Gå til hoved-indhold
Havne
Havne

600 både i Svanemøllehavnen skal flyttes til midlertidig havn i Færgehavn Nord

Se og hør her hvordan 600 bådejere bliver tvunget til at flytte, efter at 1,4 km tunnel bygges i forlængelse af Nordhavnsvej-tunnelen på østsiden af Strandvænget på Østerbro, under Svanemøllehavnen og frem til Kattegatvejs forlængelse i Nordhavn.

Af Troels lykke |

Den 1,4 km lange tunnel bygges i forlængelse af Nordhavnsvej-tunnelen på østsiden af Strandvænget på Østerbro, under Svanemøllehavnen og frem til Kattegatvejs forlængelse i Nordhavn. Tunnellen bliver en in "situ-støbt" tunnel med to tunnelrør og med to kørespor i hver retning og uden nødspor. 

Forbindelsen mellem Nordhavnsvej og den nye tunnel etableres i et tilkoblingsanlæg under jorden ved Strandvænget. De to tunneler vil fremstå som én tunnel for trafikanterne, når Nordhavnstunnelen er færdigbygget.

600 både flyttes til Færgehavn Nord

I anlægsperioden vil der være behov for en midlertidig lystbådehavn, da der skal arbejdes under en del af Svanemøllen Havn. Erstatningshavnen anlægges ved Færgehavn Nord og vil kunne rumme omkring 600 bådpladser.

- Projektet deles i to etaper: Anlæg af en erstatningshavn, så omkring 600 både, der nu ligger i Svanemøllehavnen, kan flyttes og dermed give plads til anlæg af tunnelen, som bliver anden etape af projektet, siger specialkonsulent i Vejdirektoratet, Silas Nørager til Nordhavn Avis.

Flydebroer fra Svanemøllehavnen flyttes med til de 600 både. Der etableres også en en beskyttende mole. Desuden bliver der sat en kran op til at løfte bådene op, ligesom der bliver 150 pakeringspladser og pavilloner til sejlklubberne.

Nordhavnstunnel åbner i 2027

Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kroner og kan efter tidsplanen forventes taget i brug i slutningen af 2027. 

Efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune, og tunnelen bliver dermed en del af det kommunale vejnet. 

Følg projektet på www.vejdirektoratet.dk/projekt/nordhavnstunnel

Fakta om tunnelen
Længde: 1,4 km
Tværsnit i hvert spor: 9 m – det samme som Nordhavnsvejstunnelen
Tunnelhøjde: ca. 5,5 m over vejbane (med den højde er der plads til skilte og ventilation)
Dimensioneringshastighed: 80 km/t
Antal vejspor: 4
Tunnel og ramper er tilpasset modulvogntog og 15 m busser
Det forventes, at der i åbningsåret i 2027 vil være en trafik på cirka 8.200 biler i døgnet.

Kilde: Nordhavn Avis

content-loader
content-loader
content-loader