Gå til hoved-indhold
Afgørelsen blev den samme på trods af appellen.Kapsejlads
Afgørelsen blev den samme på trods af appellen.

Hobie 16 protest afgjort

Efter protesten til Harboe Cup lagt mod brødrene Bjørnholt, blev afgørelsen appelleret. Regel og Appeludvalg sendte sagen retur til fornyet protestbehandling, men den gik også brødrene imod. Læs hvorfor.

Af katrine bertelsen |

En protest mod brødrene Bjørnholt fratog dem DM-guldet for Hobie Cat 16 til Harboe Cup i september.

Bjørnholterne valgte at appellere afgørelsen til Dansk Sejlunions Regel og Appeludvalg. Udvalget sendte sagen retur til protestkommiteen, med denne ordlyd:

I den foreliggende situation er det afgørende, om båden klar foran sejlede baglæns, da kollisionen fandt sted. Hvis det er tilfældet, har 110428 (Landry/Dannefer) foretaget en kursændring, som er begrænset af regel 16.1, og protestkomitéen skal beslutte om denne regel er overholdt.

Det gælder uanset om 110428 (Landry/Dannefer) bakker sine sejl eller ikke. Protestkomitéens kendsgerninger giver ikke en klar vurdering af dette vigtige aspekt, ligesom den tegning af situationen, som protestkomitéen har anerkendt, kun viser bådenes placering i kollisionsøjeblikket og ikke belyser bådenes sejlads op til kollisionen.

Om igen protestkomite

Efter at have været igennem protestkomiteen en gang mere, kan kendsgerningerne fastslås sådan her:

KONSTATEREDE KENDSGERNINGER

1 min og 20 sec før start i 8m/sek ligger 108630 (Brdr. Bjørnholt) klar foran 110428 (Landry/Dannefer) på bidevind og styrbord halse. 110428 passerer til læ af 108630 og bringer båden til stop uden at ændre kurs idet den netop bliver klar foran.

Afstanden mellem de to både er på dette tidspunkt ca. halvanden meter mellen de to skrog. 108630 (Brdr. Bjørnholt) går i vinden, uden at passere vindøjet, og bevæger sig derved baglæns uden at bakke med noget sejl. Umiddelbart herefter begynder 110428 (Landry/Dannefer) at drive langsomt baglæns.

108630 (Brdr. Bjørnholt) stopper og afstanden bliver på sit maksimale til 3 bådslængder. 110428 (Landry/Dannefer) driver fortsat langsomt baglæns, mens 108630 (Brdr. Bjørnholt) falder ned på bidevind. Umiddelbart efter skærer 108630 (Brdr. Bjørnholt) kraftigt op, uden at passere vindøjet.

Der er nu 30 sec. til start, og de to både berører hinanden, idet rorsmanden på 110428 (Landry/Dannefer) skubber bovsprydet på 108630 (Brdr. Bjørnholt) bagud.

Herefter sker der yderligere to kollisioner da de to både ikke kommer langt nok fra hinanden. I tredje forsøg lykkes det 108630 (Brdr. Bjørnholt)  at komme så langt bagud, at den kan stagvende og sejle fri på bagbord halse.

Tredje berøring sker ca. 15 sec. efter start.

110428 (Landry/Dannefer) fortsætter herefter et stykke på styrbord halse.

KONKLUSION OG REGLER DER GÆLDER

 108630 (Brdr. Bjørnholt)  er klar agter og skal dermed holde klar af 110428 (Landry/Dannefer) (RRS 12). Idet 110428 (Landry/Dannefer) starter med at drive baglæns, skal den give 108630 (Brdr. Bjørnholt) plads til at holde klar (RRS 16.1).

REGEL 16: ÆNDRE KURS
16.1
Når en båd med retten til vejen ændrer kurs, skal den give den anden båd plads til at holde klar.

Afstanden mellem bådene er på dette tidspunkt 2-3 bådslængder, og 108630 (Brdr. Bjørnholt) bevæger sig stadig baglæns. 108630 (Brdr. Bjørnholt) når at stoppe op, gå til bidevind, og tilbage i vinden, inden der sker kollision. Derved overholder 110428 (Landry/Dannefer) RRS 16.1, og 108630 (Brdr. Bjørnholt) bryder RRS 12.

REGEL 12: PÅ SAMME HALSE UDEN OVERLAP
Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en båd klar agter holde klar af en båd klar foran.

110428 (Landry/Dannefer) foretog sig intet for at undgå berøringen da det burde være tydeligt at den anden båd ikke holder klar, og bryder dermed RRS 14. Den skal dog ikke straffes jævnfør RRS 14(b), da der ikke er sket skade.

REGEL: 14 UNDGÅ BERØRING
En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt.
En båd, der har retten til vejen, eller en båd, der er berettiget til plads eller plads ved mærke
(b) skal ikke straffes i henhold til denne regel, medmindre der er berøring, som medfører skade.

AFGØRELSE

Protesten: Tages ikke til følge. Båd(ene) 108630 (Brdr. Bjørnholt)  diskvalificeres i 7. sejlads.

content-loader
content-loader
content-loader