Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Det er sejlerens opgave at sikre behørigt udkig, for at undgå faretruende situationer. Foto: Duelighedsklubben.

Ankerligger påsejlet med stævn ind i kahytten - husk behørig udkig

Duelighedsklubben gør opmærksom på vigtigheden i at holde udkig, også når man ligger for anker. - Uden varsel stak en sejlskibsstævne ind i kahytten lige ved siden af mit hoved, fortæller sejler.

Af Maria Ravn Jürgensen |

Benjamin Kristensen fra duelighed.dk  har fået en mail fra en sejler som fortæller om en morgen hvor han vågnede op sammen med over 30 andre ankeliggere i den beskyttede ankerplads Thurø Bund.

Og pludselig blev han påsejlet af en anden båd, tilsyneladende med for stor hastighed.

Uden varsel

Sejleren fortæller således:

- Jeg blev for nogle år siden påsejlet i Thurø Bund for anker, men jeg sad i kahytten og spiste morgenmad. Pludselig og uden varsel stak en sejlskibsstævne "sit grimme fjæs" ind i kahytten lige ved siden af mit hoved på den plads, hvor min kone, der var taget hjem to dage før, plejer at sidde...

- Det var en voldsom og angstprovokerende oplevelse, ikke mindst fordi man ikke præcis ved, hvad der er sket eller om ens båd holder på at synke. Heldigvis sluttede skaden nogle håndsbredder over vandlinjen, så jeg kunne roligt tage ankeret op og sejle ind til molen ved Walsteds Bådværft, hvor skaden på båden (som senere blev opgjort til mere end DKK 300.000,-) blev repareret på allerbedste vis. Held i uheld, kan man sige.

Ingen problemer med dækning

- På trods af, at skadevolder påstod, at min båd, 34 fod og godt 5 ton, pludseligt havde "svinget lige ud foran deres kurs", og hævdede at de havde sejlet forsvarligt væk fra ankerpladsen, mens vurderingsmanden fra forsikringsselskabet mente, at omfanget af den pågældende skade skyldtes en fart på 5-6 knob, blev der ingen problemer med dækningen af skaden.

- Mit forsikringsselskab betalte i første omgang via kaskoen, og skadevolders forsikringsselskab tilbagebetalte siden det samlede beløb til mit selskab, fortæller sejleren.

Kan ske pludseligt

Benjamin Kristensen mener at læren af sejlerens oplevelse må være, at bådførere holder sikker fart og sikker afstand til alle fartøjer, også fartøjer for anker.

De kan jo pludselig svaje for vind eller strøm, eller drive for ankeret.

Sejleren rejser nu spørgsmålet: "Har man som ankerligger i en fritidsbåd på en beskyttet ankerplads, pligt til at holde behørig udkig?".

Svar fra søfartsstyrelsen

Dette fik Benjamin Kristensen til at tænke på vagtholdbekendtgørelsen som fastslår at "Det påhviler føreren af ethvert skib, bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer, at sørge for, at der holdes den af hensyn til skibets og besætningens sikkerhed samt til beskyttelse af miljøet fornødne og effektive vagt, når skibet er fortøjet i havn eller ligger til ankers på beskyttet ankerplads".

Benjamin Kristensen sendte sejlerens spørgsmål videre til Søfartsstyrelsen og svaret fra besætningskonsulent Jan Frølgaard lød: "Man har altid pligt til at sikre behørigt udkig, også selvom man er til anker".

content-loader
content-loader
content-loader