Gå til hoved-indhold
Nu får ungdomssejlerne i Frederikssund 180 m2 at boltre sig på.Sejlklubber
Nu får ungdomssejlerne i Frederikssund 180 m2 at boltre sig på.

Nyt søsportscenter på vej i Frederikssund

Nu får ungdomssejlerne i Frederikssund nye lokaler. Et nyt ungdomssøsportscenter på vej, og skal danne ramme om det maritime ungdomssarbejde i Juniorsejlcentret og for Søspejderne.

Af katrine bertelsen |

I det netop vedtagne budget i Frederikssund har kommunalbestyrelsen bevilget 5.5 mio. kr. til etablering af et nyt fælles ungdomssøsportscenter for sejlsport og søspejdere i 2016.

Det sker som første skridt i en samlet ny strategi om, at udvikle forudsætningerne for det maritime fritidsliv og den dermed forbundne turisme i kommunen.  Over de næste par år, vil der yderligere påregnes investeret i udvikling af havneanlæg og faciliteter flere steder i kommunen.

Ungdomssøsportscentret er rent kommunalt finansieret, og kommer til at danne ramme for aktiviteterne for det maritime foreningsbaserede ungdomsarbejde i henholdsvis Juniorsejlcentret og Søspejderne i Det Danske Spejderkorps, så de i de kommende år kan udvikles og vokse, og dermed sikre at der kommer nye sejlere på vandet.

– Det er særdeles glædeligt, at der var bred enighed om sikre en økonomien til opførelse af et længe ønsket ungdomssejlsportscenter.  Frederikssund er en kommune med en stærk sejlsportshistorie og et blomstrende ungdomsmiljø i sejlklubberne, så derfor glæder det mig naturligvis ekstra meget at vi med det kommende center både kan sikre nuværende og kommende sejlere et rigtig godt samlingspunkt, siger Morten Skovgaard, formand for Fritidsudvalget i Frederikssund kommune.

Et lille gammelt koldt skur

Rammerne har længe været begrænset til et lille gammelt koldt skur og tre containere, trods en samlet aktivitet på efterhånden mere end 50-60 juniorsejlere. Så det nye Ungdomssøsportscenter med ca. 200 m2 koldt sejlskur og ca. 180 m2 ungdomslokaler og omklædning i 1 1/2 plan skabe nutidige rammer.

–Det er resultatet af 10 års målrettet arbejde fra mange sider, og vi håber at både tankerne om at løfte mere i fællesskab, og det at skabe aktiviteter der rækker ud over eget ”søgelænder”, kan inspirere til, at man også andre steder kan give sejlerlivet og ikke mindst ungdomsarbejderne en tiltrængt fornyelse, lyder det fra Juniorleder og bestyrelsesmedlem i Frederikssund Sejlklub, Christian Hangel.

Sejlklubber som et aktiv

Sejlklubberne og Juniorsejlcentret har sammen gennem ca. 10 år stået for at afholde den årlige havnefest ”Frederikssund For Fulde Sejl”. Havnefesten har betydet, at der sket en markant ændring, så sejlklubberne nu ses som væsentlige aktive og udadvendte aktører i det kulturelle liv, og ikke som tidligere indadvendte og sig selv nok. Det har været en væsentlig del af grundlaget for den positive politiske indstilling, og medvirkende til at sætte fokus på at sejlsport og søsport er et væsentlig element for en fjordkommune som Frederikssund.

I det kommende år vil arbejderne med at sikre de planmæssige forudsætninger for Ungdomssøsportscentret ske sideløbende med, at kommunen færdigudvikler projektet i samarbejde med parterne, og det er håbet at det allerede kan delvist ibrugtages i løbet af sommeren 2016.

content-loader
content-loader
content-loader