Gå til hoved-indhold
Udstyr
Gammel olie kan nedbryde motoren. Udskift oliefilter, og brug et rigtigt dimensioneret filter. Filteret renser olien for sod og metalpartikler og forhindrer samtidig unødvendigt slid på motoren. Foto: Troels Lykke
Her er en kærlig hånd vist tiltrængt. Foto:TjowUdstyr
Her er en kærlig hånd vist tiltrængt. Foto:Tjow

Sådan plejer du motoren før vinteren

Hellers i Kastrup giver dig her opskriften på, hvordan du bedst behandler motoren, når båden skal på land. Læs en bunke gode råd.

Af Katrine Bertelsen |

Der er mange ting at huske, når båden skal lægges op for vinteren. Her har du en lille, hurtig hjælper, der sikrer, at du husker de vigtigste gøremål.

Olie og filter bør skiftes mindst én gang pr. sæson, som regel i efteråret, og i forbindelse med optagning. Fordelen er, at motoren står med frisk olie i løbet af vinteren.

Gammel olie kan nedbryde motoren. Udskift oliefilter og brug et rigtigt dimensioneret filter. Filteret renser olien for sod og metalpartikler og forhindrer samtidig unødvendigt slid på motoren.

Olie og filterskift

Start motoren, når båden er ved kaj. Lad motoren komme op til driftstemperatur. Sluk for motoren, træk oliepinden og indsæt en oliesugepumpe i hullet og sug olien op.

Brug en beholder med volumen-indikation, så du er sikker på, at du får al gammel olie op, især ophobede slagger i bunden af ​​sumpen. Forsøg derfor at suge så omhyggeligt som muligt.

Brug en filtertang for at få oliefilteret afmonteret, det kan sidde temmelig stramt. Hav altid klud og flaske standby for at minimere spild. Smør lidt olie på gummiringen, der sidder på filteret, det smører og gør det lettere at stramme med hånden. Installer det nye filter og spænd det med hånden. Når du føler modstand, træk omkring en halv omgang til.

BEMÆRK! Brug ikke værktøj til at stramme filteret.

Når filteret er på plads, er det tid at hælde den korrekte mængde af frisk motorolie på motoren. Husk også den mængde olie, der kan være i filteret. Lad olien trænge godt ind og tjek oliepinden, før motoren startes igen.

Start motoren og lad den køre et stykke tid, så den nye olie er fordelt overalt. Check for lækager omkring oliefilteret. Stands motoren og kontrollér oliestanden efter et stykke tid.

Konservering af kølesystem: Havvands-kølet motor

Et korrekt vedligeholdt og regelmæssigt kontrolleret kølesystem minimerer risikoen for overophednings-skader. Den væsentligste årsag til, at motorens kølesystem ruster, er dårlig kvalitet i kølevæske. Når motoren er tømt for vand, og der er ilt tilstede i kølekanalerne, er grobunden for rust størst.

Derefter spiller det en mindre rolle, om motoren er havvands-kølet eller ferskvands-kølet.

For at undgå frostskader og korrosion i løbet af vinteren, er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet, når båden er på land. 

Konservering af kølesystemet, kan du gøre på land, hvor der ikke er risiko for vand i båden.

Søvands-kølede systemer

Metoden til at konservere kølesystemet er, at kanalerne skal "skylles" og derefter drænes. Løsn sugeslangen fra søvandspumpen. Tilslut derefter en ny slange til at suge ferskvand fra en spand, der hele tiden er fyldt med frisk vand.

Det er meget vigtigt, at søvandspumpen ikke kører tør: Skovlhjulet (impelleren) i pumpen kan tage skade med overophedning/motorhavari til følge. Det er også vigtigt, at søvandspumpen selv suger an! Tilslut under ingen omstændigheder en vandslange, da presset kan trykke vand ind i motoren.

Kør motoren i tomgang, ca. 10-15 minutter eller indtil motoren har nået en tilstrækkelig temperatur, så termostaten åbner. Lad motoren køre i et stykke tid, hvorefter al slam og salt skylldes fra motoren. Sluk derefter motoren.

Sæt sugeslangen til ​​blandingen af ​​vand og glykol. Placer en spand under udstødningen. På denne måde kan glykolblanding cirkulere flere gange i motoren. Efter et par minutter er den klar. Sluk for motoren igen, og lad den resterende glykolblanding forblive i motoren. Det giver frostsikring og efterlader samtidig et beskyttende lag i kølevandskanalerne. Kontrollér og rens om nødvendigt søvands-filtre.

Hvis motoren skal beskyttes i længere tid end normalt, kan du drage fordel af at bruge emulgerende konserveringsolie. Gør på samme måde som ovenfor, men tøm systemet, da olien ikke giver nogen beskyttelse mod frost.

Ferskvandskølede motorer

Et korrekt vedligeholdt og regelmæssigt kontrolleret kølesystem minimerer risikoen for overophednings-skader. For at undgå frostskader og korrosion i løbet af vinteren er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet, når båden er på land.

Konservering af kølesystemet kan du gøre på land, hvor der ikke er risiko for vand i båden. Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer:

Et søvands-system, hvor oliekøler, varmeveksler - og på nogle motorer udstødningsrør - bliver kølet. Dette konserveres på samme måde som en søvandskølet motor.

Ved ferskvandskølingen køles motorblok og topstykker med ferskvand eller kølevæske/frostvæske. Dette system er afkølet adskilt fra søvandet i varmeveksleren.

Konservering af ferskvandskølede systemer

Kontroller frysepunktet for kølevæsken med et hydrometer og fyld op, hvis det er nødvendigt. Kølevæsken vil miste sin korrosionshæmmende egenskaber over tid og bør udskiftes mindst hvert andet år. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltre.

Konserver den søvandskølede side af motoren på samme måde, som vi har beskrevet ovenfor. Kontrollér kølevæskestanden i det i ekspansionsbeholderen og fyld eventuelt efter.

Kontroller, at alle stik og afløbshaner er lukkede. Nogle motorer har zink-anoder i varmeveksleren. Disse skal skrues af og kontrolleres. Zink-anoden skal udskiftes, hvis 30% er borttæret.

Termostaten

Hvis du har en temperaturmåler på instrumentbrættet, kan du se, om motoren holder driftstemperaturen.

For høj temperatur skyldes ofte tilstoppede kølevands-indtag, kølekanaler, varmevekslere eller defekt impeller. For lav kølevandstemperatur er ofte grundet en defekt termostat.

Det er nemt at kontrollere, om termostaten virker korrekt: Afmonter termostathus og fjern termostaten. Bemærk, at korrekt arbejdstemperatur er påstemplet termostaten. Placer termostaten i en gryde med vand med et termometer. Kontroller, at termostaten åbner ved den påstemplede temperatur. Hvis ikke, udskift termostaten.

Impeller

Impelleren pumper kølevæske gennem motorens kølesystem. Man kan sige, at pumpen er motorens hjerte. Det er derfor vigtigt at sikre, at impelleren er i god stand. Skift impelleren mindst hvert andet år. Gummi ældes og hærder. En gammel impeller er ikke så effektiv som en ny.

For at opretholde impellerens elasticitet, kan du gøre dette: Fjern pumpedækslet og tag impelleren ud. Bemærk, at dette gøres efter konservering.

Prøv at fjerne det med hænderne. Hvis du ikke kan det, så brug en tang eller et par skruetrækkere - men brug værktøjet med forsigtighed, så hverken impeller eller pumpe tager skade. Skyl pumpehjulet i ferskvand og hold det mørkt i en forseglet plasticpose om vinteren.

Køle- og udstødningsslanger

Eftersom gummi bliver sprødere med tiden, bør du med jævne mellemrum kontrollere, at der ikke er opstået revner i slangerne. Det er ikke nok blot at se på slangerne, du er nødt til at vride og trække i dem for at se små revner.

Utætte køleslanger er en sikkerhedsrisiko, som kan forårsage overophedning af motoren, eller at motorrummet bliver oversvømmet. Utæt udstødningsslange kan forårsage farlige udstødningsgasser ombord og vand i båden.

Før båden får lov at holde vinterferie, se da omhyggeligt køle-, udstødningsslanger og spændebånd efter. Udskift slanger, der ikke føles bløde, elastiske og glatte. Forny også dem med synlige revner. Spænd alle spændebånd efter.

Drivremme og kileremme

Tjek et par gange om året, at drivremme til generator og vandpumpe er spændt og i orden. Du bør være i stand til at trykke remmen omkring 10 mm ned midt mellem remskiverne, ikke mere ikke mindre. Check remspændingen efter et par timers kørsel. Du bør også tjekke remmens udseende inden vinteren. Den må ikke være revnet eller flosset.

En fejlfri drivrem giver bedre opladningseffekt på generatoren, og samtidigt mindskes risikoen for overophedning. Der bør altid være en ekstra rem ombord.

Brændstofsystemet

Når du tjekker og servicerer brændstofsystemet, er det vigtigt at være forsigtig og altid anvende de rigtige reservedele. Det er især vigtigt, at der ikke kommer snavs i det meget følsomme brændstofsystem.

Fyld altid dieseltanken helt op om vinteren for at reducere risikoen for kondens og vand i brændstoffet, der vil føre til problemer det følgende forår.

Hvis du har monteret et ekstra brændstoffilter med vandudskiller mellem motor og tank, skal dette tømmes for vand inden vinteren. Lad det gamle brændstoffilter sidde på for vinteren. Udskift filteret i foråret før søsætning.

Hvis du har haft problemer med snavs i brændstoffet og tilstoppede filtre i løbet af sæsonen, er det nu, i løbet af vinteren, du grundigt renser brændstoftanken.

Det elektriske system

Havluft er et hårdt miljø for et elsystem, når det udsættes for både høj fugtighed og saltholdighed. Af disse grunde får det elektriske system ombord ofte krybestrøm, oxidering og spændingsfald, hvis du ikke vedligeholder systemet regelmæssigt.

Kontroller og sørg for ledninger ikke beskadiges eller udsættes for bundvand. Der er ellers en risiko for krybestrøm kan komme til motor/drev eller bundvand i sump. Hvis krybestrøm er til stede, kan det på kort tid forårsage alvorlige korrosionsskader.

Afmonter batteriets kabler, rens kabelskoene og smør dem med fedt, beregnet til polerne. Kontroller væskeniveau og oplad batteriet.

Da batteriet aflades, når det ikke er i brug, skal batteriet oplades et par gange i løbet af vinteren. Afladningen øges, når batteriet opbevares varmt. Opbevar batteriet køligt på balkon, terrasse eller lignende. Hvis det er fuldt opladet, kan det sidde i båden.

BEMÆRK! Et batteri vil blive ødelagt ved at være afladet i længere tid, og et tomt eller dårligt opladet batteri kan blive ødelagt ved frysning. Rens og tør ledninger. Spray eller indfedt tilslutningspunkterne, kontakter og sikringsholdere på motoren og under instrumentpanelet med egnet olie eller fugtfortrænger. Afmonter og rengør alle samlinger, der er oxideret.

Ventilation i løbet af vinteren

Vær sikker på ventilation under oplægningen. Tillad luftcirkulation i båden. Lad døre og luger være åbne for at undgå kondens og skimmelsvamp. Det gælder også motorrummet.

Sørg for, at vaske rent under og ved siden af ​​motoren. Brug affedtningsmiddel. Et rent motorrum er en forudsætning for høj sikkerhed om bord. Derudover lugter det mindre af olie og servicearbejdet bliver sjovere at udføre.

For hver motor er der en manual, som giver mere detaljerede oplysninger. De tidsintervaller, der er anført ovenfor, er kun generelle retningslinjer og varierer mellem forskellige motortyper. I din motormanual finder du intervaller angivet for din motor.

content-loader
content-loader
content-loader