Gå til hoved-indhold
Havne
I Aarhus Lystbådehavn kan havnemester Ejvind Nielsen genkende problemet. Foto: Troels Lykke

Sejlere tømmer toiletterne ulovligt i havnene, viser undersøgelse

Mange danske lystsejlere tømmer ulovligt deres toiletter i vandet, bekræfter flere havne. En rundspørge hos 125 havne, udført af Marina News viser, at miljøtankene på 20 pct. af havnene aldrig bliver brugt.

 

Af Jesper Elle, marinaguide.dk |

Mange danske havn oplever ofte, at sejlere ikke benytter havnenes miljøstationer, når de skal have tømt tanken med toiletaffald

Der er i flere havne således målt et antal fækale colibakterier, der gør det direkte sundhedsskadeligt at bade i vandet, eller når nybegyndere på paddleboards falder i.

Reglerne for, hvornår og hvor man må tømme sin spildevandstank i havet, er ret klare. Men at tømme tanken i en havn er direkte ulovligt, skriver Marina News.

Vanskeligt at tømme i danske farvande

Både, der er under 20 år gamle, længere end 10,5 meter og bredere end 2,8 meter, skal have en indbygget spildevandstank, der kan tømmes på land.

Toiletaffald må dog udtømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land - det svarer til 22 kilometer – hvilket i praksis gør det vanskeligt i de indre danske farvande.

Ingen ved præcist, hvor meget toiletaffald der havner direkte i vandet, men mængderne af toiletaffald vokser i takt med, at lystbådene bliver større og større, og turismen i havnene stiger.

Miljøstationer bruges aldrig

En rundspørge til 125 havne foretaget af Marina News, hvoraf 49 havne har svaret anonymt, viser, at miljøstationerne i 20 procent af havnene aldrig bliver brugt.

Hertil kommer, at 18 procent svarer, at deres miljøstation kun bruges op til 10 gange om året.

I 25 procent af havnene bruges den omkring 50 gange om året, og 25 procent oplever, at den bliver brugt hver dag.

Ingen miljøstation

I undersøgelsen blev havnene samtidig bedt om at angive, om man har en miljøstation eller ej. Her svarer 33 procent, at de ikke har en miljøstation, hvor sejlerne kan tømme deres toilettank.

De fleste, nemlig 61 procent svarer, at de har en miljøstation, mens 6 procent angiver, at de deler med en anden havn. Det er naturligt ofte mindre havne, der deler miljøstation med en anden havn for at minimere udgifterne.

I forhold til den aktuelle situation i de danske havne er undersøgelsen dog repræsentativt dækkende set i forhold til havnenes størrelse.

Havnene i undersøgelsen dækker således over 26 procent af havnene med under 100 pladser, 46 procent med mellem 100 og 300 pladser, 11 procent med mellem 300 og 500 pladser og 17 procent med over 500 pladser.

Umuligt at kontrollere

I Aarhus Lystbådehavn kan havnemester Ejvind Nielsen genkende problemet. Her har man indtil videre rettet fokus på det såkaldte ”grå spildevand” fra håndvaske og lignende fra bådene, da det er muligt at kontrollere, når det lukkes ud.

Toiletaffaldet, det ”sorte spildevand”, der lukkes ud under vandet, er umuligt at kontrollere.

- Det grå spildevand er det naturligvis muligt at kontrollere, da det går direkte ud gennem skibssiden og i bassinet. Hvad angår det sorte spildevand, bådenes toiletaffald, er det ikke muligt at løfte bevisbyrden, forklarer Ejvind Nielsen.

Bruges tømmestationen i et omfang som kan forventes, når man ser på det antal familier, der bor i deres både?

- Nej tømmestationen bruges ikke i et omfang, der tilnærmelsesvis svarer til det spildevand, der bliver udledt. Et tjek af el-måleren hen over en række måneder i vinterhalvåret viste således intet forbrug på tømmetanken, slutter Ejvind Nielsen.

Kilde: Marina News

content-loader
content-loader
content-loader