Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Det er fast arbejde at være bådejer, hvis man vil passe godt på sin båd. Foto: Troels Lykke
Kort Nyt
Mast og rig. Er de rustfri wirer helt fri for lus? Er der revnedannelser i terminalerne? Er der revner i vantskuernes kroppe, gafler og kontramøtrikker? Foto: Troels Lykke
Kort Nyt
Sådan ser Henrik Jørgensens X4.3 fra Rungsted ud under årets Silverruder, rundt om Fyn. Foto: Nicolajsen

Henriks checkliste ved vinteropbevaring til manden, der elsker sin båd

Hvis du havde en så omfattende tjekliste til dit ægteskab, ville du aldrig blive skilt. Her er det tydeligt at X4.3-sejler Henrik Jørgensen er forelsket i sin båd, han virkelig plejer, hvis han bare følger halvdelen af sine egne råd. Se listen her.

Af Troels lykke |

Artikel har før været på minbaad.dk, men den er aktuel igen i år.

Mens båden er i vandet
Båden vaskes indvendig og udvendig med vand tilsat en smule bådshampoo, for at fjerne salt.

Sprayhood og vinduer i sprayhood må kun vaskes i koldt vand, sæbemiddel vil ødelægge materialet.

Vinduer i sprayhood mættes med lampeolie eller lugtfri petroleum.

Alle beslag på båden kontrolleres, og der tjekkes for utætheder i dækket.

Husk altid, at frostsikre bådens ferskvandsystem, toiletsystem og kølevandsystem, og tøm vandtanke og spildevandstanke. Blæs evt.
ferskvandsslanger igennem, og husk at tømme din varmtvandsbeholder og brusedræn.

Fyld dieseltanken helt op for at undgå kondens og tilsæt konservator for at undgå dieselpest. Alternativt tøm tanken helt.

Skal båden blive i vandet vinteren over, bør du sætte ekstra kraftige og lange fortøjninger på, for at kompensere for forskelle mellem høj- og
lavvande.

Tøm båden for alt, der kan suge fugt til sig – hynder, sejlertøj mm. Hæng fugtposer op i båden, og husk at skifte dem, så du undgår fugtskader om læ. Brug evt affugter i et par dage.

Afbryd de elektriske forbindelser - og tag evt. batterierne med hjem og opbevar dem køligt, tørt og frostfrit. Tjek syreniveauet og efterfyld med
demineraliseret vand

Pressenningen
Skal båden overdækkes, så efterse presenningen for huller, så der ikke kan komme vand ind.

Nogle sejlmagere laver ret gode presenninger som er formpasset til din båd
Monter presseningen hurtigt inden sneen falder, husk der skal være gennemtræk, åbning i begge ender.

Husk at presenningen eller tovværket kan ridse fribordet

Sikre dig at presenningen fastgøres til båden. Brug evt noget gammelt tovværk at holde på presenningen.

Bådstativ
Sikre dig at bådstativet er intakt. Udskift evt defekte størreplader eller rustne bolte
Husk evt. at binde stativet fast til bådens skrog, idet en vinterstorm kan være særdelies kraftig. Brug noget gammelt tovværk til at fæstne stativ og
presenning

Sørg for at der placeres træklodser under kølen. Hvi der skal udføres reperationer er det vigtigt at man kan komme til under klargøring

Generelt
Kontroller kølen for skader, og se om glasfiberlamineringen er intakt.
Gennemgå bunden af båden for eventuelle skader (og noter disse)

Vask båden grundigt, mens bunden er våd. Det er meget nemmere at slibe bunden mens den er gennemblødt.

Husk også at vaske køleskabet, og efterlad det på klem.

Tjek rorlejer for slør. Har du rat så tjek for slør i styrewiren, så den ikke kan hoppe af kvadranten.

Kontroller om der er skader i gelcoat eller i malingslag i på fribord eller i vandlinjebælte. (noter evenmtuelle skader)

Tag alle elektroniske instrumenter ud, hvis de er lette at demontere, for at undgå tyveri.

Husk, at det kolde danske vejr sjældent gør arbejdet nemt, da lak og maling kun kan påføres ved minimum 15 grader C.

Masten
Er der tegn på tæring ved mastens rustfri beslag?
Er den rustfri rig helt afmonteret inden masten lægges væk?
Er skivgatterne spulet rene, kører letløbende og intakte?
Er lanterner og andre lys i masten beskyttet for vinteren?
Tjek at al elektronik i masten (f.eks. Vinmåler) fungerer optimalt

Riggen
Er de rustfri wirer helt fri for lus?
Er der revnedannelser i terminalerne?
Er der revner i vantskuernes kroppe, gafler og kontramøtrikker?
Er der skader på gevind i vantskruerne?
Hvad er status på Vindex ?
Alle fald bør skiftes udtages og kontrolleres. Monter dem i foråret selvom om masten er monteret.

Motoren
Skift motorolie og filtre, og kontroller kølevandstand med måleapparat eller gå til en fagmand.
Zink-anoder udskiftes på propel, motorblok og propelakse.

Gearolie skiftes på påhængsmotorer, der køres igennem med ferskvand.

Smør bevægelige dele og tjek for tærezink og kølevandsimpeller hvert
andet år.

Afmonter propellen, idet tyveri af en propel kan være ret kostbar
Indenbordsmotorens propeller og propelakse tjekkes for tæring og slør. Se efter slør i propeller.

Rulleforstaget
Ruller forsejlet korrekt op?
Er tromlen letløbende?
Er headfoilet beskyttet for vinteren mod knæk og buk?
Rulleforstagets furler skylles i bund og top, brug ikke fedt eller olie, det holder på snavs i kuglelejet.
Er headfoilets samlinger i orden?
Glider forliget fint i headfoilet?
Fungerer topsvirvlen som den skal?

Sejl
Er sejlet blevet gråt og eventuelt mørt af sollys?
Er syninger og limninger intakte?
Er rullegenuaens solbeskyttende dækdug stadig helt intakt?
Er forstærkningerne ved salingerne intakte?
Er ligbåndet i agterliget intakt?
Er sejllommerne helt intakte?
Er der nogen form for rifter i sejldugen?
Er alle sejlpinde i den rigtige længde og tykkelse?
Er der andre former for defekter i sejlene?
Hvis sejl skal repareres er det en god ide at sende dem til sejlmageren i god tid inden foråret kommer!

Tovværket
Trænger fald, skøder og trimliner til at blive vasket?
Er strømpen på fald, skøder og trimliner intakt? (Tip: vend eller afkort fald, så de ikke slides samme sted i aflasteren hvert år)
Har alle fald, skøder og trimliner den rette længde? (Tips: Noter længder på alle tov på båden. Kan bruges ved nyanskaffelser)
Er der liner, der trænger til at blive splejset, brændt eller tacklet?
Spil og aflastere
Er spillet letløbende og vedligeholdt med fedt og fjedre?
Kan aflasterne holde på fald, skøder og trimliner?
Er aflasternes kæber intakte og effektive?
Blokke
Afmonter alle blokke og skyl dem i ferskvand (ikke for længe)
Tjek at alle blokke intakte og letløbende?
Er kugler og ruller helt intakte i kugle- og rullelejeblokke?
Samtlige blokkene bør smørres med silikone

Søventiler og slanger
Kan alle søventiler åbnes og lukkes let og effektivt?
Er søventilerne i god og pålidelig stand?
Er alle gennemføringer i god og pålidelig stand?
Er slangerne til gennemføringerne i god og pålidelig stand?
Er alle spændbånd i god og pålidelig stand?
Husk at der skal være 2 spændbånd på hver søventil.

content-loader
content-loader
content-loader