Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Jordkørslen til Lynetteholmen vil betyde at der køres tværs over Margretheholms havn så der lukkes for brugen af mere end 700 lystbådepladser. Foto: Lars Jensen

Opråb fra Margretheholms Havn: Dansk Sejlunion og andre, hjælp os - Lynetteløbet lukker

I Margretheholms Havn venter man på, hvordan By & Havn vil løse problemet med at losse 80 millioner tons forurenet jord ned på 14 meters dybde og derved i praksis afspærre lystsejlernes Lynetteløbet, der er adgangen til Københavns mange indre hyggelige kanaler og havne.

Af Troels Lykke |

Klaus Schlichter fra Bevar Margretheholms Havn skriver i et læserbrev til Minbaad.dk:

Denne store jordbunke rager helt ud over Kongedybet, således at det nordkommende saltholdige vand bliver kraftigt opbremset (saltvand løber lige over bunden), og som igen betyder, at saltbalancen i hele Østersøen om muligt bliver endnu dårligere.  

Enhver havbiolog (og mange sejlere) ved, at dette svækker biodiversiteten i vores i forvejen skrøbelige farvande.

En repræsentant fra Dansk Sejlunion har forlængst ”prøvesejlet” den kommende nye og kun ene indsejling og fandt det ikke betryggende grundet de dårlige oversigtsforhold og den næsten to kilometer lange indsejling.

Denne indsejling skal foregå sammen med nogle af verdens største krydstogtsskibe og den erhvervstrafik, der endnu måtte være tilbage i Københavns Havn.

Lynetteløbet lukker definitivt

Lynetteløbet, som i dag tager sig af lystbåde og mindre erhvervsskibe, bliver definitivt lukket.

Jeg har selv på et orienteringsmøde forelagt dette alvorlige problem om både overholdelse og respekt for de gældende internationale vigepligtsregler med videre og seriøst fået tilbudt denne mulighed:

"Der kan opsættes et trafiklys i hver ende og en anlægsmulighed øst for Kronløbet, så sejlerne under kraftige vindforhold kan fortøjre og afvente trafiksignalerne".

Vores egne landsorganisationer behøver nødvendigvis ikke i denne sag tage stilling til selve projektet Lynetteholmen, men i hvert fald  at protestere mod denne for Københavns Havn dårlige udvikling for os helt almindelige sejlere og gæstesejlere fra vores nabolande.

Redaktionel forklaring: Når Lynetteholmen - den nye kunstige ø mellem Refshaleøen og Nordhavn - er spunset færdig om nogle år, skal alle, små som store fartøjer, der skal ind og ud af Københavns Havn deles om Kronløbet, hvis By & Havns planer for Lynetteholmens fysiske udformning holder vand.

Jordkørsel over Margretheholms havn lukker 700 bådpladser

Yderligere vil jordkørslen til Lynetteholmen også betyde, da denne foreslås at skulle køres tværs over Margretheholms Havn, at der lukkes for brugen af mere end 700 lystbådepladser.

Alle bådpladser og en af landets største havne udført for egne midler og arbejdskraft.

Personligt er jeg bekendt med, at mere end 30 klubber i Københavns Havn, sejl. og motorbådsklubber, men også roklubber og flere andre beslægtede interesser i det maritime miljø, er villige til at bakke op om et fælles initiativ mod denne i praksis totale aflukning af Københavns Havn.   

Dansk idrætsforbund DIF tager sig også af sidstnævnte idrætsorganisationer, og deres hjælp er naturligvis også meget velkommende i kampen om de forringede vilkår for sø- og vandsporten i Københavns Javn.

Håber opråb har effekt

Naturligvis følger vores egne organisationer med her på nyhedsportalen Minbaad.dk, så derfor håber jeg med dette opråb, at disse vil tage sig af denne opgave.

Og hvis det ikke er tilfældet, vil jeg gerne være tovholder på den opgave, så om venligst kontakt mig på mail klausschlichter@gmail.com eller indmeld jer på vores støttegruppe Bevar Margretheholms Havn her.

Med sejlerhilsen
Klaus Schlichter

content-loader
content-loader
content-loader