Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Her ses havvindmølleparken ved Anholt. Foto: Troels Lykke

Dansk Sejlunion har ikke gjort indsigelser mod 26 gigantiske havvindmøller i Køge Bugt

Parken Aflandshage, der i 2026 skal være 8 kilometer fra Stevns, er ikke populært blandt sejlere. Her forklarer direktør i Dansk Sejlunion, Christian Lerche til minbaad.dk om deres holdning til vindmølleparken. Der skal fx være mindst 20 meter under nederste vingespids.

Af Troels Lykke |

- Nej, vi har ikke gjort indsigelser mod disse møller, der placeres i helt åbent farvand (i Køge Bugt, red.), forklarer direktør i Dansk Sejlunion, Christian Lerche i dag til minbaad.dk.

Han forklarer videre i en mail om sagen med 26 havvvindmøller i Køge Bugt. Hver havvindmølle er 220 meter høj.

Energistyrelsen netop givet energisselskabet Hofor grønt lys til opførelsen af en vindmøllepark otte km. ud for det nordlige Stevns i Køge Bugt, præcis der hvor sejlerne sejler syd på fra København eller nordpå, når de kommer fra Stevns og Møn.

Parken Aflandshage skal levere strøm til 300.000 husstande og til at bestå af 26 havvindmøller med en højde på 220 m. Hofor oplyser, at den kan stå færdig så tidligt som i 2026.

Følgende er vigtig for Dansk Sejlunion

Det, der er vigtigt for os i forhold til vindmøller, er bl.a. følgende, forklarer Christian Lerche:

- Møllerne skal placeres på steder, hvor de ikke ”ligger i vejen” for sejlads. Det betyder bl.a., at de ikke skal placeres tæt på befærdede sejlrender eller -ruter, kapsejladsområder, m.v. Det betyder også, at vi hellere vil have dem langt fra land end tæt på kysten

- Der skal være fri gennemsejling gennem mølleparkerne efter anlægsfasen

- Der skal være mindst 20 meter under nederste vingespids, så de fleste master kan komme under

- Hellere få store end mange små møller, fordi afstanden mellem møllerne dermed bliver meget større

- Det skal være muligt at gennemføre redningsaktioner i mølleparkerne

- Anlægsområderne skal være omhyggeligt afmærkede, og der skal om nødvendigt være afviserfartøjer, så ulykker kan undgås

Sejlads gennem vindmøllepark: Et særkende for Dansk Sejlunion

Christian Lerche supplerer om i sagen om vindmølleparken Aflandshage:

- I vores dialog med myndighederne og rådgiverne i den konkrete sag, som du spørger til, har vi lagt vægt på netop disse forhold, og de opfylder i al væsentlighed vores ønsker. Den frie sejlads gennem mølleparkerne, som vi har vundet accept af, er i øvrigt et særkende for Danmark. Det er ikke en selvfølgelighed i udlandet.

Fakta om Aflandshage-møllerne

Hofor har ansøgt om at opstille 26 havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 m til den øverste vingespids – og en rotordiameter på op til 200 m.

Hver mølle har en effekt på op til 11 MW, hvilket giver en samlet effekt på op til 300 MW.

Møllerne vil blive sat op på store betonfundamenter, der står på havbunden omgivet af store sten – et kunstigt stenrev, der kan fremme havbiologien i Øresund og Køge Bugt.

Møllernes opstillingsmønster bliver optimeret i forhold til vindretning og vindforhold, så produktionen af strøm kan blive størst mulig.

Placeringen af vindmølleparken er udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.

Møllerne bliver opført efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som HOFOR selv har foreslået, og at vindmølleparken bliver opført uden tilskud fra staten.

Kilde. HOFOR - Læs mere

content-loader
content-loader
content-loader