Gå til hoved-indhold
Rønne Sejlklub på Bornholm ses foroven.Kapsejlads
Rønne Sejlklub på Bornholm ses her. Privatfoto.

På bølge med klubber i udkanten - Rønne Sejlklub

Ny serie. Minbaad.dk tager pulsen på ydre sejlklubber i landet. Denne gang på Bornholm. - Vi har iværksat forskellige initiativer til unge, fortæller formand Anders Funch Nielsen fra Rønne Sejlklub.

 

Af Lone Thorup |

Anders Funch Nielsen. Hvad er det vigtigste, der er sket i jeres sejlklub de sidste 10 år?

- At være medarrangør og afholder af ”Danish Open” i 2010 var en kæmpe begivenhed for såvel Rønne Sejlklub, som hele øen i særdeleshed. Hele verdenspressen var samlet på Bornholm, for at følge nogle af verdens bedste sejlere dyste i World Match Racing Tour. Omkring 45 af klubbens medlemmer var i sving hver dag i en uge for at holde ”trådene samlet. Det gav et kæmpe løft i hele klubben, og flere medlemmer, såvel som andre borgere, fik ganske givet blod på tanden for sejlsporten.

Hvad er det bedste ved at være medlem af jeres sejlklub?

- At være med i det maritime sammenhold der er på havnen. At nyde godt af de forskellige sociale arrangementer der tilbydes i løbet af året. Såvel diverse sejlertræf til nær og fjern, som de lokale arrangementer på havnen – fællesgrill, bankospil mv.

Hvor der er fremgang i jeres sejlklub?

 - Heldigvis er antallet af nye bådejere for opgående, efter vi i en snart længere årrække har måttet konstatere tilbagegang i gruppen. Men qua de meget lave priser der for tiden hersker på brugtbådsmarkedet, har flere yngre sejlere turdet binde an med bådanskaffelse hvilket er meget glædeligt.

Hvordan har medlemstallet udviklet sig siden år 2000?

- Vi har desværre måttet konstatere en mindre tilbagegang i medlemstallet fra ca. 220 til 200 i perioden. Tilsyneladende ligger det pt. nogenlunde stabilt omkring 200 medlemmer, dog med overvejende flertal i gruppen +50 år.

Hvis I har en ungdomsafdeling, hvordan går det så med den, fx opgjort på medlemstal/sportslige præstationer/sociale tiltag?

 - Vi tilbyder såvel en junior- som en surfafdeling. Begge er aktive, dog beklageligvis med et ringe medlemsantal i begge grupper på 10-15. Men der sejles lystigt et par gange om ugen i sommerhalvåret.

Surferne endda et par måneder mere! Vi har i år investeret i 4 SUP-boards som er blevet rigtig godt modtaget. Ikke blot surfere, men også andre seniormedlemmer har været nysgerrige.

Desværre er der meget ringe interesse for deltagelse i større stævner mv. Dette skyldes primært den geografiske udfordring mht. transport af udstyr. Dog har vi haft enkelte surfere og wayfarer-sejlere der har deltaget i nationale arrangementer de senere år.

Af udstyr til ungdomssejlere tilbydes diverse surf- og SUP-boards, optimist, laser, Zoom8, Monark414 og Hobiecat14.

Hvad er klubbens største udfordring?

 - Tidligere kunne vi samle 12-15 både til de ugentlige ”tirsdags-sejladser” og 30-40 både til de større arrangementer såsom den årlige kapsejlads ”Bornholm Rundt”.
I de senere år er interessen for træningssejladser helt forsvundet – og til større kapsejladser kan der på heldige dage samles max. 10-12 både. I langt de fleste tilfælde blot 4-6!

Vi efterlyser konstant tiltag der kan øge interessen for deltagelse her. Flere ting er forsøgt – med lidt held – men desværre med vigende interesse. Bla.a. har vi forsøgt at lave en ordning med nabo-klubben i Hasle, hvor vi ”besøger” hinanden ugentligt, og på skift deltager i hinandens både. Det kunne trække interesse i et par år.

Mener I at Dansk Sejlunion gør nok for sejlklubberne i yderområderne? 

- Tilbuddene fra DS er da til stede. Men igen er deltagelse i diverse arrangementer besværliggjort af vores geografiske placering. Tit skal der anvendes eksempelvis afspadsering/feriedage for at kunne deltage i bare et 2-timers møde på Sjælland. Primært er det dog nok manglende interesse fra sejlerne der er den egentlige årsag – desværre!

Hvilke tendenser/forandringer mærker I i jeres sejlklub?

- Tendensen hælder heldigvis mest til plussiden. Vi har de senere år set flere anskaffelser at ikke blot brugte-, men også helt nye både. Samtidig har Bornholms Regionskommune bevilget godt og vel 5 mill. til iværksættelse af en længe tiltrængt modernisering/udvidelse af Nørrekås Bådehavn.

Et arbejde der påbegyndes i denne vinter – og forhåbentlig vil kunne tilbyde nye og forbedrede bådpladser allerede til maj 2017. Efter planen vil der til næste sæson kunne tilbydes ca. 850 meter bro- og kajplads med nye flydebroer og y-bomme. EL-vand tilslutning til alle brugere osv. Dette ser vi meget frem til.

Anders Funch Nielsen formand for Rønne Sejlklub på Bornholm. Privatfoto.

Blå bog

Navn: Anders Funch Nielsen
Alder: 56
Beskæftigelse: Butiksleder i Øens Marinecenter (Marine Pro Shop kædebutik)
Båd: Møn431 – ”Najaden2”. Sejlet hele livet, 3x Cross Atlantic – heraf 2 som skipper.
Formandsperiode: 2000-stadig. (Dog afbrudt 2005-2007 pga. langturssejlads til bla.a. Caribien).
Antal medlemmer i klubben: 200 

"Danish Open" fra 2010 var en kæmpe begivenhed for hele øen. Her ses dog sejlads fra en aften udfor klubben: Privatfoto

Der bliver arrangeret årlige kapsejladser som "Bornholm rundt." Privatfoto.

Det maritime sammenhold nydes på havnen på Bornholm: Privatfoto

content-loader
content-loader
content-loader