Gå til hoved-indhold
Går alt efter planen, er Søndre Frihavn klar igen i efteråret 2012.Havne
Går alt efter planen, er Søndre Frihavn klar igen i efteråret 2012.

Søndre Frihavn: Fra A- til B-havn

Anlægsarbejder på Marmorkajen kombineret med stærk østenvind har ødelagt en flydebro i en del af Københavns Havn. Søndre Frihavn er blevet nedklassificeret.

Af katrine bertelsen |

Søndre Frihavn er blevet nedklassificeret fra A til B-havn. Det betyder at bådene ikke må blive i vandet efter 15. november, ifølge de fleste forsikringsselskabers betingelser.

Nedklassificeringen er bl.a. sket på grund af et et ændret bølgebillede og en flydemole, der ikke klarede følgerne af den stærke østenvind i vinteren 2010 – 2011.

FN-byggeri

- Et større byggeri – FN-byen på Marmorkajen ved indsejlingen til Søndre Frihavn – fik ændret stensætningen til en spunsvæg, og det ændrede bølgebilledet, fortæller Lars Mortensen, direktør i By og Havn med særligt ansvar for udlejning, parkering og drift.

Det nye bølgebillede, der skabte store bølger i bassinet ved Amerikakajen, fik Forsikring og Pension til at vælge at nedklassificere Søndre Frihavn fra en A-havn til en B-havn. A-havne må man ligge i hele året, for B-havne må båden ikke blive i vandet mellem 15. november og 1. april.

- Det er yderst sjældent at det kommer så vidt, at en havn nedklassificeres, siger Svend Holmboe Sørensen fra Forsikring og Pension, der er ansvarlig for klassifikationerne.

Bådene til Svanemøllen

Lars Mortensen fra By og Havn fortæller, at samtlige bådliggere i Søndre Frihavn, ialt 83, har fået tilbud om at ligge i Svanemølle havnen vinteren over.

- Vi har skrevet til dem, at vi har lavet en aftale med Svanemøllehavnen om at de kan ligge der i vinter, hvis de har behov for at blive i vandet, siger han.

Ny bro

Løsningen er ifølge Lars Mortensen at flydebroen ændres til en permanent løsning, en stenmole. I øjeblikket skal løsningen testes, bl.a. for vandgennemstrømning og bølger. Projektet skal også godkendes hos flere instanser, før den nye stenmole kan blive til noget. Ikke mindst skal pengene bevilliges.

- Men går alt glat skulle Søndre Frihavn, med en ny mole, igen kunne opklassificeres til en A-havn i efteråret 2012, siger Lars Mortensen.

content-loader
content-loader
content-loader