Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Hallberg-Rassy 43-sejler Jens Bollerup ses her til venstre på sin båd. Privatfoto
Sejlklubber
Her er Jens Bollerups Hallberg-Rassy 43, der er nødt til at ligge i en fiskerihavn, få hundrede meter fra hvor han gerne vil ligge. Foto: Troels Lykke
Sejlklubber
Her er havnen, som Hvide Sande Bådeklub styrer med hård hånd. Foto: Troels Lykke
Sejlklubber

Det vilde vesten: Eksklusion i Hvide Sande Bådeklub - revisor smidt ud på tyndt grundlag og mister havneplads

På en generalforsamling i Hvide Sande Bådeklub blev revisor og sejler Jens Bollerup ekskluderet, angiveligt for at være en tidsrøver og en brokkerøv. Revisoren, der mister havneplads, er rystet over bestyrelsens opførsel, der ligner en chikanesag. Danske Tursejlere har forsøgt at mægle.

 

 

 

Af Katrine Bertelsen |

Beskyldninger om at være en tidsrøver og komme med sure opstød er en del af en advarsel, som Jens Bollerup modtog i september 2019.

Han blev også beskyldt for at modarbejde bestyrelsen, skylde penge, samt flere forhold. Forhold han redegjorde for på generalforsamlingen i Hvide Sande Bådeklub onsdag den 26. februar, og forhold der ikke burde være alvorlige nok til at ekskludere et medlem.

Eksklusionen optræder som punkt på dagsordenen; Jens Bollerups indsendte punkt vedr. en diskussion af den givne advarsel, vælger bestyrelsen at udelade, erfarer Minbaad.dk, der har undersøgt sagen.

Først en advarsel – så en eksklusion

Advarslen blev givet på et møde den 9. september, hvor Jens Bollerup havde bedt om adgang til at få indblik i bestyrelsesreferaterne og ventelisten.

Bl.a. fordi han var blevet bekendt med, at to andre bejlede om den samme plads i havnen, så Jens Bollerup følte sig i klemme. Men også for at få indsigt i bestyrelsens tidligere beslutninger om de eftertragtede pladser.

Mødet blev afsluttet med, at Jens Bollerup fik en skriftlig advarsel stukket i hånden af den nu afgående formand Jørgen ”Popsy” Påbøl og hans afløser Aksel Bækby. Den 8. februar bad Jens Bollerup så om at få advarslen behandlet på generalforsamlingen, som vedtægterne giver mulighed for.

Dagen efter fik han at vide, at et punkt på dagsordenen i stedet ville være “Bestyrelsen foreslår eksklusion af Jens Bollerup”.

Ekskluderet

Onsdag i sidste uge blev Jens Bollerup, mangeårigt medlem, revisor og tidligere formand i Hvide Sande Bådeklub så ekskluderet af generalforsamlingen, der valgte at se bort fra hans forklaring.

Selv om forklaringen og bestyrelsesmedlemmernes svar gendrev de forhold, han var anklaget for, valgte dirigenten at se bort fra opsummeringen af sagsfremstillingen inden afstemningen.

Dårlig hukommelse

Op til generalforsamlingen havde Jens Bollerup sendt et mistillidsvotum til bestyrelsen, som han fik lov at fremlægge på generalforsamlingen. Imidlertid mente bestyrelsen, at indlægget var så langt, at de ikke kunne huske, hvad det var, de skulle redegøre for.

Jens Bollerups forklaring gennemgik hans egne forhold med bilag, samt et andet medlem, Kristian Møllers forhold. Kristian Møller havde også fået en advarsel, der går på manglende betaling af gæstepladsleje og strøm, et beløb på under 300 kr. Et forhold han sendte en SMS om, og der blev udredt 4 dage efter afsejling fra Hvide Sande Lystbådehavn i Ringkøbing Fjord.

Generalforsamlingen valgte at stemme for eksklusionen af Jens Bollerup, uden at bestyrelsen eller formanden fandt det nødvendigt at forklare sig. En afstemning, hvor klubbens bestyrelse forinden havde indsamlet et betydeligt antal fuldmagter.

Minbaad.dk ringede til den afgående formand Jørgen Påbøl, der har haft med Jens Bollerups ”sag” at gøre siden 2016. Han siger:

– Jens Bollerups indlæg varede 31 minutter, og man kan da ikke huske efter så lang tid.

Vi spørger, om det ikke var kendt stof, og at han da måtte kende sagen indgående.

– Jens' indlæg var mudderkastning, opkast og alt muligt andet, det har været et langt og træls forløb, siger Jørgen Påbøl, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Ingen bådplads

Konsekvensen for Jens Bollerup oveni eksklusionen er, at han nok aldrig får den bådeplads i Hvide Sande Lystbådehavn til sin nye Halberg Rassy 43, som han har kæmpet for så længe.

Da han ikke længere er medlem af klubben, har han heller ikke ret til en plads.

En meget farlig mand

Jens Bollerup er rystet over bestyrelsens opførsel til generalforsamlingen, der bl.a. inkluderede en vagtmand og en sagfører som ordstyrer, og udelukkelse af tilhørere – bl.a. repræsentanter fra den lokale presse. Og et forudgående forløb hvor medlemmer gentagne gange var kontaktet for at afgive fuldmagt til fordel for bestyrelsen.

Vagtmanden ved HSB's generalforsamling, Allan Bareuther, ejer Hvide Sande Vagtværn, der har kunder som Hvide Sande Supply og Hvide Sande Havn A/S.  Begge kunder har en fælles ejer- og bestyrelseskreds, der cirkler om Hvide Sande Skibs- & Bådebyggeri A/S, ligesom flere i bådeklubbens bestyrelse er tilknyttet Hvide Sande Skibs- & Bådebyggeri A/S.

– Jeg må åbenbart være en meget farlig mand, siger Jens Bollerup, der noterer sig, at vagten forlod generalforsamlingen samtidig med ham.

Revisor finder uregelmæssigheder

I sin egenskab som bådeklubbens revisor fandt Jens Bollerup flere uregelmæssigheder i regnskaberne. Men da han ikke kan få indsigt i mellemregningerne, er det svært at bevise noget. I øvrigt havde bestyrelsen, til Jens Bollerups undren, bedt revisorsuppleanten om at revidere regnskabet, men Jens Bollerup fik det alligevel at se.

Han skriver til formanden Jørgen Påbøl:

– Jeg har nu haft regnskabet til gennemsyn, og har 8-10 spørgsmål hverken Gina Huus eller Knud Huus har kunnet svare på, og som det heller ikke var Knuds vurdering, at Inge Line Madsen kan svare på. Det er spørgsmål, der gør, at regnskabet efter god revisionsskik og bogføringsloven ikke vil kunne godkendes. Derfor inviteres til en opklarende drøftelse.

Formanden svarer. – Hej Jens. Der kommer ikke flere svar og kommentarer herfra - og nej tak til at mødes med dig. Vi ses til generalforsamling i morgen. Jørgen.

Formanden mener åbenbart, at regnskabet er ok og retvisende, så der er ikke nogen grund til at diskutere det nærmere.

Eksklusionen af Jens Bollerup er afslutningen på et forløb, der begynder i 2016, et langt og indviklet forløb, der ikke kan rummes i en kort artikel. Men hæng på!

Historien handler til dels om, at Kristian Møller og Jens Bollerup køber nye og større både, og da Jens Bollerups båd stikker for dybt, bliver de enige om at bytte plads, så Kristian får Jens’ plads i Hvide Sande og Jens får Kristians plads i Ringkøbing, indtil renden ind til havnen i Hvide Sande bliver uddybet.

Båd nummer 2 er gratis – eller hvad?

Pladsbytningen kommer der en masse snak ud af, men bestyrelsen modsætter sig aftalen. Begrundelsen er, at Kristian Møller ikke har betalt indskud (et beløb på ca. 12.000 kr.).

Det har hans far derimod, og bådklubben har en ordning, der betyder, at båd nr. 2 ikke skal betale indskud.

Men nu det er jo ikke Kristian, men derimod hans fars indskud og plads, så derfor går den ikke. Kristians far må melde sig ud, mod at Kristian får lovning på første ledige bådplads i havnen. Han betaler ikke indskud. Det skal han vente med, til han får en plads.

Den første ledige plads går derimod til et bestyrelsesmedlem Karsten Jensen hos det lokale skibsværft A/S Hvide Sande Skibs & Baadebyggeri A/S (Hvide Sande Shipyard Steel & Service) med den begrundelse, at han har betalt indskud!

Havde Kristian Møller vidst det, havde han betalt forud. Det fremgår ikke af klubbens vedtægter, at der skal betales indskud, før man får en plads.

Forskel på folk?

Imidlertid er der andre, der åbenbart godt kan bruge nummer 2 båd-ordningen. Værftsdirektør Carl Erik Kristensen hos A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri har også båd i havnen, men her er det åbenbart ikke et problem, at børnenes båd ligger uden indskud gratis som båd nr. 2 – ser det ud til.

Men Jens Bollerups spørgsmål om indskud i 2018, i sin egenskab af revisor til 2019-regnskabet, der kunne have opklaret dette, blev ikke besvaret.

Hvad der imidlertid ligger helt fast er, at værftsdirektørens sønner sælger deres båd til den lokale bagermesters søn i sommeren 2019.

Men den nye bådejer betaler hverken indskud, pladsleje eller medlemskontingent. Et af de forhold Jens Bollerup påpegede overfor formanden og kassereren, som de imidlertid ikke ville mødes med Jens Bollerup for en afklaring af før generalforsamlingen.

Jens Bollerup beder om at få lov til at se regnskabet med tilhørende bilag, og her kan han se, at værftsejeren og hans børns båd er forsikret i to forskellige navne, og at der ikke umiddelbart er betalt indskud for båd nummer 2. Altså den samme historie som Kristian Møller og hans far, men her betød betaling af nyt indskud åbenbart ikke noget.

Ingen uddybning af havnen

Jens Bollerup køber en Halberg Rassy 43 i 2018, og går og venter på at sejlrenden ind til havnen bliver uddybet, så han kan komme i havn, og det lover havnens formand snart skal ske.

Jens betaler stadig pladsleje, dog lidt forsinket, da han venter på, at havneindløbet skal blive uddybet, så han kan bruge havnen. Efter snak med formanden om dette fik Jens frist til at betale senest d. 17. april, hvor han betaler.

Inden da har formanden i klubben Jørgen ”Popsy” Påbøl købt en Bavaria 50, og får Jens Bollerups plads. Det er Jens ked af, da det er en god plads, når hans gamle far på 84 skal om bord.

Jens får en anden plads, men kan stadig ikke komme i havn, da der ikke bliver uddybet som lovet. Jens Bollerups nye båd må så opholde sig i Limfjorden fra september 2018 til april 2019.

Kan vi bytte plads?

Det er nu byttehandlen mellem Kristian og Jens kommer på tale, da Jens er ved at være træt af at vente. Pladsbyttet bliver som bekendt ikke til noget.

Jens Bollerup ligger nu i en havn i Limfjorden, og får lovning på uddybning i foråret 2019, så han glæder sig til at komme til hjemhavnen.

Jens tager på sommerferie, og Jens’ søn spørger, om han må lægge Jens’ jolle på hans plads nr. 31 i nogle dage, da ham og vennerne gerne vil sejle nogle ture. Det er jo Jens Bollerups plads

Der går nogle dage, så modtager Jens en SMS fra bestyrelsesmedlemmet, den kommende formand Aksel Bækby, der står for tildelingen af bådepladser. Et bestyrelsesmedlem, der har en ledende stilling hos Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri A/S.

Beskeden lyder, at jollen skal fjernes. Sønnen får den på trailer samme dag og kører den væk fra havnen. Der går tre uger, og så modtager Jens en regning på 1110 kr. som pladsleje for jollen. Den vil Jens ikke betale, da han jo allerede har betalt for sin plads.

Tragisk dødsfald

De øvrige mellemværender er tilbage fra 2017. Forsinket kontingentbetaling og udeblivelse fra en havnevagt i 2017 bliver påtalt på generalforsamlingen af kassererens hustru.

Dog er der det særlige forhold, at Jens Bollerups kæreste omkommer i en tragisk ulykke i 2017. Under en pinsetur til Fanø kolliderer båden med et sømærke i det strømfyldte vadehavsområde, og kæresten Marianne falder i cockpittet, brækker nakken, og dør på stedet.

Jens beskriver sommeren 2017 som at gå i en tåge, hvor han har svært ved at få det hele til at fungere. Havnevagter med mere er ikke det, han tænker på først.

Generalforsamlingens afslutning

Ved generalforsamlingens afslutning får et fremtrædende medlem i Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri A/S' ejerkreds som den første ordet. Kåre Madsen takker ikke alene dirigenten og bestyrelsen, men roser dem for forløbet, hvorefter han udtaler, at det vil “vi” gerne betale for uden at uddybe nærmere, hvem “vi” er.

Derpå opfordrer han bestyrelsen til at ignorere enhver henvendelse fra Jens Bollerup.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med bemærkningen “… bare rolig Kåre (Madsen), der kommer ingen regning!”.

Det skal bemærkes, at udover det fremtrædende klubmedlem er klubbens formand og yderligere et bestyrelsesmedlem samt klubbens bogholder på værftets lønningsliste. Ligesom flere af klubbens øvrige medlemmer. Dirigenten var advokat Jørgen Iversen, der tidligere har været i karambolage med Jens Bollerup omkring vindmølleprojektet Vesterhav Syd.

En meget lille by

Hvide Sande er en by med cirka 3.500 indbyggere, og alle kender alle, eller er i familie med hinanden. A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri er byens største arbejdsplads, og den største leverandør af services som uddybning, brobygning, kranløft mv. for klubben, så klubben kan umiddelbart let komme til at føle et afhængighedsforhold i noget, der minder om en monopolsituation.

Jens Bollerups brøde ligger bl.a. i, at han tidligere har efterlyst åbenhed i bestyrelsen for bådeklubben, så regnskaber, bestyrelsesreferater mm. var offentlige. Det har bestyrelsen ikke ønsket.

Derudover er han modstander af den kystnære placering af havvindmølleparken ”Vesterhav Syd”, der var projekteret til en gennemsnitlig afstand kun 6 km fra kysten. Efter 2 års kamp i lokalområdet ser det nu ud til, at møllerne opføres 10 km fra kysten i stedet.

Et projekt, der har økonomisk interesse for kapitalstærke virksomheder og borgere i Hvide Sande. De to forhold har åbenbart været en torn i øjet på flere.

Efterfølgende har Jens’ kæreste, Jens’ søn og Kristian Møllers kone ansøgt om medlemskab i Hvide Sande Bådeklub, men er afvist uden begrundelse. Og Hvide Sande Bådeklub er heller ikke vendt tilbage på deres henvendelser om en begrundelse, hvilket undrer dem. De bor jo alle 3 i byen, sejler og er hidtil kommet i bådeklubben.

Forsøg på mægling gik i vasken

Danske Tursejlere, som Hvide Sande Bådeklub er medlem af, har tilbudt at mægle mellem Hvide Sande Bådeklub og Jens Bollerup.

Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere skriver:

Kære Jens

Vi har sendt et enslydende brev med tilbud om mægling til Hvide Sande Bådelaug og til dig.

Vi har nu modtaget et svar fra begge de implicerede parter og må konstatere, at det kun er den ene part, der ønsker, at der skal forsøges en mægling i denne triste sag.

Danske Tursejlere kan ikke gennemtvinge et mæglingsmøde, og resultatet er derfor, at de opståede tvister umiddelbart ender som en eksklusionssag.

Vi har i vort brev peget på de formelle procedurer om eksklusion i Foreningsdanmark, herunder begrebet ordentlighed. Danske Tursejlere har ikke myndighed til at kontrollere, at disse procedurer er overholdt. Vi lukker derfor sagen og vil opfordre begge parter til at lægge sagen bag sig.

Følg procedurerne

Leif Nielsen tilføjer, at det er vigtigt, at sagens parter følger visse procedurer.

– I sådanne sager er der ofte fejl på begge sider, men for Danske Tursejlere er det vigtigt, at de stridende parter respekterer og følger de procedurer for en eventuel eksklusion, som er beskrevet i normsættet for ”Forenings Danmark”. Nedenstående link giver en god indføring i disse udfordringer, siger Leif Nielsen og opfordrer alle foreningsbestyrelser til at sætte sig ind i disse procedurer, inden man indleder en eksklusionssag.

Link:

https://frivillighed.dk/guides/saadan-haandterer-i-eksklusion-af-medlemmer-i-foreninger

content-loader
content-loader
content-loader