Gå til hoved-indhold
Kapsejlads

Dan Ibsen giver overblik efter ISAFs møde i København

Formelt har ISAF - efter opfordring fra Brasilien - anmodet om en ekstra disciplin til Star i 2016. Dan Ibsen orienterer fra ISAF-møde i København. OL bliver nu kun på ni dage og ikke 14.

Af Troels Lykke |

Dansk Sejlunion fik god respons fra de ISAF og de delegerede for gennemførelse af et succesfuldt ISAF Mid-Year meeting på Scandic Copenhagen.

Der har været en rigtig positiv og konstruktiv stemning, og ikke mindst tro på fremtiden i ISAF. Dvs. tro på at der vil blive prioriteret og sat fokus på udviklingen indenfor vigtige områder, både sportsligt og organisatorisk.

Det fortæller Dansk Sejlunions internationale medarbejder, Dan Ibsen, på sejlsport.dk
  
Torsdag til søndag i den forgangne uge deltog næsten 140 delegerede og observatører fra hele verden i ISAF Mid-Year mødet på Scandic Copenhagen: ISAF Executive Committee, ISAF Council, ISAF Events Committee, repræsentanter fra  sejlunioner og klasseorganisationer m.fl.
 
Netværk
Det har være vigtigt og nyttigt for Dansk Sejlunion og dansk sejlsport endnu en gang at kunne gøre opmærksom på, at vi er en god samarbejdspartner for ISAF, både politisk og organisatorisk, såvel som m.h.t. afvikling af internationale events, herunder VM, EM og andre internationale events til Danmark i fremtiden.

Vi havde blandt andet mulighed for at mødes med en række klasseorganisationer om mesterskaber i Danmark, ligesom Sailing Aarhus og Danmark allerede nu er ude med meldinger om, at man forventer at byde på ISAF Worlds 2018.
 
Dansk Sejlunion har som arrangør også fået styrket relationerne til det ny ISAF Executive Committee, ligesom vi har kunne pleje vores internationale netværk til ISAF komite medlemmer samt repræsentanter fra andre grupper, sejlunioner og klasseorganisationerne, samt ISAF's medarbejdere.
 
Vigtige emner de kommende år
Her er nogle af de vigtige emner som ligger i "pipeline" for de kommende år:
 
•HM Kong Constantine og Carlo Croce har haft et interessant møde med IOC's præsident, Jacques Rogge i Lausanne. Hans rådgivning til ISAF er værdifuldt m.h.p. at forme fremtidens ideer om sejlsporten i OL regi

•Sejlsporten er blandt de "core sports" som IOC anbefaler til IOC kongressen i efteråret 2013

•ISAF har skrevet til samtlige IOC medlemmer og fremsendt et lille brochure, som sætter fokus på sejlsportens værdier for OL og den internationale sportsverden:
 Legacy
 Diversity
 Universality
 Innovation
 Lifestyle
 Enviroment

•IOC vil fastholde antal medaljer i fremtiden, hvilket kunne betyde, at medaljerne fra brydning (som ikke foreslås i ved OL 2020) vil blive fordelt blandt andre idrætsgrene

•Sejlsportens mulighed for at få en 11. medalje i 2020 vil være Kiteboarding, idet dette er en helt ny disciplin i sejlsporten; Man max vil fortsat være 380 idrætsudøvere, så nogen andre klasser vil samtidig få færre deltagere

•Afvikling af sejlsporten under OL vil blive skåret ned fra de nuværende 14 dage til ca. 9 dage m.h.p. at reducere omkostningerne for IOC; færre baner, mindre måling, færre officials m.v.

•ISAF vil overveje til årsmødet i november at foreslå, at de nuværende 10 discipliner vil være uændret i 2020 og måske også 2024 - det vil skabe ro i ISAF og et langsigtet perspektiv for sejlerne, idet en OL-kampagne ofte varer 6-8 år

•Den store spredning på nationer i sejlsporten er vigtig for sejlsporten i relation til IOC, og det er helt essentielt, at "the performance gap" - som IOC kalder det - bliver mindre mellem små og store nationer

•Formelt har ISAF - efter opfordring fra Brasilien - anmodet om en ekstra disciplin til Star i 2016; Men man skal ikke gøre sig for store forhåbninger herom; Mulighederne for en 11. medalje til Kiteboarding i 2020 er langt større.

•Relationerne til IOC skal styrkes, og her overvejer man en repræsentation i Lausanne, hvor ISAF er skrevet op til et kontor i IOC's House of Sports

•ISAF vil arbejde på at styrke promotion af sporten og indtægtsgrundlaget gennem en professionalisering

•ISAF World Cup er vigtigt for sporten, samt for at de nationale team for en stærkere platform m.h.p. at eksponere  team sponsorer løbende; Det er ikke nok kun af være i fokus én gang ifm. OL hvert fjerde år

•TV via Internet vil komme endnu mere i  fokus og er en oplagt mulighed  for en idrætsgren som sejlsport

•Det overvejes at udskyde valg af komitemedlemmer til ISAF Council's første møde møde efter generalforsamlingen - det vil give det ny Executive Committee mulighed for at sammensætte komiteerne sammen med de nye komite formænd

•Omkostningerne til deltagelse og gennemførelse af ISAF møder er blevet høje, og derfor vil ISAF Executive Committee rationalisere og effektivisere mødeaktiviteten, bl.a. ved at skære årsmødet ned fra 10 til 7 dage, som ikke længere holde ISAF Mid-Year møder årligt

• Alle Vice-præsidenter har fået delegeret hver deres ansvarsområde, herunder en eller flere komiteer, og det er Executive Committees plan at samarbejdet med komiteerne skal styrkes

•ISAF planlægger i fremtiden faste møde med alle komite formændene m.h.p. at styrke beslutnings processer, samarbejde, kommunikation og synergier i organisationen

•ISAF vil se på  governance struturen m.h.p. at gøre den mindre lagdelt med mere effektive beslutningsprocesser

•Endvidere vil ISAF se på, hvordan man kan udvikle sporten gennem kontinentale sejlsportsorganisationer, som man ser det i mange andre af de store idrætsgrene

•Samarbejdet mellem ISAF og IFDS (handicap sejlsporten) bliver stadig styrket, og muligheden for en sammenlægning af organisationer er aktuel; IFDS sekretariatet er allerede en del af ISAF's sekretariat.

Kilde: Dan Ibsen, sejlsport.dk

content-loader
content-loader
content-loader