Gå til hoved-indhold
Tur
I lystbådehavnen i Marstal har sejlerne mulighed for at tømme holdingtank - men det er ikke tilfældet i alle havne. Foto: Sara Sulkjær

Du har krav på at kunne tømme holdingtanken - ellers må havnen betale

At der er forbud mod at lede bådens spildevand ud i havnebassinet er alment kendt blandt landets sejlere - men at havnen må punge ud, hvis det ikke er muligt, er de færreste bekendt. Samtidig behøver kun få bådejere at sejle 12 sømil fra land for at tømme tanken. Få styr på reglerne her.

Af Karin Meulengrath, MarinaNews |

Tømningen af bådens søtoilet kan være en jungle - for skal man installere en holdingtank, hvis båden rummer et søtoilet?

Selvom der er toilet om bord, skal båden nemlig ikke nødvendigvis have installeret en holdingtank. Mindre og ældre både kan være undtaget fra kravet.

Kravene til bådens konstruktion med søtoilet og holdingtank afgøres dels af bygningsår og dels af bådens fysiske mål.

De gældende regler

Både bygget før år 2000:

Både bygget før år 2000, som har et fastinstalleret toilet ombord, skal have en holdingtank og dæksgennemføring, hvis de er:

• længere end 10,5 meter og

• bredere end 2,8 meter og

• bygget efter 1980

Alle tre kriterier skal således være opfyldt, før en båd er omfattet af reglerne.

Både bygget efter år 2000:

Alle både bygget efter år 2000, og som har et fastinstalleret toilet, skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Dæksgennemføringen og resten af installationen skal leve op til kravene defineret i ISO 8099.

Både bygget fra år 2017:

Fra 17. januar 2017 skal alle nye både med et søtoilet ombord konstrueres så skroggennemføringen kan plomberes af en myndighed og i det tilfælde kun gøre det muligt for sejleren at tømme holdingtanken via dæksgennemføringen.

Hvordan kommer du af med affaldet?

Du skal tømme tanken i land, hvis din båd falder ind under en af de tre nævnte kategorier.

Toiletaffald må dog udtømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land. Derved kan du ikke tømme tanken i nogen danske fjorde, vige og bælter.

Øvrige både, som ikke falder ind under nogen af de tre kategorier, må udlede toiletaffald i havet, hvis de mi- nimum er 2 sømil fra kysten.

Udledning af toiletaffald i havne er forbudt

Med fine faciliteter på havnen burde det være god tone at klare både stort og småt i land.

Ikke alle danske havne har dog faciliteter til tømning af bådens holdingtanke. Ikke desto mindre har du som bådejer krav på at kunne få tømt din holdingtank på havnen, eksempelvis af en slamsuger - og hvad mange ikke ved: Udgiften til tømningen skal afholdes af havnen.

Det er da også forklaringen på, at havnene opstiller miljøstationer på servicekajen, eller har en mobil pumpe, som kan køres ud til båden.

Stramme svenske regler

I Sverige er der totalforbud mod udledning af toiletaffald i svenske farvande. Det betyder, at har du en fast toiletinstallation i båden, skal toiletaffaldet opsamles og afleveres i land. Reglen gælder både for svenske og udenlandske både.

Reglerne siger, at der ikke må udledes toiletspildevand, så længe man befinder sig inden for 12 sømil af den svenske kyst. Har båden holdingtank, skal den i Sverige kunne tømmes i land på steder, hvor havnene har en tømningsservice.

Det svenske forbud stiller ikke krav til bådens konstruktion/installationer, man handler udelukkende om, at toiletaffaldet ikke må tømmes inden for 12 sømil-grænsen.

Det betyder i praksis, at danske sejlere ikke må tømme deres tanke i Øresund, der jo ligger inden for 12 sø- milsreglen.

Helcom

Sammenslutningen af lande omkring Østersøen, Helcom, vedtog i 2002 en anbefaling til håndtering af toiletaffald fra fritidsbåde.

Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.

Artiklen blev oprindeligt bragt i MarinaNews. Læs hele avisen her.

Kilde: MarinaNews

content-loader
content-loader
content-loader