Gå til hoved-indhold
Havne
Her er et frisk dronefoto af Hornbæk Havn fra maj 2021. Fotos: Henrik V. Jørgensen
Havne

Hornbæk Havn renoverer og udvider med ny 20 meter lang gæstebro

Ny gæstebro gør gavn i den populære Hornbæk Havn. - Det skaber plads til flere store både, der kan komme ind og ligge langskibs. Det er både på 50 fod og derover, der især vil have glæde af det og dem bliver der stadig flere af, siger havnefoged Morten Saaby til Helsingør Dagblad.

Af Troels Lykke |

Fra og med den kommende sæson kan endnu flere sejlere glæde sig til at lægge til i havnen, som lige nu er i gang med en omfattende renovering til et samlet beløb på tre millioner kroner.

- Allerede nu er sejlere begyndt at ringe for at reservere bådpladser. Det er ikke muligt allerede nu, men det vidner om den popularitet, havnen har, siger havnefoged Morten Saaby til Helsingør Dagblad. 

Det er den gamle nordre mole og gæstebroen, der nu er ved at få en ordentlig opgradering. I øjeblikket er entreprenørerne i gang med at grave ud, så molens kerne kan fornyes sammen med nyt bolværk og ny asfaltering.

Plads til flere store både

Samtidig bliver molen afkortet en smule og i stedet bygger man en helt ny 20 meter lang gæstebro på for enden af molehovedet.

- Det skaber plads til flere store både, der kan komme ind og ligge langskibs. Det er både på50 fod og derover, der især vil have glæde af det og dem bliver der stadig flere af, siger havnefoged Morten Saaby.

Smallere indsejling

Renoveringen omfatter også færdiggørelsen af den mindre vestlige mole i yderhavnen. Den får en udbygning med en runding af store sten, lige som molehovedet lige overfor.

- På den måde får vi en smallere indsejling til havnen og får skabt mere bølgelæ inde i yder-havnebassinet, forklarer formand for Hornbæk Havn, Jørgen Haagen.

123 står på den opdaterede venteliste til en fast bådplads i Hornbæk Havn, skriver Helsingør Dagblad.

Hornbæk Havn informerer:

Hornbæk Havn står foran en betydelig renovering af de nuværende faciliteter. Især den ældre østre mole og kaj, som er fra 1920, er alvorlig nedslidt. Men det er også nødvendigt med andre fornyelser og forbedringer i havnen. Havnen trænger generelt til nye broer og molehoveder.

Og der er behov for at forbedre forholdene for bådeklubben, jollesejlere, foreninger for SUP’er, kajakker, surfere, m.m. Samtidig er der stor efterspørgsel på bådpladser i havnen og pt. er 130 bådejere på venteliste for at få plads.

Bedre forhold for alle

En renovering af havnen kræver plads, nytænkning og finansiering. Derfor har havnebestyrelsen længe arbejdet på at finde en løsning, der kan forny, kvalitetsudvikle og udvide det eksisterende havneanlæg.

Så der fremover bliver bedre forhold for havnens brugere, gæstesejlere og besøgende på land. Samtidig giver en udvidelse flere indtægter for bådpladser, som kan være med til at finansiere projektet og de nødvendige fornyelser.

Et større havnebassin

Hovedtanken i det nye projekt er at udvide havnebassinet mod øst ved at udgrave et nyt bassin i det tilsandede område øst for havnen. Et område, der for mange år siden lå under vand.

Den oprindelige klit bliver ikke rørt. Mod vest skal der etableres mere plads til vinteropbevaring af både, et større masteskur og flere parkeringspladser. Selve havnepladsen skal gøres større med mulighed for rekreative aktiviteter og udvidelse af foreningsfaciliteter.

Læs mere

content-loader
content-loader
content-loader