minbaad.dk
mandag 23. april

Hanseboot tiltrækker hvert år flere tusinde interesserede. Foto: Arkivfoto

Fremgang i Tyskland - se større undersøgelse

Den tyske søsportsbranche kan se tilbage på et succesrigt år. Ifølge en rundspørge midt på året bedømmer 75 % af virksomhederne salgssituationen som lige så god eller bedre end året før.

Kort Nyt | 02-12-2015 11:20 | Af  Troels Lykke

I undersøgelsen, som er lavet af den tyske  brancheforening for søsport, beretter 44 % endda om en omsætningsvækst. I 2015 regner branchen med en samlet omsætning fra maritimt udstyr og maritime serviceydelser (eksklusive mega-yachtsegmentet) på omkring 1,85 milliarder euro (+4 %).

Også et blik ind i fremtiden giver anledning til optimisme. Mere end fire femtedele af virksomhederne regner med en positiv udvikling i de kommende 2-3 år. Den stabile konjunktur i den maritime branche med vækstrater på under 10 % viser sig i næsten alle markedssegmenter.

Bådmarkedet generelt 

Også bådmarkedet har fremgang, både nationalt og internationalt. Her er tendensen til motorbåde ikke til at tage fejl af. Allerede i dag er 80 % af de godt 6 millioner både i Europa enten motorbåde eller motoryachter. Det er altså ikke et tilfælde, at de førende tyske yachtproducenter har særligt fokus på dette bådsegment.

- Takket være deres innovative produkter og det gode forhold mellem pris og ydelse klarer de tyske bådproducenter sig fremragende i den internationale konkurrence, og den nævnte tendens til motorbåde afspejler sig da også i eksportresultaterne, forklarer den tyske forening i en pressemeddelelse. 

Mens eksporten af motoryachter værdimæssigt steg med 11,5 % i forhold til halvårsresultatet sidste år, faldt omsætningen fra sejlbåde med 13,9 %.

I alt blev der i første halvår solgt 1.483 motor- og sejlyachter til udlandet til en samlet værdi af omkring 130 mio. euro.

Nye både

Mens markedet i nabolandene, heriblandt Nederlandene og Skandinavien, fortsat stagnerer efter en periode med nedgang, stiger efterspørgslen efter sejl- og motoryachter i Tyskland.

80 % (mod 67,6 % sidste år) af sejlbådsforhandlerne vurderer, at sæsonen indtil nu er lige så god eller bedre end året før. Især er interessen for større sejlyachter med en længde på mere end 13-14 m tiltagende. I motorbådssegmentet beretter hele 73,7 % af virksomhederne om en lige så god eller bedre omsætning end i samme periode sidste år. Også her ses en tendens til større yachter og navnlig yachter, der bevarer deres værdi.

I segmentet mindre motorbåde er udviklingen ligeledes positiv. Det er der flere årsager til. Åbne sportsbåde bliver mere og mere populære. Da de kan fragtes efter en personbil, er der ikke behov for en fast liggeplads, og de kan anvendes uafhængigt at stedet. Det sparer omkostninger og øger fleksibiliteten.

Små kahytyachter er populære

En anden trend er de små kahytyachter med påhængsmotor. Med deres ca. 8 m længde har disse både som regel (sove-)plads til 4 personer, mens prisen fortsat holder sig på et lavere niveau på op til 80.000 euro.

- En medvirkende faktor til de mindre motorbådes popularitet er naturligvis også den lovændring, der siden 2012 har gjort det muligt at føre både med op til 15 hk uden førerbevis; det har især sat gang i nybegyndere med både på ca. 4,5 m længde, forklarer tyskerne. 

Samlet set er der en tydelig tendens til både med påhængsmotor. Det bekræftes også af salgsstatistikken: Sammenlignet med 2012/2014 er salget af påhængsmotorer steget med godt 10 %. I de første 9 måneder af 2015 er markedet igen vokset knap 6 % i forhold til samme tidsrum året før.

Stigende salg på brugte både

Efterspørgslen efter brugte både stiger. 76,9 % (mod 63,3 % sidste år) af sejlbåds- og 82,9 % (mod 54,5 % sidste år) af motorbådsforhandlerne beretter om en lige så god eller bedre omsætning end året før.

I modsætning til tidligere tider, da mange brugte både ikke kunne sælges, finder brugte yachter nu om stunder som regel hurtigt en ny ejer. Det gælder imidlertid kun for nyere brugtbåde. Efterspørgslen efter både, der har flere årtier på bagen, vil derimod fortsat falde. Der er efterspørgsel efter gode både, ikke billige.

Mere vedligehold

I konjunkturbarometerets absolutte top ligger området service & vedligeholdelse. Hele 97,8 % af virksomhederne er godt tilfredse med kapacitetsudnyttelsen. Serviceområdet drager nytte af hele tre udviklingstendenser:

* Bådejerne bruger deres yachter i længere tid end tidligere og investerer i høj grad i at bevare bådenes værdi.

* Efterspørgslen efter brugtbåde er tiltaget markant, hvilket betyder at de nye ejere investerer tilsvarende.

* Bådpleje overlades stadigt oftere til professionelle.

Adskillige virksomheder på området udnytter allerede næsten hele deres kapacitet. Efterspørgslen efter kvalificerede medarbejdere er tilsvarende stort. Mere end 40 % af de adspurgte virksomheder har planer om at ansætte nye medarbejdere i indeværende år.

Det drejer sig overvejende om teknisk personale. Ofte kan dette ønske ikke opfyldes, da gode servicemedarbejdere er en mangelvare.

Udstyr og tilbehør

Også området tilbehør får gavn af den nævnte tendens til at bruge sin egen båd i længere tid eller at købe en brugt. Begge dele medfører ekstra investeringer, primært i komfort.

Dertil kommer, at bådejerne bliver ældre og ældre og tilbringer mere tid på deres yachter. Så vil man naturligvis gøre færrest mulige indrømmelser hvad angår boligkomforten. Ønskerne omfatter alt fra professionel varme-, køle- og kogeteknik til underholdning ombord og øget sovekomfort.

Også bådudlejning og dykning oplever en fremgang. 

Fremtidsudsigterne

Alt i alt er der p.t. kun ringe grund til at beklage sig. Alt tyder på, at de sidste to års positive udvikling fortsætter næste år.

Der findes dog afgjort strukturmæssige problemer, som branchen skal tage hånd om. Lige netop de yngre befolkningsgrupper ønsker f.eks. at udøve forskellige fritidsaktiviteter samtidigt.

Det medfører, at de i mindre grad ønsker at binde sig til en enkelt fritidssport. Det skal branchen finde løsninger på og gøre en vedvarende og konsekvent indsats for deres fritidssport.

Ny kampagne skal tiltrække

Som følge af den udfordring er bådbranchen gået sammen om en landsdækkende kampagne for bådsporten, som løber af stablen på boot Düsseldorf 2016. Kampagnen ”Start Boating” giver på otte regionale events mulighed for at lære fascinationen ved bådsporten at kende.

Interessenter kan tilmelde sig en gratis prøvetur på kampagnens hjemmeside www.start-boating.de og i fred og ro afprøve deres foretrukne bådtype under professionel vejledning.

- Interesserede kan finde oplysninger om bådsporten i et 24-siders begyndermagasin, som uddeles gratis på bådmesser og af bådskoler. Andre værdifulde oplysninger kan findes på kampagnens hjemmeside samt i Start-Boating-loungerne på bådmesserne, fortæller den tyske søsportsbranche. 

Kampagnens initiatorer er førende virksomheder fra områderne bådebyggeri, messer, medier og foreninger. De har udarbejdet projektet i de seneste tolv måneder og finansierer også budgettet. Andre partnere fra bådbranchen eller udefrakommende er hjerteligt velkomne.

Bookmark and Share
FLERE NYHEDER


SEJLKLUBBER OG KLASSER


Få nyheder og deltag i konkurrencer

Besøg os på facebook


MORTEN LORENZEN TAGER ORDET