Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Godt 50 personer var mødt frem til møde i Rungsted.
Kapsejlads
Der lyttes og snakkes!
Kapsejlads
23 glade skippere.
Kapsejlads
Shorecrews.

Danmark Rundt Singlehand – nedtælling til start

Med lidt over 100 dage til starten på Danmark Rundt Singlehand, var der briefing for 23 sejlere i Rungsted i lørdags.

Af katrine bertelsen |

Danmark Rundt Singlehand starter d. 1. juli fra Skovshoved, og det er KDY og Skandinavisk Singlehandsejler Forening der tilsammen arrangerer kapsejladsen. Bent Ankerstjerne fra KDY havde fundet lokaler til mødet i KDYs klubhus i Rungsted, hvor alle 23 tilmeldte skippere var mødt op med deres shorecrew, til planlægningsmøde i Rungsted lørdag d. 12. marts.

Sikkerhed først

Der er mange forberedelser til en stor og lang kapsejlads, især hvis den skal sejles alene. Og en af nyskabelserne ved denne sejlads er netop, at alle involverede, både sejlere og shorecrews, var inviteret til mødet, så alle aspekter af sejladsen kunne diskuteres.

Sejladsen starter i Skovshoved, og er opdelt i seks etaper: Først til Skagen, derefter Bønnerup Strand, Assens, Gedser, Nexø med mål i Skovshoved.

– Vi tænker især på, at det sikkerhedsmæssige skal have første prioritet, også under sejladsen, både for sejlernes skyld og ikke mindst for sejladsens ansigt udadtil, idet den sikkert tiltrækker stor opmærksomhed, sagde Erik Venøbo med et skævt grin.

En glad Jan Møller bød velkommen, fortalte lidt om sejladsen og gav ordet til Kasper Wedersøe, der står for DH- tallene og løbsinddelingen. I modsætning til Silverrudder sejles Danmark Rundt Singlehand efter måltal, da mange af deltagerne er rutinerede kapsejlere, der sejler for at vinde. Kun tre havde ikke DH-mål, men Kasper Wedersøe lovede at være deltagerne behjælpelig med gode råd.

Krav til sejlerne

Der blev talt en del om forberedelserne af båden. Løbsledelsen har defineret en række krav, der skal være opfyldt, så både krav til sikkerhedsliner, søgelænder, redningsveste, rebehuller i sejlet og meget mere blev endevendt.

Sejladsruten, stop over-havne og start-og mållinjer blev gennemgået af Erik Venøbo, der udpegede flere steder med grundt vand eller andre fælder. Alle deltagere får før sejladsen udleveret et sæt laminerede havnekort over stop over-havnene med nyttige telefonnumre og adresser på f. eks. sejlmagere.

Højtrykssommer eller hvad?

Vejrforholdene blev diskuteret, med de muligheder, Danmark sædvanligvis byder på henover sommeren. Højtryk og vindstille, eller det sædvanlige lavtryksvejr med vind fra vestlige retninger? Der er på forhånd udarbejdet en plan B, så dårligt vejr kan betyde en afkortning af ruten i f.eks Kattegat eller Østersøen – eller en anden stop-overhavn end de bebudede.

Krav om AIS-transponder

Et af de allervigtigste punkter, som der blev brugt meget tid på, var sejlernes personlige sikkerhed. Der er stillet krav om AIS-transponder om bord. Den sikrer at båden ses af skibe i nærheden, og samtidig bliver AIS-data benyttet som basis for tracking. Det er dog ikke nogen garanti for, at der ikke er " sorte huller" på ruten. Derfor anbefales det, at hver sejler har en personlig nødsender (AIS MOB) på sig, ligesom VHF og telefon skal være om bord.

– Husk, at din nærmeste konkurrent kan blive din bedste ven, idet det sandsynligvis vil være ham, der fisker dig op af havet, sagde Jan Møller.

Hjælp fra land er tilladt – men brug ikke konen

Ganske vist sejles der efter DH-mål, men selve sejladsen sejles efter søvejsreglerne. En distancekapsejlads er underkastet helt anderledes kræfter end en banesejlads, derfor er det tilladt at få hjælp udefra, ligesom deltagerne vil få vejrudsigter o.a. sendt via telefon, VHF eller på mail.

Til sikkerheden hører også en landbesætning – et shorecrew til hver enkelt båd. Deres rolle og opgaver blev også gennemgået, hvor Jan Møller og Erik Venøbo understregede, at det skal være personer, der kender skipper godt  og har hans fortrolighed.

– De skal have den fornødne myndighed og indsigt til at bedømme, hvornår legen ikke er god mere, og som kan " trække stikket" på skippers vegne. Altså trække båden ud af sejladsen, hvis shorecrewet skønner, at skipper ikke er i stand til at fortsætte på forsvarlig vis, sagde Erik Venøbo.

– Jeg må stærkt fraråde at bruge konen som shorecrew, advarede Jan Møller. Hun kan blive bekymret og nervøs. Hun er mere interesseret i dit velbefindende end i, hvad du stiller op uden køl eller mast. Her er det bedre, at du bruger en god sejlerven.

Sikkerhedstemaet blev indgående berørt på hele mødet. Her blev det indskærpet for forsamlingen, at mottoet for sejladsen er først sikkerhed, dernæst godt sømandsskab og så kapsejlads.

Mødet sluttede ved 16.30- tiden med en enkelt pause, som bl.a. blev benyttet til at få taget et gruppebillede af skippere og shorecrews, og alle gik derfra med en god fornemmelse i maven efter en spændende eftermiddag – nedtællingen er startet.

content-loader
content-loader
content-loader