Gå til hoved-indhold
Foto fra Aarhus Big Boat 2013. Foto: Niels KjeldsenKapsejlads
Foto fra Aarhus Big Boat 2013. Foto: Niels Kjeldsen

Forskellen på måleregler er meget lille

Internationale målerbreve er ikke billige. En analyse som Henrik Jørgensen fra X2box har lavet viser, at forskellen på ORCi og DH er minimal.

Af katrine bertelsen |

Alle, der sejler kapsejlads, kender til målerbreve - en nødvendighed, hvis man vil deltage i kapsejladser herhjemme og i udlandet. Men målerbreve er bestemt ikke gratis, så ville det ikke være praktisk hvis man kunne nøjes med ét i stedet for flere systemer?

En detaljeret analyse af 19 sejladser i 2013 viser, at der ikke er nævneværdig forskel på udfaldet beregnet efter ORCi og DH.

Sammenligneligt grundlag

Når man arbejder med analyse af resultater fra kapsejladser, er det normalt umuligt at sammenligne målsystemerne, idet arrangørerne typisk kun offentliggør resultaterne i enten DH eller ORCi. Derfor har der været grobund for myter og teorier om, hvorfor det ene målsystem er bedre end det andet.

Uden faktuel viden

Teorierne har i høj grad været baseret på fornemmelser og formodninger om, at jo flere parametre, jo bedre målesystem. Men hele diskussionen er baseret uden faktuel viden. Det er jo altid nemt at sige, at det er målesystemets skyld, at man ikke vinder på banen. Én af konsekvenserne er at 8 danske både har såvel ORCi som DH målerbreve, hertil kommer 6 både der er inkludereret under OneDesign.

Under udarbejdelsen af ranglisten for BigBoat i 2013 kunne jeg ikke dy mig for at lave en analyse af placeringerne, hvis sejladserne i stedet var blevet afviklet under DH 2013. ORCi ranglisterne er baseret på sejladserne Århus Big Boat, Baltic Sea Challenge og RACE Rig-Tig, og er udarbejdet i samarbejde med sejlklubberne i Egå, Helsingør og KDY. Ranglisterne er således baseret på de 19 afviklede sejladser.

Med de afviklede sejladser under ORCi ranglisten, er det for første gang muligt at lave reel matematisk sammenligning af DH og ORCi, idet alle deltagende er målt ind både ORCi og DH.

Fundamentet for ORCi og DH målebrevene

Umiddelbart har DH og ORCi samme udgangspunkt, nemlig den enkelte båds performance ved forskellige vindvinkler og vindstyrker (kaldet VPP).

Kort fortalt baserer DH 2013 sig på 45 forskellige mål af rig, sejl og skrog. Ud fra disse mål beregnes VPP værdierne for op/ned-baner (TAUD), cirkel-baner (TACI) og et generelt DH mål (GPH) der er et mix af vindstyrker og bane. DH udvikles og vedligeholdes af Dansk Sejlunion og er løbende blevet revideret. En nærmere beskrivelse DH reglen findes på websejler.dk.

ORCi anvender de samme værdier som DH, men inkluderer tillige en række ekstra parametre som f.eks. besætningens maksimum-vægt, bådens faktiske krænings-stabilitet, mastevægt og en lasermåling af bådens skrog. ORCi har i dag flere både indmålt end DH (uden for Skandinavien), men har i lighed med DH en lukket matematisk model for beregningerne. Man finder mere information om ORCi på orc.org

DH er slet ikke blevet udfordret på samme niveau som ORCi, da flere professionelle sejler under ORCi og det fakta, at DH udvikles på et væsentligt lavere budget, har naturligvis også konsekvenser. Samtidig er ORCi er en internationale måleregel, der gør det muligt at sejle kapsejlads i andre lande.

Beregning af resultater

Beregningen af ORCi-resultater baserer sig på en kompleks matematisk model, hvor f.eks. vindvinkler, vindstyrke og banelængden medregnes.

DH beregninger tager udgangspunkt i banesystemet (under BBS er TAUD mål anvendt, der baserer sig på en op/ned bane), distance og vindstyrkerne lav/medium/høj.

En interessant observation er at man som sejler – p.g.a. DHs simplicitet – har bedre indsigt i respit til konkurrenterne under sejladserne, idet respittiden er baseret på distance og vindstyrke. Et eksempel herpå er Quantum Sails DH respittabel til Race Rig-Tig i 2013.

Derimod skal man under ORCi have PC om bord samt indsigt i vindvinkler og vindstyrker inden man kan udføre beregningen. Reelt er det umuligt at vide hvordan man placerer sig indtil baneledelsen gennemfører beregningerne, hvorfor den enkelte deltager er chanceløs i selv at udføre beregningerne på vandet,  og dermed reelt også i at kontrollere det endelige resultat.

Økonomien bag ORCi og DH

Begge målesystemer finansernes af de aktive sejlere via en årlig licens. Men der er stor forskel på økonomien.

DH drives af Danske Sejlunion og det koster kr. 500 (plus kørselstilskud til måleren) at få målt båden. Ved standard-skrog foretages der kun kontrolmåling af flydemål. Den årlige afgift for DH målerbrev er kr. 250 (oplyste 2013 priser).

ORCi en organisation med sin helt egen økonomi og bliver derfor drevet som en forretning, hvorfor der er forøgede omkostninger. Hvis bådens skrog allerede findes i ORCi databasen vil det blive kontrolmålt. Er der tale om et ikke kendt skrog stiger omkostningen væsentligt, da skroget skal opmåles med laser.

Under alle omstændigheder er opmålingen af en båd under ORCi mere omfattende, idet vægt, vægt af mast, krængning stabilitet, skrue og andre parametre skal kontrolleres. Der er en række gode initiativer hvor flere både måles samtidig, og det kan gøre målearbejdet noget billigere.

Udstedelse af et ny ORCi målerbrev andrager kr. 1.250,-, hertil kommer en årlig afgift på kr 1.000,-. Altså sammenlagt kr. 2.250,-  første år (oplyste 2013 priser).

Kun 8 både i Damark med ORCi-måling

I Danmark var der i 2013 blot målt 8 både under ORCi reglen (Elan 410, Farr 400, Swan 45, Xp33, X-37, X-40, X-41 og Xp44). Hertil kommer 6 både under One design regler med ORCi målerbrev hvor de stramme one design regler gør at båden blot skal kontrolmåles (4 X-35 og 2 Farr 40).

Begge målesystemer gør det muligt at udføre testkonfigurationer, men hvor DH stiller dette gratis til rådighed for sejlerne via websejler.dk, tager ORCi en afgift på $10,- pr testmålerbrev (vejledende pris oplyst af ORCi). Hvis man i forbindelse med valg af nyt sejl udfører flere beregninger for at optimere bliver det hurtigt dyrt.

Fundament for 2013 rangliste beregningerne

Den matematiske sammenligning af ORCi og DH er ret omfattende. Jeg vil derfor forholde mig i korthed til de faktisk esejladser og samlede stilling.

Basis for ORCi og DH ranglisterne er følgende:

 • ORCi beregninger er baseret på ORCi respitprogrammer anvendt under stævnerne.
 • Til ORCi ranglisten anvendes de officielle ORCi resultater til ranglisten.
 • DH beregningerne er baseret på faktiske sejltider, distance og vindstyrke under de 19 sejladser. De anvendte mål er taget fra de officielle DH mål på websejler.dk.
 • Hver enkelt stævne tæller som en helhed, og den dårligste sejlads i hver stævne er fratrukket.
 • Samlet rating baseres på det samlede antal point, hvor færrest points vinder

Den komplette matematiske analyse af de 19 sejladser i 2013 findes her.

Matematisk konklusion

Konklusionen på den sammenligning er, at der IKKE er nævneværdig forskel på de to målesystemer, da det samlede resultat er meget ens:

 • Som det fremgår af tabel 1 giver de to ranglister identiske resultater for de første fire både.
 • Der er byttet om på #5 og #6 i DH beregningen, hvilket kan tilskrives de tætte sejladser og mindre forskel på DH/ORCi.
 • Båden YRO (First 40.7) sejlede med genoa, hvilket beregningen viser straffes hårdere ved lav vindstyrke under DH end ORCi
 • Øvrige placeringer skyldes mindre forskelle i målsystemer samt manglende deltagelse i alle 19 sejladser
 • I tabel 2 og 3 findes den samlede ORCi (officielle) og DH ranking (beregnet).
 • En mere omfattende matematisk analyse findes her.

Overordnet konklusion

Så det må konstateres at der, baseret på de 19 BigBoat resultater, ikke er nævneværdig forskel på udfaldet under ORCi eller DH. Så hvorfor skal vi bruge tid og mange penge på at måle bådene ind under ORC, når sejladserne afvikles lige så fair under DH? Samtidig vil man ved anvendelse af DH kunne få flere danske både med, og der har jo alligevel ikke været megen interesse fra udlandet i deltagelse i danske sejladser.

2013 Ranking

Tabel 1: direkte sammenligning af ORCi og DH ranglisten for 2013

 • Båd                             ORCi               DH
 • SIRENA                       1                      1
 • Han Sen                      2                      2
 • Tarok 7                       3                      3
 • Oxygen                       4                      4
 • Next level 2                 5                      6          (-1)
 • Veolia                         6                      5          (1)
 • YRO                            7                      17       (-10)
 • Abena                         8                      7          (1)
 • White Shadow              8                     15       (-7)
 • Stony                         10                     8          (2)
 • patent3                       11                    9          (2)
 • Swegon                       12                   13       (-1)
 • Rubi X                         13                   12       (1)
 • Viatempo                     13                   9          (4)
 • Soldier Blue                 15                   11       (4)
 • TomCat                       16                   20       (-4)
 • Pink X                         17                   18       (-1)
 • Joki                             18                   14       (4)
 • MMM                           19                   16       (3)
 • Launa                          20                   19       (1)

Tabel 2: Den officielle Danske ORCi 2013 ranking baseret på offentligt tilgængeligt materiale.

 

Tabel 3: DH ranking. Baseret på de officielle banelængder, vind, sejltider for alle 19 sejladser.

Den komplette analyse fylder en del og ligger her

Vi håber at artiklen kan tilvejebringe faktuelle analyser af den mystik der har været i forbindelse med diskussion af måleregler i Danmark.

Har du gode indspark, så skriv en kommentar.

Kilde: Henrik V Jørgensen, X2box

content-loader
content-loader
content-loader