Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Oven i tunnelprojektet planlægges der desuden etablering af en cyckelsti forbindelse tværs over havnindsejlingen. Foto: Svanemøllehavnen

Tunnel vil løbe tværs gennem Svanemøllehavnen

København vil snart miste et enestående, historisk åndehul med tilbud til unge som gamle. Læs her hvad klubberne i Svanemøllehavnen foreslår i et opråb.

 

Af Lone Thorup |

Københavns Amatørsejlklub, Øresunds sejlklub Frem, og Sejlklubben Sundet, som tilsammen driver Danmarks største lysbådehavn: Svanemøllehavnen, har sendt følgende opråb til minbaad.dk i dag:

I løbet af Oktober måned, vil Vejdirektoratet offentliggøre en hvidbog, som vil blive anvendt som grundlag for en beslutning i Københavns borgerrepræsentation, om valg af teknisk løsning af en forlængelse af den eksisterende Nordhavnsvej som en tunnel til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København.

Som man kan se nedenfor i artiklen, forløber tunnelprojektet direkte igennem den eksisterende Svanemøllehavn.

Forklarer Jon Bundesen formand for K.A.S.

Oven i tunnelprojektet planlægges der desuden etablering af en cyckelsti forbindelse tværs over havnindsejlingen som, hvis udført som lavbro, effektivt vil forsegle Svanemøllenhavnen og Kalbrænderihavnen og gøre dem uanvendelig som havn for både ført for sejl alene.

I den forbindelse står hele sejler- og fritids-miljøet omkring såvel Svanemøllehavnen som Kalbrænderihavnen, nu i en meget sårbar position.

VVM-rapporten fra Vejdirektoratet vil anvise forskellige tekniske løsninger på opgaven, og i den forbindelse er det helt afgørende vigtig for vores fremtidige virke, at den rette løsning bliver valgt.

Vores anbefaling

Vi har begrundet vores anbefaling til valg af løsning i vedlagte VVM høringssvar, som vil være indeholdt i hvidbogen. Hovedpointerne i vores svar er følgende:

1) Vi ønsker en løsning, der døgnet rundt gør det muligt for havnens sejlere og roere samt gæster at få nem og sikker adgang til havet.

2) Vi ønsker en løsning, der
• Holder Svanemøllehavnen åben gennem hele den 5 årige anlægsperiode.
• Gør det muligt at fastholde havnens brugere og de mange hundrede frivillige i klubbernes samfundsnyttige arbejde.
• Sikrer at havnens mange klubber og foreninger også eksisterer, når Nordhavnstunnelen åbner.

Hvis man ikke er yderst påpasselig med valg af den rette teknisk løsning til projektet, risikerer Danmarks og Nordeuropas største lystbådehavn, Svanemøllehavnen, og dens rige miljø for brugerne ikke at overleve.

København og Danmark vil miste et enestående, historisk åndehul med tilbud til unge som gamle.

Svaneknoppen Lille-løsning

Vi anbefaler derfor VVM-rapportens ‘Svaneknoppen Lille’-løsning, hvor der anlægges en lille, midlertidig erstatningshavn umiddelbart nord for Svaneknoppen, og at anlægsarbejdet af tunnelen udføres i etaper således, at havnen aldrig er helt lukket i den 5 årige byggeperiode.

Desuden anbefaler vi Hvidbogens ‘stiforbindelse som tunnel’ løsning, som gør det muligt at bevare Svanemøllehavnen som hjemhavn for både ført for sejl alene.

Der vedlægges en VVM høringssvar, som uddyber vores synspunkter, og som er skrevet på vegne af samtlige sejlklubber i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen.

Læs mere: www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/nordhavnstunnel/Sider/default.aspx

 

 Tunnellen vil ramme Svanemøllehavnen, som det ses med den blå streg.

content-loader
content-loader
content-loader