vande uden vest, og selvom der er personer tilbage på båden, kan der gå lang tid før, at de får hjulpet dig ombord igen. En redningsvest vil således købe dig tid, siger René Højer og fortsætter:

- 90 pct. af de druknede fra 2001 til 2015 blev fundet uden redningsvest. Så et godt råd er: Husk redningsvesten. Med vores indsats i havnene i løbet af sommeren håber vi at tale til både fornuften og følelserne. Sikkerheden er ikke bare et anliggende for den enkelte sejler eller fisker, men også for vedkommendes familie, der gerne vil have, at vedkommende kommer godt hjem fra sejlturen, slutter René Højer.

Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden samarbejder om SejlSikkert, der skal højne sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere. Læs mere på sejlsikkert.dk.

Fakta: 

• 44 pct. af personerne i bådene bærer ikke redningsvest. 

• I 50 pct. af alle bådende med flere personer bærer alle redningsvest.

• I 35 pct. af bådene med flere personer bærer ingen redningsvest.

Kilde: Observationsstudie 2017 for Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden. Undersøgelsen er gennemført af Als Research.

Der er såkaldte tags på vej i flere havne. Foto: SejlSikkert

content-loader
content-loader
content-loader