Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Da familien Rosentoft kom sejlende ind i Svanemøllen og lignede den vildeste sigøjner-båd efter to år på havet;

Sådan er skattereglerne, når du sejler med gaster

Her hos minbaad har vi bragt artikler om gastesejlads og nu er det tid til at blive klogere på skattereglerne, når du sejler med gaster. Jan Hove har specialiseret sig i at rådgive personer, der rejser rundt i verden og folder reglerne ud i denne artikel.

Af Cille Rosentoft |

Jan Hove har næsten 30 års erfaring med rådgivning til enkeltpersoner, udarbejdelse af private selvangivelser, samt optimering for personer der rejser rundt i verden. De seneste 7 år har rådgivningen foregået via TaxAdvice P/S, hvor han er Tax Partner og medejer.

Han har sagt ja til at bruge sin erfaring og viden på området og gennemgår i denne artikel forskellige scenarier. Ønsker du individuel rådgivning på din specifikke situation, kan du også få det hos Jan Hove.

Der er ifølge Jan Hove ingen forskel på hvilken del af verden du sejler i, så længe du er fuld skattepligtig i Danmark. Indtægten følger altid personen, der modtager nettoprovenuet i sidste ende, så hvis den person er fuld skattepligtig i Danmark, er området underordnet.

Scenarie 1: Mange gaster, skiftende skippere og en ejer som ikke er ombord

En gruppe af unge danskere har købt fire både, som alle sejler uden for Danmarks grænser. De sejler under dansk flag. Ombord på båden er skiftende skippere og altså ikke nødvendigvis ejerne af bådene.

De har altid gaster med og søger løbende gaster til forskellige togter. Der er konstant mellem 8-12 gaster ombord. Gasterne betaler en fast køjepris på 350 kroner og derudover er der en fælles pulje hvor alle gasterne spytter 120 kroner i om dagen. Skipper betaler hverken køjepenge eller bidrager til den fælles pulje.

Aktiviteter som dykning, SUP-brug m.m. derudover betales der også til. Der betales også et administrationsgebyr pr deltager ved tilmelding.

Der er ikke stiftet virksomhed og pengene går derfor ind på en privat konto. Der er et betydeligt overskud hver måned.

Hvordan er reglerne om skat for dette scenarie? Skal ejerne opgive det til SKAT? Hvorfor/hvorfor ikke?

Jan Hoves svar:

Skatteretligt skelner man mellem indtægter fra leje/deltagelse og betalinger, der blot overføres for at deles om faktiske udgifter (mad, havneplads, brændstof, reparation og lign.)

Betalingerne kan derfor deles op i 3 kategorier jf. ovenfor.

  1. Køjepris (anses som en leje/deltager pris), der er skattepligtig for modtager.
  2. Indbetaling til fællespulje (anses for en deling af fællesudgifter), der kun er skattepligtig, hvis det giver et overskud, som forbliver hos skipper/ejer.
  3. Indbetaling til aktiviteter (dykning, SUP-brug mm) anses reelt for betaling for en ydelse (skattepligtig indkomst) for den person, der reelt får betalingen.

Kategori a. og b. anses reelt for indkomst fra "hobbyvirksomhed", hvilket betyder, at der vil være fradrag for udgifter, der direkte er afholdt for at kunne give den ydelse, der er betalt for. Der skal derfor oprettes et lille ”regnskab”, hvor indtægten fremgår og hvor alle relevante udgifter fratrækkes, inden det reelt kan afgøres, om der er beløb tilbage som overskud.

Her vil der være stor forskel på, om det er ejeren af båden selv, der modtager betalingen eller det er skipper (som ikke er ejer).

Ejeren modtager selv – Her vil der være visse muligheder for at kunne fratrække skattemæssige afskrivninger på båden, evt. Vedligeholdelsesudgifter og andet der er nødvendigt for at kunne have gaster ombord, som ikke i forvejen indgår i opgørelsen under kategori b.

Skipper modtager selv – Her kan der evt. være betaling for leje af båden, samt udgifter skipper skal afholde vedr. drift/vedligeholdelse af båden, som ikke i forvejen indgår i opgørelsen under kategori b.

Uanset a., b. eller c. – Hvis resultatet ender med et overskud, vil det skulle opgives til SKAT og der skal betales indkomstskat af beløbet for den person/ejer, der reelt modtager pengene/beholder overskuddet.

Scenarie 2: Familie med gaster på udvalgte stræk

En familie på fem har planlagt en jordomsejling og ønsker at have gaster med på udvalgte stræk som fx på Oceankryds for at få hjælp til sejladsen. De ansøger i forskellige facebook grupper og har max fire gaster med ad gangen. Gasterne betaler en fast køjepris på 250 kroner og derudover er der en fælles pulje hvor både familien og gasterne bidrager lige meget. Dette beløb svinger meget.

Pengene går også her ind på en privat konto, men der er kun et mindre overskud, når vedligeholdelse og forbrug er opgjort.

Hvordan er reglerne om skat for dette scenarie? Skal familien opgive det til SKAT? Hvorfor/hvorfor ikke?

Jan Hoves svar:

Skatteretlig vil køjepenge blive anset for en leje/deltager pris, der som hovedregel er skattepligtig for modtagerne. Der vil dog være mulighed for at fratrække udgifter, der direkte vedrører vedligehold/drift af båden, hvis/når det er udgifter, der ikke indregnes i fællespuljen.

Er der et mindre overskud vil dette være skattepligtig for modtager (der kan dog være mulighed for at delvis skattemæssige afskrivninger på båden, så resultatet ender på kr. 0)

Disse skattemæssige afskrivninger kan så evt. komme til beskatning ved salg af båden, hvis der er afskrevet mere end båden har tabt i værdi.

Indbetaling til fællespulje vil blive betragtet som deling af udgifter i forbindelse med sejladsen (kost, havnepenge, løbende udgifter/forbrug mm), hvorfor der som udgangspunkt ikke er skattepligt.

Hvis der er et overskud, vil dette dog anses for skattepligtigt.

Scenarie 3: Et skipperpar med gaster - bruger overskud på fælles oplevelser

Et par uden børn er sejlet fra Danmark på ubestemt tid. De ønsker at dele deres oplevelser med andre mennesker og søger derfor om gaster på størstedelen af turen. Både for at bidrage til økonomien og til det sociale liv ombord.

Ejerne er hele tiden ombord og har det overordnede ansvar. Gasterne betaler køjepenge på 275 kroner om dagen. Derudover er der en månedlig udgift til fælles udgifter på mellem 2000-4000 kroner. Det betaler skipperparret også.

Pengene går ind på en privat konto og overskuddet efter vedligeholdelse bruges til fælles oplevelser for hele besætningen.

Hvordan er reglerne om skat for dette scenarie? Skal parret opgive det til SKAT? Hvorfor/hvorfor ikke?

Jan Hoves svar:

Skatteretlig vil køjepenge blive anset for en leje/deltager pris, der som hovedregel er skattepligtig for modtagerne. Der vil dog være mulighed for at fratrække udgifter, der direkte vedrører vedligehold/drift af båden, hvis/når det er udgifter der ikke indregnes i fællespuljen

Fællesudgifter til drift, kost, havnepenge, løbende udgifter mm vil som udgangspunkt ikke være skattepligtig, idet det er en reel deling af udgifter – Hvis der bliver opkrævet mere end de faktiske udgifter og det overskydende beløb anvendes til sociale aktiviteter for alle, vil det stadig blive anset for ”deling af udgifter ombord i forbindelse med at være sammen på båden”, hvorfor der ikke er skattepligt.

content-loader
content-loader
content-loader