Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
20% af klubberne i idrætten har oplevet, at medlemmer har bedt om at få kontingent nedsat eller retur på grund af nedlukningen, men det gør sig kun gældende for 12% af sejlklubberne. Foto: Peter Brøgger

Line Markert: Uden stævneindtægter og restauranter er sejlklubber hårdt ramt af corona-krisen

Danske sejlklubber er blandt de idrætsforeninger, som er hårdt ramt af corona-krisen og lider store økonomiske tab. Det er nogle af konklusionerne i en undersøgelse, som DIF og DGI har gennemført i april måned. Dansk Sejlunions formand Markert kommenterer.

Af Troels lykke |

En tredjedel af sejlklubberne siger i undersøgelsen, at de har det hårdt, men ingen sejlklubber er lukningstruede. Det er nogle af konklusionerne i en undersøgelse, som DIF og DGI har gennemført i april måned. Forsamlingsforbuddet er nu den største udfordring for sejlsporten.

De danske sejlklubber står over for store økonomiske tab som følge af corona-krisen. Det er en af konklusionerne af analysen, som DIF og DGI har gennemført i april 2020.

Tab på 7 mio. kroner - forventer tab på 16 mio. kr.

Sejlklubberne havde allerede i april realiseret tab på omkring 7 mio. kr., mens de forventede yderligere tab i størrelsesorden godt 16 mio. kr.

Tab af indtægter ved arrangementer og aktiviteter udgør med omkring 10 mio. kr. de største tab, mens tab af sponsorater udgør godt 4 mio. kr.

De sejlklubber, som har medvirket i undersøgelsen, står over for at tabe 172 tusind kroner i gennemsnit – svarende til 27 procent af deres årlige indtægter. Kun i ganske få andre idrætsgrene er de relative tab større.

Aflysning af stævner og ingen restauranter koster

I en kommentar til undersøgelsen siger Dansk Sejlunions formand:

- Det kommer til at gøre rigtig ondt på klubbernes økonomi, hvis ikke der snart for alvor kommer gang i aktiviteterne igen. Det er særligt aflysningen af de store kapsejladsstævner, der koster dyrt, men mange klubber mister også indtægter, fordi deres restauranter har holdt lukket i et par måneder, eller fordi de mangler betaling for brug af klubbens både til træning og undervisning. Vi har brug for, at politikerne anerkender, at det ikke giver mening at håndhæve et forsamlingsforbud for kapsejlere på havet. Og derudover er det kostbart.

Det fremgår af undersøgelsen, at godt halvdelen (51 %) af sejlklubberne i høj eller nogen grad er udfordret i forhold til at genoptage sine aktiviteter på samme niveau som før. Det er en højere andel end blandt øvrige idrætter, hvor 41 % er udfordret.

34 % af klubberne beskriver selv deres nuværende tilstand under corona-situationen som ”hårdt ramt”.

Mister medlemmer

Hver femte sejlklub (21 %) har mistet medlemmer i den seneste måned (marts-april). Det svarer dog nogenlunde til niveauet i andre idrætter (18%).

Hvor 20 % af klubberne i idrætten som helhed har oplevet, at medlemmer har bedt om at få kontingent nedsat eller retur på grund af nedlukningen, gør det sig kun gældende for 12 % af sejlklubberne. Line Markert siger om denne opbakning:

- Jeg er utrolig glad for de tal. Tallene bestyrker vores opfattelse af, at medlemmerne bakker loyalt op om sejlklubberne, også i denne meget svære tid. Det viser for mig, hvor stærkt forankret sejlsporten er i mange danskeres liv. Det at være sejler og medlem af en sejlklub er ikke et øjebliks køb. Det er en livsstil. Det er en del af vores DNA.

Godt hver tredje sejlklub (35 %) i undersøgelsen har oplevet manglende tilmelding til aktiviteter, som skulle være startet her i foråret. Det er også højere end i idrætten som helhed, hvor 28 % har oplevet manglende tilmelding.

Sejlsporten har sin sæsonstart om foråret, mens mange, store indendørsidrætter har deres højsæson om vinteren og derfor ikke er påvirket i samme grad af nedlukningen i marts 2020.

Sejlklubberne blev i midten af marts bedt om at lukke klubhusene og indstille alle aktiviteter.

Siden 20. april er der påbegyndt en begrænset genåbning, men klubbernes større aktiviteter som eksempelvis kapsejladser fortsat ikke kan gennemføres på grund af forsamlingsforbuddet, og klubhusenes forsamlingslokaler, omklædningsrum med videre skal fortsat holdes lukkede.

Restauranterne kan også åbne igen

Med regeringens seneste udmelding er det nu blevet muligt at genåbne restauranterne under skarpe restriktioner:

- Jeg er glad for, at sejlklubberne nu har kunnet starte træningen i ungdomsafdelingen og undervisningen i sejlerskolerne i næsten normalt omfang, mens de selvfølgelig overholder både forsamlingsforbud og holder afstand. Restauranterne kan også åbne igen, så vi må håbe på en god sommer, hvor den tabte omsætning måske kan indhentes, slutter Markert.

content-loader
content-loader
content-loader