Gå til hoved-indhold
”Marie Sofie” er nået over halvvejen. Der er nu 1275 sømil til St. Lucia.Kapsejlads
”Marie Sofie” er nået over halvvejen. Der er nu 1275 sømil til St. Lucia.

Skafte-Holm: Skibslægens konsultation er åben

Update fra ARC, fra Hanse 630 'Marie Sofie'. Philipp Skafte-Holm: - Vi er over halvvejen nu, og jeg har tid til lidt eftertanke. Flere bruger søsygeplastre, men de giver mange bivirkninger.

Af Michael Nobel og Philipp Skafte-Holm, Atlanterhavet |

Sidder her ved kortbordet og ser, at der er 1275 sømil til St. Lucia. Når man tænker på at vi startede med at have 2850 sømil igen, og at vi krydsede i tre fulde døgn i en halv pelikan som var det et Fastnet Race, så er der ikke langt igen nu.

Smørret er smeltet, frugten skal se at blive spist og med de citroner der er tilbage når tænderne ikke at falde ud inden vi når Vestindien. Her til formiddag mødte vi en finsk swan 63, og det var første gang vi så en båd siden i torsdags. Han kan ikke gå så lavt til vinden uden at falde ud af båden, så han er forsvundet op til luv og vi ser ham nok først til sidst, når han kommer på en anden halse.

Jeg mener det var skuespilleren Erik Vedersøe – ham med Gitte Gry – som opfandt udtrykket: Sejl sydpå til smørret smelter og drej til højre, så kommer du til Vestindien. Det har han ret i – det blæser meget konstant 10 til 15 knob og udover at det ruller en del så er der ikke meget at beklage sig over.

Søsyge og søsygeplastre

Jeg har i dag haft tid til at se lidt på mit arbejde med at skive den nye lægebog for søfarende, og rent faktisk har jeg haft en meget vigtig problemstilling at tage stilling til her om bord og som er under kontrol.

Det drejer sig om søsyge og brug af det såkaldte søsygeplaster Scopoderm/Scopolamin. Søsyge er den hyppigste sygdom til søs og alle kender til dens ulidelige hærgen med modløshed og fysisk ubehag. En stor del af besætningen har anvendt dette, og da det er i håndkøb derhjemme så er tilgangen, at det kan man da roligt benytte sig af.

Der er bare lige det ved det at der er en lang række forholdsregler, virkninger og bivirkninger som er meget vigtige at være klar over.

Pas på overdosering

Søsygeplastret placeres bag øret og kan sidde der i tre døgn. Da medicinen optages gennem huden efter en vis tid sættes plastret på ca. 6 timer før virkning ønskes og når plastret er tømt for medicin efter 3 døgn skal man være helt klar på, at man FØRST MÅ SÆTTE ET NYT PLASTER BAG DET ANDET ØRE EFTER MINDST 12 TIMER. Ellers er der risiko for at man får overdoseringssymptomer med hallucinationer,uro, forvirring og ophidselse. Ikke rare ting at skulle håndtere i en lille båd på et stort hav. 

Ikke alkohol til de søsyge

Det er vigtigt at tænke på, at al medicin har virkninger som man ønsker, men at der altid følger bivirkninger med. Udover de nævnte overdoserings-symptomer  så er bivirkninger meget almindelige – en ud af 10 får forstoppelse, nedsat synsevne, døsighed og træthed, og hvis man bruger det i mere end 2-3 uger så kan den mundtørhed der følger med, give huller i tænderne. Da søsygeplastret påvirker vores centralnervesystem ligesom alkohol, så forstærkes virkningen af alkohol, som derfor ikke må indtages.

Fritages for vagt

Summa sumarum så er den påvirkning eller "doping" som søsygeplastret medfører så kraftig, at kørsel i bil, på motorcykel og på cykel frarådes ligesom arbejde med værktøj og maskiner frarådes.  Pakningen er derfor forsynet med en rød ADVARSELSTREKANT.

Når dette præparat anvendes må man sikre sig at besætningsmedlemmet kun sættes til lettere arbejde med ringe risiko, eller helt fritages for vagt. Når man sejler i en 63 fods sejlbåd er der store kræfter overalt, og der skal tænkes i sikkerhed 24 timer i døgnet.

Den sløvhed som søsygeplastret giver og som gør vores balancesystem mindre påvirkeligt af søgang, kan meget let betyde at man handler forkert, ikke eller for sent. En væltet kogekedel kan være fatal herude med 2700 km til nærmeste sygehus og det er ikke rart at skulle vente i over 24 timer før overdoseringssymptomerne fortager sig.

Nå jeg kommer hjem vil jeg tage initiativ til at søge, at dette præparat kommer på recept.

Sikkerhed i højsædet

Omtalen af søsygeplastret er et tydeligt bevis på at man herude tænker i sikkerhed og i hvordan man som sømand skal prioritere. For mig at se er der tre prioriteter som man skal holde sig for øje.

1. Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Vi skal bruge al vores erfaring til at tænke i worst case og handle på dette nu og ikke i morgen. Det drejer sig om alt fra et glat gulv, kød der lugter, låsering som gaber, lyde fra rig og skrog etc.

2. Optimal sejlads. Vi skal bruge vores sejlererfaring til at sikre, at båden sejles optimalt i forhold til vind og vejr. Se til at bådens potentiale udnyttes fornuftigt og, at vi udnytter de sejlegenskaber den har. Vi er glade for at være på vandet, men ønsker ikke at være her længere end nødvendigt.!

3. Velfærd ombord. Når 1 og 2 søges opfyldt om man fornemmer at der er styr på tingene så kommer den trang og energi, der kan sikre en god teamspirit ombord hvor alle arbejder for sikkerheden, båden og hinanden. Fællesmængden bliver større og bekymringerne dermed mindre.

Tid til eftertanke

Det hele lyder måske lidt højttravende når man sidder hjemme på isbjørneskindet med et godt glas portvin i hånden, og en god bog om dygtige menneskers bedrifter, men når man lissom sidder her med blyhatten på, så virker det helt fornuftigt.

Selvom jeg sågu har sejlet rigtig meget så er denne tur en prøvelse i, at man giver slip og så går der rigtig rigtig lang tid før man får fat igen – denne "overfartstid" kan bruges til at tænke de prioriteter igennem som man mere eller mindre bevidst lever sit liv efter. Det er hvad jeg har gang i lige nu.

Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund
Michael er gået i bad
Jeg smører os en ostemad
Livet er ikke det værste man har og om lidt er kaffen klar!!

PS: TTG 140 timer

PPS: Speed 12,2 knob nu

PPPS: Der er 6000 meter vand under kølen. Med svigermor-tempo vil det tage en lille time at cykle derned! Så kommer spørgsmålet: Hvor meget luft skal der så i dækkene for at opdriften ikke bliver for stor!!

content-loader
content-loader
content-loader