Gå til hoved-indhold
Motorer
Der er naturligt nok en påhængsmotor på vores MOB (Mand-Over-Bord) -båd , og vi træner eleverne i hurtigt og effektivt at kunne isætte båden, fortæller kaptajn fra Georg Stage. PR-foto

Georg Stage underviser elever i brug af Mercurys påhængsmotorer

skoleskibet Georg Stage har som noget nyt i år indkøbt Mercury påhængsmotorer, som benyttes til et grundigt kursus om påhængsmotorens opbygning, inklusiv fejlsøgning, i undervisningen.

Af Troels lykke |

Kaptajn Jesper Amholt, der forestår dagens undervisning af eleverne, forklarer:

”Der er naturligt nok en påhængsmotor på vores MOB (Mand-Over-Bord) -båd , og vi træner eleverne i hurtigt og effektivt at kunne isætte båden. Men hvad sker der hvis motoren ikke vil starte, eller sætter ud når de er kommet ombord?"

"Vi besluttede derfor at fortrolighed med en påhængsmotor, er stort set lige så vigtig som at kunne isætte MOB-båden korrekt. Det er hovedårsagen til at vi investerede i 2 robuste 4 hestes Mercury påhængsmotorer til denne sæson. De skal kunne klare at blive splittet ad og samlet igen af alle 63 elever i løbet af de 2 uger, vi er ved kaj.”

Dagens ord: Læs manualen!

…Eller som det blev udtrykt: RTFM – "Read The F…. Manual”! Det blev sagt ganske mange gange under kurset, for de unge mennesker er både interesserede og nysgerrige, hvorfor det ind imellem går lidt for stærkt.

I virkeligheden er dagens undervisning noget som mange nye ejere af en påhængsmotor med fordel kan prøve:

Allerførst: Bliv fortrolig med samtlige knapper og funktioner på påhængsmotoren.

Dernæst: Tag låget af, og lokaliser alle de vigtige komponenter som f.eks. tændrør, karburator, brændstofpumpe, filtre, dæksler osv. Når dette er gjort bliver eleverne bedt om at udføre både et dagligt eftersyn såvel som et 1-års eftersyn.

Fejlfinding under sejlads

Helt generelt betyder denne gennemgang at de får en rigtig god fortrolighed med motoren, og derved er mere klar, såfremt de skulle være tvunget til at udføre fejlfinding f.eks under sejlads.

Det er nemlig hvad de bliver udsat for, når de efterfølgende skal sejle med motoren i de lidt mindre joller. Her udsættes de for tilstoppet brændstofslange, ødelagt tændrør og hvad underviserne ellers kan forestille sig. Alt sammen for at give eleverne god fortrolighed med det grej de betjener.

Ingen tvivl om at Mercury motorerne er en god investering: Fortrolighed med mekanikken, mindre risiko for panik på vandet og en generel motorforståelse er, hvad der kommer ud af denne dags kursus.

Fakta:

  • Skoleskibet Georg Stage så dagens første lys i 1882, dog stammer det nuværende skib fra 1934.
  • I 2019 har der været 2 togter, dvs knap 130 elever har været igennem systemet i år.
  • Omk. 50% af eleverne har et job eller uddannelse på hånden når de afmønstrer.
  • Økonomi: 80 % stammer fra finansloven og 20% skaffes fra private fonde.
  • Kønsfordeling: Der er et stigende antal kvindelige elever ombord, og på årets sidste togt var fordelingen 50/50
  • Fokus: Sociale kompetencer vægter lige så højt som de rent søfartsmæssige kompetencer. Eleverne blandes fra starten, så alle lærer at kunne samarbejde med alle.

content-loader
content-loader
content-loader