Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Roskilde Sejlklub vinder Klubudviklingsprisen 2024. Fra venstre ses Preben Gregersen, Norman Sloth (formand) og Birgitte Larsen . Foto: Troels Lykke

Roskilde Sejlklub vinder Klubudviklingsprisen 2024 - klubben har opnået medlemsvækst på 200 nye medlemmer

Gennem en årrække har Roskilde Sejlklub haft et mål om at få flere medlemmer – med succes. Det er sket ved at fokusere på tre temaer med både rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Roskilde Sejlklub modtog årets Klubudviklingspris på Dansk Sejlunions generalforsamling i Svendborg.

 

Af Troels Lykke |

Siden 2018 har klubben opnået en medlemsvækst på omkring 200 nye medlemmer, hvor den største gruppering af nye sejlere er i alderen 25-50 år. Det fortæller Dansk Sejlunion til pressen.

Roskilde Sejlklub driver en ganske aktiv ungdomsafdeling med kontinuitet i tilbud og aktiviteter og med et stabilt medlemstal, ligesom klubbens sejlerskole for voksne har vind i sejlene. I begge afdelinger er der venteliste til klubbens tilbud.

De seneste års målrettede arbejde har givet mærkbare resultater. Man har fokuseret på at gøre klubbens aktiviteter og faciliteter attraktive og levende for eksisterende og kommende medlemmer gennem tre overordnende spor:

1: At skabe værdi for medlemmerne

Grundlæggende lægger Roskilde Sejlklub vægt på, at klubben skal skabe værdi for alle medlemmer. Det skal være rart at komme i klubben til forskellige arrangementer.

Klubhuset er derfor blevet moderniseret med nyt inventar, ligesom man har renoveret de udendørs arealer, så en forholdsvis ny plads kaldet ”Bølgepladsen” er imødekommende for nysgerrige forbipasserende, og samtidig er funktionel i forhold til at holde skippermøder, ceremonier og lignende.

De nye rammer – indendørs som udendørs – understøtter ambitionen om at kunne holde forskellige arrangementer, som skaber værdi for medlemmerne. Det gælder både for tursejlere, kapsejlere og ungdomssejlere.

Eksempelvis er det moderniserede klubhus ramme for et hav af forskellige foredrag og kurser henvendt til klubbens medlemmer på tværs af forskellige interesser hele året rundt.  

2: At række ud til samfundet

Udover at skabe værdi for eksisterende medlemmer har Roskilde Sejlklub gennem flere år haft ambitiøse samarbejder med folkeskoler, hvor eleverne får sejlture på fjorden og teoretisk undervisning i emner, der relaterer sig til deres skolefag.

Roskilde Sejlklub rækker ligeledes ud mod andre målgrupper i kraft af et samarbejde med Julemærkehjemmet, hvor klubben bidrager til at give gode og sunde oplevelser for omkring 50 børn.

Der er også etableret et samarbejde med Roskilde Festival Højskole i form af et én-uges højskoleophold, hvor sejlads indgår på daglig basis og med en overnatningstur som afslutning. Ikke mindst har Roskilde Sejlklub et stort fokus på generelt at åbne klubben for byens borgere.

Udover eksempelvis at holde åbent hus lægger man en målrettet indsats i, at klubben er sat på kortet over idrætter kommunalt ved at invitere lokalpolitikere og relevante politiske udvalg med på sejlture, så de oplever klubbens tilbud på bedste autentiske vis.

3: At sikre tilgangen af nye sejlere  

Roskildes ambition om at tiltrække flere nye sejlere har vist sig at være en succes. For de allermindste i alderen 5-7 år tilbyder klubben leg og vandtilvænning på klubbens krabbehold, som giver et godt udgangspunkt for den videre vej ind i sejlsporten.

Klubbens sejlerskole for voksne og ungdomsafdelingen kører for fuldt tryk med vind i sejlene og begge afdelinger har ventelister. For at kunne følge med og at tilbyde tidssvarende aktiviteter har Roskilde Sejlklub investeret massivt i klubbens flåde.

Roskilde Sejlklub råder nu over fem J/80-kølbåde, og der er investeret i nye ungdomsjoller og RIB's, som alt sammen er med til at skabe fremgang af især yngre medlemmer. Det er en velkendt problemstilling, at børn og unge sejlere bliver stillet over for mange forskellige attraktive fritidstilbud.

Derfor er man i Roskilde Sejlklub opmærksom på, at der skal være et målrettet tilbud, så både kapsejladslystne og adventure-lystne børn og unge kan få gode oplevelser i klubben.

Der er dermed alsidige tilbud til børn og unge sejlere i form af sommercamp, langturssejlads, kapsejladstræning, åbne klubmesterskaber, vintersejlads og andre vinteraktiviteter for blot at nævne nogle af tilbuddene. Ikke mindst har man i klubbens ungdomsafdeling stort fokus på uddannelse af instruktører og trænere, så man leverer kvalitet i klubbens tilbud til de yngste.

- Roskilde Sejlklub er et godt eksempel på, hvordan man som flerstrenget klub kan fokusere på tre områder på tværs af klubbens aktiviteter og opnå en succes til inspiration for Sejlerdanmark, påpeger Dansk Sejlunion.

content-loader
content-loader
content-loader