Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Foto: Rune Ekelund, Skovdal Nordic
Kort Nyt
Fotograf: Rune Ekelund, Skovdal Nordic

Marinehjemmeværnet får tre hurtige fartøjer med mindre besætninger

Tre Maritime Indsatsfartøjer-Medium (MIF-M) skal over de næste to år testes af frivillige besætninger tre forskellige steder i landet. De nye fartøjers højere fart og mindre besætninger gør Marinehjemmeværnet bedre rustet. Marinehjemmeværnets har i forvejen 30 grå fartøjer.

Af Troels lykke |

Testen af de tre MIF-M er en del af et forligsprojekt, som skal afklare, om man på sigt også skal satse på mindre, hurtige skibstyper i Marinehjemmeværnet.

De nye fartøjer er næsten dobbelt så hurtige som Marinehjemmeværnets øvrige fartøjer, og chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, ser frem til, at besætningerne nu kommer i gang med at gøre sig erfaringer med den nye fartøjstype.

Hastighed afgørende

”Hastighed til søs er altafgørende – både i forhold til søredning, men også i forhold til de mere militære opgaver som eskortering af flådefartøjer og støtten til politiets opgaveløsning til søs. MIF-M kan sejle med højere fart og kræver en mindre besætning end vores øvrige fartøjer, og dermed kan de hurtigere komme af sted til opgaverne,” siger Henrik Holck Rasmussen i en pressemeddelelse.

Fartøjerne vil først og fremmest blive testet for deres evne til at løse samme opgaver, som Marinehjemmeværnets 30 grå fartøjer allerede løser, og Søværnet skal kunne bruge dem i den operative opgaveløsning.

Ivrige frivillige klar til at teste

Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse har købt de tre fartøjer af det statslige lodseri, Danpilot, og har sørget for, at de er klar til brug i Marinehjemmeværnet.

”Formålet med at købe lodsfartøjerne er, at de kan bruges uden den store tilpasning. De har fået nyt navigations- og kommunikationsudstyr, der er monteret et nyt søgelænder og en affutage til montering af let maskingevær, og så er de blevet malet grå,” forklarer chef for Redersektionen, orlogskaptajn Klaus Rehkopff, der er projektofficer på MIF-projektet i Marinehjemmeværnet.

Interessen for projektet har været stor blandt de frivillige i Marinehjemmeværnet. 16 ud af Marinehjemmeværnets 31 sejlende flotiller (underafdelinger) har budt ind på at teste MIF-M.

”Den store opbakning er meget tilfredsstillende og vidner om, at de frivillige marinere er klar til at tænke nyt. Deres deltagelse er afgørende, og de flotiller, der nu er udvalgt, har været med til at udvikle testprogrammet, som skal vise, om vi med fordel kan bruge mindre, hurtiggående fartøjer i fremtiden,” siger Henrik Holck Rasmussen.

MIF-M bliver testet i fire flotiller ved henholdsvis Nyborg, Hundested og Vejle/Horsens.

Overdragelse og navngivning i Nyborg

Fartøjerne overdrages fra Forsvarets Materieltjeneste til Hjemmeværnet og navngives 10. november. Det sker fra kl. 12.00 – 14.00 ved Marinehjemmeværnssektion Slipshavn, der er Hjemmeværnets maritime skole.

Navngiverne er:

·Generalløjtnant Flemming Lentfer, direktør for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

·Kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen

·Generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet

content-loader
content-loader
content-loader