Gå til hoved-indhold
Havne
For de sejlere, som er direkte påvirket af etableringen af Nordhavnstunnelen, har det konsekvenser, når de skal flyttes til en midlertidig havn ved Færgehavn Nord, mens arbejdet med Nordhavnstunnelen står på. Fotos: Cille Rosentoft
Havne
For de sejlere, som er direkte påvirket af etableringen af Nordhavnstunnelen, har det konsekvenser, når de skal flyttes til en midlertidig havn ved Færgehavn Nord, mens arbejdet med Nordhavnstunnelen står på. Fotos: Cille Rosentoft
Havne
indsejling til Svanemøllehavnen.
Havne
indsejling til Svanemøllehavnen.
Havne
Havne
Kirsten Møller Nielsen på 72 år er medlem af Sundets sejlklub og har sammen med sin mand sin Westerly Conway “Hannah” liggende på nordmolen, som står først for skud, når arbejdet påbegyndes. Det betyder, at “Hannah” skal flyttes til erstatnings-havnen. 

Svanemøllen Havn flytter - hvad med 700 sejlere i Danmarks største lystbådehavn?

Etableringen af Nordhavnstunnelen medfører ændringer for Svanemøllen Havn. Mens arbejdet med tunnelen står på, etableres der en erstatnings-havn, som cirka 700 bådejere skal flyttes til. Vi har undersøgt, hvad det betyder for havnemiljøet og sejlerne i Svanemøllen Havn. Se plan.

Af Cille Rosentoft |

Arbejdet med Nordhavnstunnelen, som vi tidligere har skrevet om her på sitet kører stadig efter planen.

Den 1,4 km lange tunnel, som starter ved Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og ender ved Kattegatvej på Nordhavn, skal medvirke til mere direkte adgangsforhold til ydre og indre Nordhavn - og har ligeledes til hensigt at forbedre adgangen til havneaktiviteterne i området. 

For de sejlere, som er direkte påvirket af etableringen af Nordhavnstunnelen, har det konsekvenser, når de skal flyttes til en midlertidig havn ved Færgehavn Nord, mens arbejdet med Nordhavnstunnelen står på.

Flytningen til den midlertidige erstatnings-havn anslås af Vejdirektoratet til at påvirke cirka halvdelen af de omkring 1500 både, der har hjemhavn i Svanemøllen Havn.

Vi har talt med to af de mange sejlere, som står overfor en flytning til erstatningshavnen. For hvad tænker sejlerne egentlig om den store forandring, de står overfor?

Sejlklubben Sundet som kulturbærer gennem mere end 100 år

Kirsten Møller Nielsen på 72 år er medlem af Sundets sejlklub og har sammen med sin mand sin Westerly Conway “Hannah” liggende på nordmolen, som står først for skud, når arbejdet påbegyndes. Det betyder, at “Hannah” skal flyttes til erstatnings-havnen. 

Kirsten beskriver sig selv som langturssejler på deltid og er ked af, at de mange gode havnefaciliteter forsvinder, når pladsen erstattes med en ny i den midlertidige havn.

- Sejlklubben Sundet gør en enorm indsats i forhold til at skabe gode vilkår for medlemmerne. Det hele bæres af ildsjæle, der arbejder på frivillig basis. Hvordan etableres det i en midlertidig havn? Kan det overhovedet lade sig gøre? Spørger Kirsten om og sætter dermed fokus på det store arbejde, der ligger i at skabe en medlemsklub, hvor alle løfter og hjælper hinanden. Sejlklubben samler og skaber kultur blandt sejlere.

Et unikt miljø ødelægges

For Kirsten har det konsekvenser, at skulle flytte til en midlertidig havn. På et overordnet niveau betyder det, at et unikt miljø ødelægges. Kirsten påpeger også, at man helt har glemt herlighedsværdien i at være en havneby. 

- København er en havneby og det er ved at forsvinde. Vi har set det mange andre steder, og nu rammer det også Svanemøllen. Det er trist. Nu flytter vi i stedet ud til en midlertidig havn med et betonknuseri som nærmeste nabo. Hvad mon planerne er med det? Det kan jo ramme både mennesker og materiel.

Tidsplan for etablering

Der er ingen tvivl om at det kommer til at skabe forandring i Svanemøllen Havn. Det er et projekt, der varer længe og påvirker mange. Ifølge Vejdirektoratet ser tidsplanen således ud på nuværende tidspunkt:

2.kvartal 2021: Erstatnings-havn i udbud.
4.kvartal 2021: Start bygning af erstatnings-havn.
2.kvartal 2022: Ibrugtagen af erstatnings-havn.
2027: Tilbageflytning til oprindelig havn.

Der kan læses mere både hos Sejlkubben Sundet og Vejdirektoratet

Manglende vækst og fællesskab

En anden sejler, Christian Rosentoft på 42 år, (som er min mand og skipper), er også bekymret over de næste års flytten rundt og etablering af noget midlertidigt.

Som medlem af Sundets Sejlklub og med mange års observationer af, hvor meget de frivillige løfter og hvordan medlemmerne bruger hinanden i hverdagen, er det også hos ham en reel bekymring. 

- Som sejler fylder fællesskabet en stor del. Jeg bekymrer mig for, hvordan vi kan sikre et fortsat aktivt klubliv, oplære nye sejlere når afstanden er så stor og sammen være kulturbærere. Afstanden og dét at sejlerne vil være helt løsrevet fra alle fælles faciliteter og fællesskabsånd kan medføre en mangel på fællesskabsfølelsen blandt sejlerne - og en manglende vækst i sejler-miljøet, som ellers har været voksende de sidste mange år. Det gælder både for Sundets medlemmer, men også de andre sejlklubber i havnen, forklarer Christian Rosentoft.

Vi følger selvfølgelig op på hvordan det går, når flytningen påbegyndes.

content-loader
content-loader
content-loader