Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Stævnet bliver åbent for alle topersoners besætninger, men kun de blandede besætninger kommer til at sejle om DM-medaljer. Foto: Troels Lykke
Kapsejlads
Bestyrelsen fra Dansk Sejlunion blev samlet i Vingsted. Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion

Nyt DM for to personers miks kølbådsbesætning i 2020 - distancesejlads efter DH-regel

Inspireret af ny OL-disciplin med distancesejlads i en topersoners kølbåd, og øget interesse for shorthand distancesejlads i kølbåd, vil Dansk Sejlunion fra 2020 holde DM for en blandet topersoners kølbådsbesætning. To fra samme køn kan også sejle med, men ikke vinde DM.

Af Troels lykke |

Fredag og lørdag deltog bestyrelsen i Klubkonferencens mange inspirerende oplæg og dialoger i fællesskab med de i alt 240 deltagere.

Og da alle andre tog hjem, fortsatte bestyrelsen med et ekstra døgns seminar, fortæller Christian Hangel fra bestyrelsen.

Det vigtigste først - DM i miks-sejlads i kølbåd

Vi tillader os lige at starte med en af de største nyheder fra mødet i Vingsted, nemlig at der skal holdes DM for mikset kølbåds-besætning i 2020, hvor der skal sejles distance-sejlads.

For med inspireret af den nye disciplin på OL-programmet med distancesejlads i en topersoners kølbåd, samt af den stigende interesse for shorthand distancesejlads i kølbåd, blev det også besluttet at Dansk Sejlunion fra 2020 vil afvikle endnu et nyt danmarksmesterskab for en blandet topersoners kølbådsbesætning.

Der skal sejles distancesejlads efter DH-reglen. Stævnet bliver åbent for alle topersoners besætninger, men kun de blandede besætninger kommer til at sejle om DM-medaljer.

Budget - ikke let
Bestyrelsen behandlede budgettet for 2020. Det er ingen let opgave, for det er endnu ikke lykkedes at finde nye sponsorer eller at lande nye, indtægtsgivende projekter. Bestyrelsen godkendte i princippet budgettet, men ønsker at allokere flere ressourcer til markedsføring og kommunikation for bedre at kunne sælge varen. Derfor skal bestyrelsen se på budgettet igen på mødet i januar.

Børn og unge politik

Bestyrelsen var begejstret for et oplæg til en ny politik for børn og unge. Politikken er vigtig for at sætte en klar retning for sejlunionens indsats for vore yngre generationer af sejlere. I en periode har sejlunionen haft stort fokus på at understøtte børn og unge, som vil sejle kapsejlads.

Fremover skal sejlunionen mere tydeligt favne alle børn og unge – også dem, der ikke er begejstret for at sejle hurtigst. Eventyr, kompetencer, fællesskab og sejlsportens unikke værdier kommer i fokus.

Nyt bæredygtighedsudvalg

Som sejlere er vi afhængige af en fantastisk natur og et godt miljø, og som alle andre har vi i sejlunionen både ansvar og muligheder for at gøre en endnu større indsats for sikre fremtidens miljø og klima. Derfor besluttede bestyrelsen at nedsætte et bæredygtighedsudvalg, som vi inviterer ildsjæle til at bemande.

De skal både sætte retningen for indsatsen og være med til at løbe konkrete projekter og initiativer i gang. Her og nu kan vi begynde at se på hvilke små og store skridt, vi selv kan tage for at handle mere ansvarligt. Print, plastikflasker, transport blev nævnt. Og så skal vi fortælle de gode historier til vores medlemmer og til vores omverden om sejlsporten som en bæredygtig aktivitet.

eSailing DM i 2020

Der var mere nyt på programmet: Bestyrelsen besluttede, at eSailing er en del af den organiserede sejlsport. Sejlunionen ser mange muligheder i eSailing både for den enkelte sejler og for sejlklubberne. Det åbner mulighed for at ”sejle” hele året på computeren, blive bedre til taktik, have det sjovt med vennerne og formidle vores fantastiske sport - for blot at nævne nogle af mulighederne.

Vi vil samarbejde med andre om indsatsen, fx Sejlsportsligaen og Sailing Aarhus, og prøve at finde eksterne midler til at udvikle dette. For at styrke denne nye gren af vores sport besluttede bestyrelsen at introducere to officielle danmarksmesterskaber i eSailing allerede i 2020: Et for individuelle sejlere og et for klubber.

Etisk kodeks

Bestyrelsen havde en rigtig god snak om vores etiske kodeks for kapsejlads. Det har nu ti år på bagen, og der er sket meget i idrætten og i vores omgivelser siden. Der har også været nogle konkrete sager i andre sportsgrene og hos os selv, som giver anledning til at se på, hvordan vi bedst formulerer og efterlever ”ordentlighed” hos os.

Derfor besluttede bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med vores etiske grundlag og med sejlsportens værdier for at få et sammenhængende værdigrundlag for Dansk Sejlunion og for alle sejlere – ikke kun kapsejlere.

Der var derudover mange andre ting på dagsordenen, bl.a. et forslag til ny kommunikationsstrategi, samarbejdet med Sejlsportsligaen, forberedelse af OL-deltagelsen næste sommer og status for vores internationale arbejde.

Og som afslutning hilste bestyrelsen en ny klub velkommen i vores fællesskab: Surfafdelingen i Sejlklubben Neptun Vejle har ønsket at stå på egne ben og er nu som Vejle Windsurfing og SUP Klub nyt medlem af Dansk Sejlunion. .

På bestyrelsens vegne
Christian Hangel

content-loader
content-loader
content-loader