Gå til hoved-indhold
Protestens fire kombattanter, Brødrene Bjørnholt og Emil Landry og Jacob Dannefer. Illustration: Katrine BertelsenKapsejlads
Protestens fire kombattanter, Brødrene Bjørnholt og Emil Landry og Jacob Dannefer. Illustration: Katrine Bertelsen

Protestkomiteen er ikke almægtig

Det er ikke altid kun sejlerne, der kvajer sig til en protesthøring. Protestkomiteen kan også være med.

Af katrine bertelsen |

DM for Hobie Cat 16 i Skælskør til Harboe Cup affødte en del ballade, også på disse sider.

En hændelse på startlinjen, hvor en båd driver baglæns ind i en båd, der ligger bagved og laver en berøring medfører en protest i henhold til regel 12, fra båden, der driver baglæns. Protesten går den bagvedliggende båd imod jfr. regel 12 og de appellerer derefter afgørelsen.

Regel 12: PÅ SAMME HALSE UDEN OVERLAP
"Når både er på samme halse, og der ikke er overlap,
skal en båd klar agter holde klar af en båd klar foran."

Om igen protestkomité!

Regel og Appeludvalget under DS har returneret "aben" til protestkomiteen med besked om, kendsgerningerne ikke giver en klar vurdering af flere vigtige aspekter. Regel og Appeludvalget skriver:

Appel- og Regeludvalgets kommentarer:

I den foreliggende situation er det afgørende, om båden klar foran sejlede baglæns, da kollisionen fandt sted. Hvis det er tilfældet, har 110428 foretaget en kursændring, som er begrænset af regel 16.1, og protestkomitéen skal beslutte om denne regel er overholdt. Det gælder uanset om 110428 bakker sine sejl eller ikke. Protestkomitéens kendsgerninger giver ikke en klar vurdering af dette vigtige aspekt, ligesom den tegning af situationen, som protestkomitéen har anerkendt, kun viser bådenes placering i kollisionsøjeblikket og ikke belyser bådenes sejlads op til kollisionen.

REGEL 16: ÆNDRE KURS
"16.1 Når en båd med retten til
vejen ændrer kurs, skal den
give den anden båd plads til at
holde klar."

Appel- og Regeludvalgets afgørelse:

Protesten returneres til protestkomitéen til fornyet behandling og afgørelse.

Vi vender tilbage til sagen, når den fornyede protesthøring har fundet en afgørelse.

Læs Appel- og Regeludvalgets afgørelse her: www.sejlsport.dk

content-loader
content-loader
content-loader