Gå til hoved-indhold
Udstyr

Kan du stole på havnelodsen?

Når du køber en ny havnelods, kan du så være sikker på, at oplysningerne i havnelodsen passer? Minbaad.dk har tjekket tre havnelodser på markedet, som alle udkom i foråret 2009.

Af katrine bertelsen |

Det er væsentligt for sikkerheden, at de søkort og havnelodser, man benytter, er opdaterede, eller at det tydeligt fremgår, hvor gamle oplysningerne er. Vi har tjekket tre havnelodser, for at se om de holder hvad de lover.

Komma’s Havnelods 14. udgave som udgives hvert andet år af Lindhardt og Ringhof a/s.

I kolofonen på Komma’s Havnelods står der, at redaktionen sluttede 25. februar 2009, og det er redaktøren, der står for redaktion og havneplaner. Det oplyses i forordet, at alle havnemyndigheder kontaktes i forbindelse med ajourføringen af oplysningerne.

Havneguiden 1. udgave som udgives af Skagerak Forlag og Weilbach.

Havnelodsen 1. udgave som udgives af Weilbach.

Havneguiden og Havnelodsen, som både har havneplaner og luftfotografier, baserer sig på havneplaner fra Kort og Matrikelstyrelsen.

En hurtig gennemgang af Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside viser, at det ikke just er opdaterede havneplaner, som Havneguiden og Havnelodsen bringer i deres udgivelser.

Luftfotos, en service fra Kort & Matrikelstyrelsen

Vi undrede os lidt over at, at Kort og Matrikelstyrelsen er så sent ude med opdateringer af havneplaner. Men det er der en forklaring på. Redaktør af søkort mm. fra Kort og Matrikelstyrelsen, Pelle Aagaard, siger til minbaad.dk.

”Vi får vores informationer fra mange kilder, bl.a. Farvandvæsnet, Kystdirektoratet, fra havnene og fra de entreprenører der (om)bygger havnene. Da vi er de officielle leverandører af søkort og havneinformationer, er vi afhængige af præcise oplysninger. Omtrentlige angivelser er ikke godt nok til os.”

Og de oplysninger kommer ikke altid af sig selv, de er ofte ikke gode nok, og de kommer heller ikke altid til tiden. Kort og Matrikelstyrelsen laver selv opsøgende arbejde, bl.a får de tage luftfotos af danske havne. Men Pelle Aagaard siger, at de slet ikke er godt nok bemandet til at holde øje med alle havne i Danmark, men er meget afhængige af korrekte oplysninger udefra.

”Vi har ikke råd til at få taget luftfotos hele tiden. Vi ved godt, at der visse steder er en forskel på luftfotos og havneplaner. Fotoerne skal ses som en service, men det er kortene der tæller. Vi har netop fået taget nye fotos, som vi får implementeret hurtigst muligt.”

Det havde været godt om både Havneguiden og Havnelodsen orienterede om opdateringsdatoer, som fremgår på Kort &Matrikelstyrelsens hjemmeside. Så var man gjort opmærksom på, at man skulle tage oplysningerne med et ”gran salt”. Det er heller ikke så godt at havneplaner og luftfotos ikke stemmer overens. Så hellere udelade fotos.

Eksempler på opdateringen i de tre havnelodser:

Marselisborg Lystbådehavn

 • Komma’s Havnelods er opdateret med udvidelsen af et nyt havnebassin samt total ændring af indsejlingsforholdene. Den tidligere ydre dækmole ”sydmolen” er fjernet.
 • Det nye bassin og moleændringer blev etableret i 2008.
 • Havneguiden er hverken opdateret med kort eller billede.
 • Havnelodsen er hverken opdateret med kort eller billede.
 • K&M har først opdateret/offentliggjort nyt kort og billede 15. juli 2009.

Gråsten

 • Komma’s Havnelods er opdateret med fjernelsen af eksisterende lystbådeanlæg ved den kommunale kaj, hvor der er bygget ferieboliger.
 • Havneguiden er opdateret med billede af kajen m. ferieboliger men bringer det gamle K&M kort.
 • Havnelodsen er ikke opdateret med kort og bringer ikke billede.
 • K&M har sidste officielle opdatering af havneplan d. 28. oktober 2009.
 • K&M viser stadig gammelt billede fra juli 2003.

Falsled

 • Komma’s Havnelods er opdateret med udvidelsen nyt havnebassin med bro.
 • Det nye bassin og bro var etableret i efteråret 2008.
 • Havneguiden er opdateret med nyere billede af udbygningen, men bringer et gammelt K&M kort med en skitserettelse af ny dækmole.
 • Havnelodsen er hverken opdateret med kort eller billede.
 • K&M har først opdateret/offentliggjort nyt kort og billede 10. februar 2010.

Strynø

 • Komma’s Havnelods er opdateret med bassinudvidelse og uddybning, som var under bygning 2008-09.
 • Havneguiden bringer et gammelt K&M kort. Billedet er netop taget, da man går i gang med arbejdet. Vandbygningsflåden ligger i havnen.
 • Havnelodsen er hverken opdateret med kort eller billede.
 • K&M har først opdateret/offentliggjort nyt kort 17. marts 2010.
 • K&M billede er fra september 2007.

Venø

 • Komma’s Havnelods er opdateret med de nye vanddybder i havnen.
 • Havneguiden bringer et kortudsnit fra Struer Havn – ikke Venø!
 • Havnelodsen er ikke opdateret med kort.
 • K&M har sidste opdatering af Venø havneplan 1. september 2004.

Havnelodser på nettet:

Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside: www.danskehavnelods.dk

Dansk Sejlunions hjemmeside for Danske Bådejere: www.danskebaadejere.dk

Havneguiden med apps. til iPhone:  www.havneguiden.no

content-loader
content-loader
content-loader