Gå til hoved-indhold
Egå Sejlklub er utrygge ved at være medlem af Sailng Aarhus på grund af en negativ egenkapital, hvor Sailing Aarhus skylder klubberne cirka en mio. kroner. Foto: Troels LykkeSejlklubber
Egå Sejlklub er utrygge ved at være medlem af Sailng Aarhus på grund af en negativ egenkapital, hvor Sailing Aarhus skylder klubberne cirka en mio. kroner. Foto: Troels Lykke

Ny Sailing Aarhus formand håber Egå Sejlklub vil samarbejde efter exit

Men Peter C. Nielsen håber mest, Egå Sejlklub bliver af flere årsager, en af dem er, at de kan tjene deres tabte penge tilbage. - Vi får total gennemsigtighed nu og ny kasser, siger han til minbaad.dk.

 

Af Troels Lykke |

Bølgerne går højt i Aarhus Bugten, i et år hvor Danmarkshistoriens største sejlstævne, VM for OL-klasserne skal holdes til august.

Sagen er nu den, at den store sejlklub Egå Sejlklub igen vil trække sig fra Sailing Aarhus, der er en forening med seks sejlklubber.

Klubben lægger op til, på en generalforsamling den 23. maj, at man forlader Sailing Aarhus.

Egå Sejlklub mangler 145.000 kroner

Og det er pengene, der spiller den store rolle. For Egå Sejlklub med formand Peter Juul har et tilgodehavende i Sailing Aarhus på 65.000 kroner for 2017 og cirka 80.000 kroner for 2018.

- Disse penge kunne have været med til at nedbringe vores gæld til Dansk Sejlunion og Egå Marina, fortæller Egå Sejlklubs betstyrelse på deres hjemmeside.

Betyrelsen forklarer videre om økonomien, der flere steder har sejlet i Sailing Aarhus med bilag, der blev væk og et underskud, man ikke vidste, man havde.

- Budgettet i Sailing Aarhus for 2018 er, efter vores mening, præget af urealistisk ønsketænkning. Vi ser en stor økonomisk risiko for Egå Sejlklub ved fortsat at være med i Sailing Aarhus, derfor foreslår en samlet Egå Sejlklub-bestyrelse, at Egå Sejlklub melder sig ud af Sailing Aarhus, fortæller Egå Sejlklub.

Klubber har modtaget 3,5 mio. kr. siden 2010

Minbaad.dk har nu mødt den nye formand for Sailing Aarhus, Peter C. Nielsen fra Aarhus Sejlklub, han afløser den afgående formand Mette Evald fra Sejlklubben Bugten.

Den nye formands forstår godt, at Egå Sejlklub vil forlade Sailing Aarhus, for som han siger:

- Alle er jo klar over, at økonomien har sejlet i Sailing Aarhus i perioder, men overordnet set kan man sige, at pengene siden 2010 i virkeligheden er delt ud til klubberne. Faktum er, at der er delt 3,5 mio. kroner ud til klubberne, siger Peter C. Nielsen.

Vil skabe gennemsigtighed for økonomien

Men Peter C. Nielsen, hvad vil I gøre for at Egå Sejlklub og de øvrige fem sejlklubber føler sig trygge i Sailing Aarhus?

- Vi vil skabe total gennemsigtighed, få styr på bogføringen, så vi ved, hvor mange penge, vi har. Vi har derfor lavet en aftale med et nyt bogføringsfirma, samtidig har vi fået Asger Christiansen fra Marselisborg Sejlklub som kasser. Det er vi meget trygge ved i Sailing Aarhus' betyrelse. Han er en meget omhyggelig mand, der sætter sig grundigt ind i tingene.

Hvad betyder det, hvis Egå Sejlklub melder sig ud af Sailing Aarhus?

- De fem andre klubber vil fortsætte det vigtige koncept, nemlig at skabe store stævner, vi må så holde stævnerne i de andre havne, men vi håber på et samarbejde med Egå Sejlklub, hvis de går, hvilket vi ikke håber, de gør. For når de er med, er konceptet stærkere, og de er en stor klub med en god rutine. Samtidig vil det give Egå Sejlklub mulighed for at tjene de penge hjem, som Sailing Aarhus skylder dem. Men vi respekterer deres beslutning, hvis de går, fortæller Peter C. Nielsen.

Han fortæller også, at han og den nye direktør for Sailing Aarhus, Jon Koch Hansen, har tilbudt et møde med Egå Sejlklub, der dog ikke er vendt tilbage på den henvendelse, erfarer minbaad.dk.

Peter C. Nielsen fra Aarhus Sejlklub blev i denne uge valgt til ny formand for Sailing Aarhus. Foto: Aarhus Sejlklub

Læs hele indlægget fra Egå Sejlklub, der også står på klubbens hjemmeside:

Vi tror på ideen med at de 6 sejlklubber samarbejder om udvikling af sejlsporten omkring Aarhus i almindelighed, styrkelse af sejlsporten for unge og udvikling af unge talenter i særdeleshed.

Det er desværre ikke denne flotte formålsparagraf, der har præget arbejdet i Sailing Aarhus (SAA). Bestyrelsen i almindelighed og Ledelsen i særdeleshed har, efter vores mening, handlet meget uansvarligt. 

Vores tidsforbrug på Sailing Aarhus møder er helt urimeligt stort og langt de fleste møder har hidtil handlet om at begrænse de skader som en inkompetent ledelse og bestyrelse har påført SAA.

I ES har vi et tilgodehavende i SAA på Kr. 65.000,- for 2017 og ca. Kr. 80.000,- 2018. Disse penge kunne have været med til at nedbringe vores gæld til DS og Egå Marina.

Egenkapitalen i SAA er minus Kr. 1.035.000 og underskuddet for 2017 ca. Kr. 300.000, underskuddet og den manglende likviditet forsøges reddet ved at undlade betaling af tilgodehavende til klubberne. 

Aarhus kommune har betalt betydelige bidrag til Sailing Aarhus, for at Sailing Aarhus efterfølgende skulle fordele pengene til klubberne for deres indsats til Test Event 2017 og VM 18.

SAA fik i januar 2018 en gylden mulighed for at rette op på mange års ”skader”, da den hidtidige direktør fratrådte.

Fra Egå Sejlklubs side forsøgte vi at overbevise de øvrige klubber om, at Sailing Aarhus ikke skulle fortsætte i netop det spor, der havde medført så stort underskud. Det lykkedes desværre ikke.

Budgettet for 2018 er, efter vores mening, præget af urealistisk ønsketænkning. Vi ser en stor økonomisk risiko for ES ved fortsat at være med i Sailing Aarhus, derfor foreslår en samlet ES-bestyrelse, at Egå Sejlklub melder sig ud af Sailing Aarhus.

Bestyrelsen i Egå Sejlklub kan under disse forhold ikke se nogen fremtid i at deltage i samarbejdet i SAA, hvorfor vi anmoder den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 23. maj kl. 19.30 om accept af en udmeldelse af Sailing Aarhus pr. 31 august 2018 (efter VM -18) med virkning pr. 31. december 2018.

content-loader
content-loader
content-loader