Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Rapporten bliver diskuteret på Dansk Sejlunions Klubkonference, 25.-26. november i Vingsted.

Glade for sejlklubben - men nytænkningen halter

70 procent er tilfredse med deres sejlklub - mens 7 procent er utilfredse, viser svar fra 1900 sejlere i medlemsundersøgelse, der udgør tredje og sidste del af Havets Motionister.

Af Troels Lykke |

Det fremgår også i medlemsundersøgelsen, at udvikling af nye aktiviteter er en svaghed i mange klubber.  

Den hidtil største kortlægning af sejlsporten i Danmark er nået til vejs ende. Efter to års arbejde ligger undersøgelsen Havets Motionister klar i sin endelige form - bestående af tre delrapporter, som til sammen tegner et detaljeret billede af livet rundt om i sejlklubberne. 

Det fortæller Dansk Sejlunion.

Tredje og sidste delrapport i Havets Motionister består af en medlemsundersøgelse, hvor det er sejlklubbernes menige medlemmer, som har svaret på en lang række spørgsmål om, hvordan de oplever deres tilknytning til sejlsporten og klublivet.

1900 medlemmer fra hele landet og i alle aldre har besvaret undersøgelsen, så datagrundlaget er solidt og repræsentativt. Se undersøgelsen her

Tilfredse medlemmer

Helt overordnet går det godt i de danske sejlklubber, når man spørger medlemmerne. 70 procent er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med aktiviteter og medlemsfordele i deres sejlklub. Blot 7 procent er "utilfredse" eller "meget utilfredse".

Undersøgelsen viser også, at klubbernes bestyrelser nyder stor opbakning blandt medlemmerne. 66 procent er godt tilfredse med bestyrelsens indsats i klubben - kun 6 procent er utilfredse. Resten forholder sig neutralt til spørgsmålet.

Nytænkning halter

Medlemmerne siger videre, at klubberne er gode til de traditionelle opgaver så som kapsejladser, sejlerskole, fælles sejlture og sociale klubaktiviteter. Til gengæld halter nytænkningen. "Udvikling af nye aktiviteter" ligger helt i bund, når man spørger medlemmerne om, hvor klubben laver det bedste stykke arbejde.

"Medlemsundersøgelsen viser, at netop udvikling af nye aktiviteter er et område, hvor mange klubber har udfordringer. Det indikerer for mig, at vi her har et område med potentiale til at vende sejlsportens udvikling - og det kommer vi til at se nærmere på," siger Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, i en kommentar til medlemsundersøgelsen. 

Åbenlyst ønske om udvikling

Medlemsundersøgelsen indeholder mange andre resultater om bl.a. frivillighed i klubberne, sociale aktiviteter, økonomi og meget andet, som i den kommende tid skal gennemanalyseres og diskuteres - for efterfølgende at indgå i Dansk Sejlunions fremtidige prioriteringer inden for klubudvikling og medlemsrekruttering.  

"Helt åbenlyst er der et fælles ønske fra både sejlere og klubber om at sætte mål og skabe fornyet udvikling til glæde for sejlsporten og fællesskabet. Det er et ønske, som i allerhøjeste grad understøttes af Dansk Sejlunion i vores DS Strategi 2018, og det vil vi i bestyrelsen gå videre med i den kommende tid," siger Hans Natorp.   

Mere på Klubkonferencen

Første mulighed for at diskutere Havets Motionister med Dansk Sejlunion og med et bredt udsnit af sejlklubber bliver på Dansk Sejlunions Klubkonference, 25.-26. november i Vingsted.

På fredag den 25. november åbner konferencen med en præsentation af undersøgelsen ved analytiker Michael Fester fra Danmarks Idrætsforbund. 

content-loader
content-loader
content-loader