Gå til hoved-indhold
Havne
Årets første mandag blev en mærkedag for Sæby Havn og CG Jensen, der i oktober sidste år blev tildelt totalentreprisen på en stor udvidelse af den nordjyske havn.

Første spadestik er taget til stor udvidelse af Sæby Havn

Godt nyt for sejlerne. Havneudvidelsen består i hovedtræk af en ca. 600 meter lang ydermole, to nye havnebassiner og nye landarealer for bl.a. vinteropbevaringspladser til havnens fartøjer. Se det første spadestik i den nordjyske by.

Af Troels Lykke |

Den 4. januar 2021 tog man første spadestik til den store udvidelse af Sæby Havn, hvor borgmester Birgit S. Hansen og formand for Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen holdt tale.

Som følge af restriktionerne i forbindelse med covid-19 var arrangementet lukket for offentligheden, men første spadestik kan her ses på Frederikshavns Kommunes Facebookside.

Frederikshavn Kommune vil udvide Sæby Havn sydøst for den eksisterende havn. Havneudvidelsen strækker sig ca. 390 m langs den eksisterende kystlinje, hvor der frembygges med ca. 170 m mod sydøst i forhold til den nuværende kystlinje.

600 meter ny mole

I hovedtræk består havneudvidelsen af en omkring 600 m lang ny ydermole/ydre stenkastning og to nye havnebassiner, ligesom der etableres nye landarealer for bl.a. vinteropbevaringspladser for havnens fartøjer.

Der etableres indre stenkastninger, faste bådebroer, strækninger med lodrette indfatninger, slæbesteder, vej- og stiadgang inklusiv en mindre vejbro og stibro, afvandingssystemer samt fremføring af installationer til fremtidige bygninger. 

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk følgende anlægsarbejder:
- Etablering af ydermole/ydre stenkastning samt bølgeskærm

- Etablering af indre stenkastninger mod bassin

- Gennembrydning af eksisterende ydermole i nordlig ende

- Etablering af indsejlingskanal i sydlig ende af ydermole/ydre stenkastning

- Uddybning af ydre- og indre havnebassin

- Landopfyldning syd og øst for nye havnebassiner, ved ny Skonnertkaj og ved landudvidelser omkring nyt havnekontor og ny pierområde

- Etablering af stibro og vejbro inkl. vejdæmning

- Etablering af promenade langs ydermole/ydre stenkastning samt stiforløb i området

- Etablering af vej- og fortovsadgang til udvidelsen

- Etablering af udsigts-/lystfiskerplatform

- Etablering af fiskepladser langs ydre stenkastning

- Belægningsarbejder ved bl.a. kajarealer, vinteropbevaring og P-areal

- Etablering af bådebroer langs havnebassiner

- Etablering af lodrette indfatninger ved bl.a. Skonnertkaj, langs inderside af ydermole samt ved udvalgte strækninger langs havnebassiner

- Etablering af kajudstyr

- Etablering af trailerrampe og jolleramper

- Etablering af afvandings- og spildevandssystem

- Etablering af elinstallationer i området

- Levering og nedbringning af pæle til fundering af skure langs bådebroer

- Nedbringning af pæle for fastholdelse af flydebroer og som agterfortøjning

Kilde: Building-Supply

content-loader
content-loader
content-loader