Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Her ses sejlere under et af seniorklubbens planlægningsmøder i Margretheholms havn.

Seniorklub skal hjælpe ældre sejlere efter bådsalg - 80 er allerede medlem

Når båden er solgt, føles vejen til havnen ofte lang for de ældre bådejere, der ikke længere finder det legitimt at troppe op på bådebroerne. Det skal en ny seniorklub i Lynetten ændre på.

Af Sara Sulkjær |

"Skal vi have en seniorklub i vores sejlklub?"

Et spørgsmål, som Klaus Schlichter i efteråret stillede i Sejlklubben Lynetten. Svaret kom hurtigt, og få måneder senere har foreningen i  Margretheholms Havn en aktiv seniorklub på mere end 80 medlemmer.

Det sociale samvær er vigtigt

Klubingredienserne er ikke blot en god portion ældre sejlere og et dertil passet antal smørrebrød. Målet strækker sig langt ud over de højtbelagte madder, for når havnens ældre sejlere pludselig må indtrykke en salgsannonce på båden, opstår et tomrum. 

- Personligt har jeg utallige eksempler på ældre sejlere, der har solgt deres båd, men hvor deres besøg i havnen gradvis blev mindre og til sidst helt ophørte. Oftest var årsagen, at de jo ikke længere havde en båd i havnen og derfor af personlige årsager ikke fandt det legitimt at færdes i havnen, forklarer Klaus Schlichter. 

Med seniorklubben håber sejleren, at de ældre klubmedlemmer oplever at få en legal anledning til at lægge vejen forbi havnen og ikke mindst til at opretholde det sociale samvær med dens brugere.

For seniorklubben er ikke blot en klub for smørrebrøds-elskende pensionister, men bliver fra foråret 2019 en del af Lynettens organisation på linje med juniorafdelingen, skolebådene og kapsejladsen, ligesom der derfor også må betales kontingent. 

Klubben skal tage sig af de ældre

Det er et initiativ, der ikke ses i de typiske danske havne, hvor fokus i høj grad ligger på rekrutteringen af den næste sejlergeneration: 

- Personligt har jeg med mine snart halvtreds år i en sejlklub altid haft den forståelse, at der var sejlklubbens medlemmer, omfattende en afdeling for juniorer og skolebåde, men ikke en afdeling, der skulle tage sig af de ældre sejleres interesser, og hjælpe med til at de kunne beholde deres både længst muligt i sejlklubben, fortæller Schlichter.

Ikke kun de ældre sejlere får glæde af det nye klubtilbud. Også de yngre og uerfarne sejlere kan trække på de aldrendes viden fra et langt liv på vandet: 

- Lynettens Seniorer+ vigtigste formål er at bevare de ældre sejlere længst muligt i sejlklubbens sociale regi. Når det lykkes, er målet samtidigt at knytte nogle bånd til de yngre og ikke mindst til de mange ny-sejlere, som måtte have glæde af lidt ekstra hjælp, evt. via en mentor-ordning,  understreger Schlichter.

Grundlaget i Lynettens Seniorer+:

• Alder 60+, dog med undtagelse af ægtefæller 
• Medlem af Sejlklubben Lynetten
• Seniormedlemskab er muligt til lav takst for en sejler uden båd, men under særlige vilkår
• Seniorklubben organiseres via såkaldte Tovholdere, dvs. personer som påtager sig ansvaret for de enkelte arrangementer, som eksempelvis kunne være:
 - Herreaften, respektiv dameaften, sidstnævnte en måde at få vores damer tilbage i havnen
 - Foredrags- og hyggeaftener i forbindelse med medlemmers sejlerberetninger
 - Dag– eller weekendture i egen eller anden kammerats båd
 - Flotilletur i et tempo, som passer til alder og bådenes forskellighed
 - Supportdage for nye sejlere, evt. undervisning om af- og påsætning af mast, oplæring af havnemanøvre og praktisk tursejlads
 - Fællesture til seværdigheder, også på land. F.eks. i samarbejde med vores paraplyorganisation, Danske Seniorer (kontingent kr. 35,- årligt)
 - Fællesspisning, medbring selv eller fælles tilberedning af menuen
 - Hjælp til selvhjælp mellem seniorklubbens egne medlemmer, afhængig af fysik og pengepung
 - Og meget mere, kun fantasien sætter grænser... 

Seniorklub på din havn?

Kan Klaus Schlichter og de øvrige seniorer hjælpe dig og din sejlklub videre med etableringen af en seniorklub, eller har du allerede en seniorklub eller lignende, er Lynetten-sejlerne meget interesserede i at høre fra dig/jer.

I er derfor mere end velkomne til at sende en mail til Klaus Schlichter på klausschlichter@gmail.com. 
 

 

content-loader
content-loader
content-loader