Gå til hoved-indhold
Når man går for sejl, er man den svage part. I en situation som denne er manøvrefriheden meget begrænset. Foto: Troels LykkeUdstyr
Når man går for sejl, er man den svage part. I en situation som denne er manøvrefriheden meget begrænset. Foto: Troels Lykke

Er sejlere ligeglade med vigepligten?

Minbaad.dk har modtaget et brev fra flere Øresundssejlere, der alle kan fortælle kedelige historier om især motorsejlere, der ikke viger for sejl.

Af katrine bertelsen |

Eva fra Sundby Sejklub skriver:

Det har længe været et emne i sejlerkredse, at vigereglerne i mange situationer synes sat ude af funktion.

Gennem mange år som skipper har jeg benyttet mig af den klassiske kombination af sejlads for sejl med anvendelse af motor ved havnemanøvrer, i vindstille og i smalle render.

Det blev nødvendigt i forsommeren at ændre på denne praksis, da motoren viste sig upålidelig og ikke umiddelbart kunne repareres. Jeg besluttede derfor at gennemføre sommerens sejladser uden brug af motor.

Gentagne gange var jeg hen over sommeren udsat for oplevelser af, at min åbenlyse sejlen for sejl ikke blev respekteret af motorgående både, ofte motorgående sejlbåde desværre. I flere tilfælde var der fare for material skade og hvad deraf kan følge til søs, i et enkelt tilfælde stor fare for personskade.

Ser ikke, hører ikke

Jeg er på vej ud af Svanemøllen Havn, har delvis sejlføring for at komme ud, men ud for mundingen skal sejlene sættes ordentligt, da der skal krydses. Vi er presset over mod en gul bøje mod vest, der markerer grundt vand.

Imod os kommer en stor Hansebåd med en person ombord, han er uden sejl og går 4,5 knob. Han går på kanten af grunden, hvor vi af naturlige årsager har brug for at foretage en vending.

Det er umuligt for os at vende, dels ændrer han ikke kurs, han ser slet ikke til vores side, dels er hans fart så høj, at jeg ikke vil improvisere. Selv da han har os tværs med få meters afstand, ser han os ikke, men fortsætter med samme alt for høje fart ned i Kalkbrænderiløbet.

Bugsering på Køge Bugt

Vi er to både, der har slået følgeskab over Køge Bugt. Da der bliver vindstille tager vi mod en line fra følgesvenden for at blive bugseret. Andre både rundt omkring har ligeledes taget sejlene ned og startet motoren. Da vi er godt i gang med bugseringen kommer en ret stor sejlbåd uden sejl, for motor, og UDEN NOGEN PÅ BROEN sejlende med 3-4 knobs fart og kurs direkte mod slæbelinen/min stævn.

Jeg råber til følgesvenden, at han skal dreje bagbord, vi gør selv det samme, men en kollision synes uundgåelig. I sidste øjeblik kommer en mand til syne, han har været nede om læ, og får drejet sin store båd af fra kollisionskurs, da er vi 10 meter fra ham, og han har muligvis hørt mit råb. Men det er i sidste sekund, at en kollision undgås.

I visse situationer er jeg begyndt opgivende at sige til besætningen: - Der er kommet nye søvejsregler, sejl viger for motor.

Eva og de andre Øresundssejlere er grundigt trætte af, at sikkerheden til søs behandles så lemfældigt, og at elementære grundregler for godt sømandskab er sat ude af spil: udkig, vigeregler og sikker fart.

De opfordrer Søfartsstyrelsen og Dansk Sejlunion til at tage fat om problemet, og gerne med en form for kampagne.

Tag fotos og indgiv politianmeldelse

Sten Emborg fra Søsportens Sikkerhedsråd/Søfartsstyrelsen siger.

- Vi ser desværre blandt speedbådssejlere en del eksempler på en mangel på respekt for reglerne, men som du beskriver det, også blandt sejlerne en begyndende tendens til, at man tager lidt let på reglerne. Som du beskriver det, er der tale om klare overtrædelser af søvejsreglerne.

Sten Emborg opfordrer til, at man – hvis muligt – indgiver en politianmeldelse, når man finder, at sker en klar overtrædelse af søvejsreglerne med fare for sammenstød.

Er det muligt at filme eller fotografere hændelsen er det endnu bedre, for det er svært at løfte bevisbyrden, når der ikke er sket en kollision.

- Samtidig er det vigtigt, at man straks noterer navnet og hjemstedet på modpartens båd, hans omtrentlige kurs og hastighed samt din egen kurs og hastighed suppleret med position og klokkeslæt for observationen. Et antal anmeldelser kunne bringe politiets fokus hen på dette område, slutter Sten Emborg.

 

content-loader
content-loader
content-loader