Gå til hoved-indhold
Kort Nyt

Derfor ses der mange Marsvin i Øresund

Havmiljøet er sundt i Øresund og det afspejler sig i en stor population af marsvin. Man ikke har brugt trawl siden 1930erne og det gavner Marsvinene.

Af Troels Lykke |

I starten af 1930'erne blev trawl-fiskeri forbudt i Øresund. Det var ikke for at skåne havbunden, men i stedet for at støtte garnfiskeriet.

Alligevel har bunden draget nytte af dette forbud, og i dag er Øresunds bundliv mangfoldigt og sundt. Skriver dr.dk

En anden kilde til det sunde havmiljø i Øresund er den stærke strøm. Øresund er nemlig det sted i Danmark, hvor man har målt de største strømhastigheder.

Grunden til, at strøm stimulerer liv, er, at vandmasserne indeholder små dyr og alger, som udgør en stor fødekilde for mange organismer. Kraftigere strøm bringer derfor mere mad forbi middagsbordet.

To typer liv

Udover strømforhold og trawl-forbud bidrager beliggenheden også til den store artsdiversitet, som man finder i Øresund. De mange floder, som munder ud i Østersøen, skaber nemlig et hav med meget lavt saltindhold.

Og dette vand strømmer op igennem Øresund og ud mod Kattegat.

Omvendt kommer det salte vand fra Nordsøen ned igennem Øresund i modsat retning, og dette vand er tungere end det, der kommer fra Østersøen. Derfor lægger det salte vand sig i bunden og det brakke vand for oven, og disse to modsatrettede tunger af vand med forskellig salinitet skaber to meget forskellige miljøer.

Det betyder, at der i Øresund både findes organismer, som er tilpasset saltvand, og organismer, som er tilpasset brakvand.

Mågerne fører vej

Da livsbetingelserne for både bundliv og fisk i Øresund er så gode, har det betydet, at vi i dag har en stor population af fisk - blandt andet torsk, sild og brisling, som er nogle af de fisk, som marsvinene spiser.

Marsvin er øverst i fødekæden, og den store population af disse små hvaler tyder derfor på, at der er masser af mad til dem, og derfor at økosystemet i Øresund er sundt.

Kilde: dr.dk

content-loader
content-loader
content-loader