Gå til hoved-indhold
Udstyr
På fredag og lørdag mødes sejlklubberne i Vingsted. Foto: Troels Lykke

Natorp: Kurs mod flere sejlere på vandet

Hvordan får vi flere sejlere på vandet? Og hvad skal der til for, at aktive sejlere bruger vandet i flere timer?, blogger formand for Dansk Sejlunion før klubkonference på fredag i Vingsted.

Af Troels Lykke |

Hans Natorp:

Det er et par centrale spørgsmål, som vi i september stillede til en bred kreds af mennesker, der på forskellig vis er engagerede i sejlsporten. Afsender var Dansk Sejlunions bestyrelse.

Vi søgte svar på, hvordan vi som sejlunion og sejlklubber i fællesskab kan gøre det mere attraktivt for aktive mennesker at opsøge mulighederne for udfoldelse og oplevelser på vandet.

Mange vigtige bidrag
Klasseorganisationer, netværk for ungdom og talent, DH-sejlere, ligasejlere, tursejlere og udvalg tog spørgsmålene til sig og har de sidste to måneder leveret værdifuld viden foruden masser af tanker, forslag og ideer – der alt sammen indgår som vigtige brikker i bestyrelsens videre arbejde med at formulere Dansk Sejlunions strategi for 2016-18 (DS Strategi 2018).

Vi har også hentet bidrag fra deltagerne ved både Klubkonferencen i 2014 og generalforsamlingen tidligere i år – og senest har vi fået helt dugfriske svardata fra vores store undersøgelse, Havets Motionister, hvor klubledere fra over halvdelen af alle medlemsklubber har leveret input.

I skrivende stund er det de menige klubmedlemmers data, som er i gang med at blive hentet ind i undersøgelsen.   

Fire strategiske mål
Vi er rigtigt glade for de mange bidrag - og for den konstruktive og engagerede debat, der udspringer af vores mål om flere sejlere og mere aktivitet.

I bestyrelsen har vi den seneste tid arbejdet intenst med de mange input, og vi er nu klar til at præsentere en ramme for vores strategi.

DS Strategi 2018 tager afsæt i fire strategiske mål, der skal være i fokus de næste tre år:
• Dansk Sejlunion vil styrke rammerne om sejlsporten og sejlsportens evne til at tilbyde værdi for såvel medlemmer af sejlklubber som mennesker uden for sejlklubber, der søger aktivitet på vandet
• Dansk Sejlunion vil styrke sejlsportens synlighed og tilgængelighed for aktive mennesker
• Dansk Sejlunion vil styrke samarbejdet med frivillige i sejlklubber, netværk i sejlsporten, skoler, større sejlsportsevents, virksomheder, fonde, interesseorganisationer og myndigheder om udvikling af mulighederne for aktivitet på vand
• Dansk Sejlunion skal være attraktiv for investeringer

Vejen til at indfri de strategiske mål går via seks prioriterede fokusområder. Seks fokusområder, som hver især kan bidrage til at skabe den vækst og udvikling, som vi ønsker – kort sagt, skabe vejen til flere sejlere på vandet i flere timer.

Fokusområderne er:
• Bredt tilbud af sejladsaktivitet
• Klubudvikling og rekruttering
• Talentudvikling og sejlerlandshold
• Uddannelse
• Kommunikation
• Ekstern finansiering

Få uddybet de seks fokusområder her

Debat i Strategibaren
På Klubkonferencen den kommende weekend, 20.–21. november i Vingsted, vil vi fra bestyrelsen gerne invitere alle deltagere til at debattere og levere input til brug for det videre forløb frem mod en endelig udformning af DS Strategi 2018.

Foyeren er Vingstedcentrets banegård, hvor al trafik til og fra møde- og konferencelokaler passerer forbi. Under Klubkonferencen etablerer bestyrelsen en Strategibar i foyeren – et mødested for blandede cocktails af ideer, holdninger, argumenter, strøtanker, værdier og meget andet.

Baren er åben det meste af konferencen. Kom forbi og fortæl, hvad du brænder for, udfordr bestyrelsen og tjek efter, om vi er på rette kurs med vores forslag til strategiske mål og fokusområder.

Lørdag eftermiddag samler bestyrelsen op på debatten og orienterer om, hvordan strategien bliver færdig og klar, så Dansk Sejlunion kommer ud af 2015 og ind i 2016 med ny fart og skærpet kurs…

Vi ses i Vingsted

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
Formand, Dansk Sejlunion

content-loader
content-loader
content-loader