Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Det er os - fritidssejlerne - som ikke bare er uheldige, men simpelthen inkompetente, siger Benjamin Kristensen, der dog ikke taler om dem der ses på billedet her. Foto: Peter Brøgger

Benjamin Kristensen: Sejlerkulturen vakler - ikke nok med en mobiltelefon til søs

Læserbrev: I dag kommer de fleste nye fritidssejlere "ud af det blå", ofte motiveret af nogle få sejladsoplevelser, men uden grundlæggende kulturelle traditioner og kundskaber. Flere nye fritidssejlere antager tilsyneladende fejlagtigt, at man kan navigere sikkert med mobiltelefoner.

Af Troels lykke |

Benjamin Kristensen fra Duelighed.dk i Korsør skriver i et læserbrev:

Antallet af søulykker og nær-ulykker blandt fritidssejlere er ifølge søredningstjenesterne voldsomt stigende.

Det løber mig koldt ned af ryggen, når jeg i medierne kan læse, at redningsfolk rykker ud til dobbelt så mange søulykker og nær-ulykker til sammenligning med første halvår 2019.

En del af stigningen kan antageligt forklares med at de sociale medier flyder over med overdramatiserede hændelser á la: "Sejlerdrama ... mand fik vand i gummistøvlerne, men er nu uden for livsfare!".

En anden medvirkende forklaring kan være, at usikkerheden omkring udvikling af vores rejsemuligheder grundet Corona har fået bådsalget til at eksplodere, ikke således at der er kommet mange flere både, men mange flere nye uerfarne sejlere og erfarne sejlere som skal lære nyt motorgrej og navigationsudstyr at kende.

Hovedårsag er motorproblemer

Hovedårsagerne til de alarmerende tal er ifølge Søsportens Sikkerhedsråd motorproblemer, tilsyneladende ofte på grund af mangel på brændstof, samt grundstødninger antageligt som følge af manglende navigationsevner eller -udstyr.

Det er altså os - fritidssejlerne - som ikke bare er uheldige, men simpelthen inkompetente.

En bådfører som ikke kan kalkulere sit brændstofforbrug til et togt kan man næppe hjælpe. Imod dumhed kæmper selv guderne forgæves.

Derfor grundstødninger

Den voldsomme stigning i antallet af grundstødninger, oplever jeg som værende en konsekvens af, at de nye sejlere ikke lærer grundlæggende navigation, herunder forståelse for hvordan søkortene er opmålt og konstruerede.

Man sejler ud med en søkortplotter, og tænker, at "når min båd stikker 1,5 meter er det i orden at sejle alle steder hvor dybden i søkortplotteren er angivet til 2 meter".

Men hvad med 1 meter lavvande, eller en stenbunke på 2 meter, som ikke er angivet i søkortet, fordi de fleste områder inden for 6-meter-kurven i søkortet er opmålt for 100 år siden med håndlod og landpejlinger?

Enhver kan læse om søkort og plottere her:https://duelighed.dk/kortplotter_i_fritidsskibe/kompendium_soekortplottere_i_fritidsskibe.pdf

For at forstå grundlæggende navigation, kræver det at man lærer at håndtere et papirsøkort.

Hvis man kan observere ved pejling og plotte sin position i søkortet, kan man kontrollere sin GPS, og opdage når den fejler - og det gør den - det ved enhver erfaren sejler.

Og så er det om at  have ført sin logbog, og kunne håndtere grundlæggende navigation i papirsøkortet, så man kan føre besætning og fartøj sikkert i havn, også under hensyntagen til at papirsøkortet måske ikke er ajourført perfekt til dato.

Det er min analyse, at der er sket et skred i fritidssejlerkulturen.
Tidligere kom de nye fritidssejlere ofte fra en familie eller et lokalsamfund, hvor man sejlede aktivt og havde erfaringsmæssig forståelse for søsikkerheden.

Derfor har vi i Danmark også kunne bryste os af, at enhver lovligt kan sejle ud i verden med en ikke-planende båd op til 15 meter længde, uden særlig uddannelse eller erfaring, når blot skipperen står inde for at sejladsen er sikker med hensyn til menneskeliv.

Nye fritidssejlere ud af det blå

I dag kommer de fleste nye fritidssejlere "ud af det blå", ofte motiveret af nogle få sejladsoplevelser eller af sejlerdrømme født på Youtube, men uden grundlæggende kulturelle traditioner og kundskaber.

Flere og flere af disse nye fritidssejlere antager tilsyneladende fejlagtigt, at man kan navigere sikkert med mobiltelefoner og andet legetøjsgrej som det primære navigationsmiddel. Det kan man ikke!

Jeg byder enhver ny aspirant velkommen i vores fantastiske sejlerverden, og jeg opfordrer alle erfarne sejlere til at gøre deres allerbedste for at motivere de nye søfarere til at lære grundlæggende navigation, således at ubevidst inkompetence ikke skal stå i vejen for at alle kommer sikkert hjem fra havet.

De bedste sejlerhilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen, bestyrelsesformand

content-loader
content-loader
content-loader