Gå til hoved-indhold
Sejlads i Aarhus med store både i 2012. Egå Sejlklub fortsætter mens Kerteminde Sejlklub har kastet håndklædet i år. Foto: Mick Anderson/Sailingpix.dkKapsejlads
Egå Sejlklub fortsætter med Big Boat-sejladser, mens Kerteminde Sejlklub har kastet håndklædet i år. Foto: Mick Anderson/Sailingpix.dk

Danish Big Boat holder stiftende generalforsamling lørdag 2. marts

Vær med til at præge ny forening – mød op til generalforsamling i Fredericia, hvor der er også er møde om Royal Ocean Cup.

Af Mick Anderson |

DANISH BIG BOAT: Under efterårets Race RigTig i Rungsted blev der afholdt møde omkring opstart af Danish Big Boat – en forening for storbådssejlere i Danmark. Det skriver Mick Anderson for den nye forening.

En arbejdsgruppe blev nedsat, og arbejdet er nu så langt, at det er tid til at invitere til stiftende generalforsamling.

Det sker lørdag den 2. marts kl. 11 under Fredericia BoatShow, hvor arbejdsgruppen håber og forventer, at ejere, skippere og gaster med interesse for storbådssejlads møder op og deltager i arbejdet med at udstikke kursen for det første års arbejde i foreningen.

Der har i gruppen været meget snak frem og tilbage om formater, måleregler, stævnekalender, udtagelsessejladser og meget mere. På generalforsamlingen vil disse emner og helt sikkert mange andre blive adresseret i håb om at give foreningen det bedste udgangspunkt for succes.

Mere info om Royal Ocean Cup

I forlængelse af mødet om Danish Big Boat bliver der i samme lokale holdt orienteringsmøde for de besætninger, som ønsker at høre mere om Royal Ocean Cup på Bornholm.

Det specifikke lokale i Fredericia er ikke bekræftet på nuværende tidspunkt, men det bliver opslået på www.danishbigboat.dk, hvor man også kan læse arbejdsgruppens udkast til foreningens statutter.

Dagsorden for generalforsamling:

1)    Valg af dirigent og referent


2)    Fremlæggelse og godkendelse af statutter for Danish Big Boat

3)    Valg af bestyrelse. Planlægningsgruppen foreslår:

a.        Henrik Jørgensen (X²box)
b.        Lars Ive (Soldier Blue)
c.         Erik Berth (Tarok 7)
d.        Michael Quist ( Joki)
e.        Mick Knive Anderson (Foto – Hjemmeside)

4)    Kontingent fastsættelse. Planlægningsgruppen foreslår 0 kr.


5)    Fremlæggelse og godkendelse af den kommende sæsons ”Danish Big Boat Series” og udtagelsessejladser til Royal Ocean Cup

6)    Aktiviteter i det kommende år (PR, rekruttering, træning osv.)


7)    Indkomne forslag


8)    Eventuelt
 
Har du forslag, som du gerne vil have med på den stiftende generalforsamling, så send dem til info@danishbigboat.dk senest 22. februar.

Læs mere om Danish Big Boat:

Hjemmeside: www.danishbigboat.dk
Facebook: https://www.facebook.com/groups/DanishBigBoatSeries/
Twitter: www.twitter.com/danishbigboat

Arbejdsgruppen håber, at alle ejere, crew såvel som bare interesserede, vil bakke op om Danish Big Boat og dermed bidrage til at alle aktive storbådssejlere får et fælles talerør, til gavn for vores sport.

Royal Ocean Cup
I forbindelse med den stiftende generalforsamling for Danish Big Boat afholdes der møde for de både og besætninger, som overvejer at deltage i Royal Ocean Cup til september på Bornholm.

Danmark er på nuværende tidspunkt tilmeldt med et hold (tre både), men der er mulighed for mindst et hold mere. Udover at lodde interessen vil der være yderligere information om stævnet, og baseret på interessen, vil behovet for udtagelsessejladser blive fastlagt.

Bestyrelsen for Danish Big Boat vil have et forslag til en sådan udtagelses serie med til mødet, der afholdes i umiddelbar forlængelse af den stiftende generalforsamling i Danish Big Boat.

Læs mere om Royal Ocean Cup: www.royaloceancup.dk


Vel mødt!
 

På vegne af arbejdsgruppen bag Danish Big Boat

Lars Ive, Henrik Jørgensen, Erik Berth, Michael Qvist og Mick Anderson

Yderligere spørgsmål og kommentarer kan rettes til info@danishbigboat.dk - vi forsøger at svare hurtigst muligt.

content-loader
content-loader
content-loader