Gå til hoved-indhold
Sejlerne i Svanemøllen skal stadig kunne tage på vandet under tunnelbyggeriet. Foto: SvanemøllehavnenKort Nyt
Sejlerne i Svanemøllen skal stadig kunne tage på vandet under tunnelbyggeriet. Foto: Svanemøllehavnen

Nordhavnstunnelen: Borgmester vil have erstatningshavn til sejlere

Tunnelen skal bygges i etaper og have erstatningshavn ved Færgehavn Nord, så de mange sejlere har en havn i nærområdet, mens tunnelen bygges. Svanemølle-klub bakker op.

Af Sara Sulkjær |

Når den kommende Nordhavnstunnel skal bygges, kan anlægsarbejdet i en årrække risikere at medføre en lukning for indsejlingen til Svanemøllehavnen – til gene for mange sejlere, der nyder havet ud for Svanemøllestranden. 

600 bådpladser bliver berørt

Der har været talt om en løsning, der både ville genere sejlere og badegæster – nemlig at anlægge en erstatningshavn ved Svanemøllestranden og dermed ødelægge fornøjelsen for de mange badende gæster, der vinterbader dagligt i de kolde måneder og nyder solen om sommeren. 

Socialdemokraterne på Københavns Rådhus med overborgmester Frank Jensen i spidsen vil derfor have en løsning, der skal tilgodese både sejlere, vinterbadere og strandgæster. Derfor skal byggeriet af Nordhavnstunnelen ske i etaper, så der er adgang til Svanemøllehavnen i hele anlægsperioden. 

Ligeledes skal der etableres en erstatningshavn ved Færgehavnen Nord i Nordhavn for de sejlere, som det på trods af etapeopdelingen vil være nødvendigt at flytte. 

Med denne løsning vil kun ca. 600 bådpladser ud af i alt ca. 1.400 være berørt af anlægsarbejdet, og de vil fortsat kunne være i lokalområdet, nemlig i Nordhavn, der ligger relativt tæt på Svanemøllehavnens klubhuse, restaurant mv. 

Skal værne om aktiviteter 

Samtidig vil strandens mange badende gæster fortsat kunne benytte stranden, da der med dette forslag ikke skal være erstatningshavn ved stranden. 

- Nordhavn er centrum for en lang række lokale aktiviteter, som det er vigtigt at værne om. Derfor vil jeg arbejde for en løsning, der betyder, at byggeriet sker i etaper og at der oprettes en erstatningshavn i Nordhavn, mens tunnelen bliver bygget – så både roere, sejlere, vinterbadere og strandgæster kan få glæde af Svanemøllebugten i anlægsperioden,” siger overborgmester Frank Jensen (S). 

Forslaget er inspireret af Vejdirektoratets VVM-redegørelse for Nordhavnstunnelen, som er blevet til i dialog med havnens brugere og beboerne i området. VVM-redegørelsen beskriver bl.a. muligheden for etapeopdeling og etablering af en erstatningshavn i anlægsperioden af hensyn til de lokale brugere af havnens faciliteter. 

- Det er helt afgørende, at vi finder en løsning, der tilgodeser de mange daglige brugere af området og bevarer områdets mange rekreative kvaliteter. De lokale interesser og hensyn vejer tungt, når vi skal beslutte, hvordan tunnelen skal bygges, fortæller Lars Weiss, gruppeformand for S i Københavns Borgerrepræsentation, i en pressemeddelelse.

Sejlklubber er tilfredse

Føres planen ud i livet, står sejlklubberne i Svanemøllen ligeledes klar til at bakke op.Også selvom det ikke er sejlklubbernes eller for den sags skyld dialoggruppens førstevalg: 

- Vi vil stille os fint tilfredse med en halvåben havn i byggeperioden, samt Færgehavn Nord som lille erstatningshavn. Hvis bare vi kan regne med denne løsning, så er vi meget lettede, skriver formand for Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, Jon Bundesen, i en mail til minbaad.dk.

Fakta om Nordhavnstunnelen: 

 Det blev i maj 2014 besluttet af Transportministeriet og Københavns Kommune, at der skal anlægges en Nordhavnstunnel: En forlængelse af den eksisterende Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København. Nordhavnstunnelen skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn, ligesom adgangen til havneaktiviteterne i området forbedres. 

 På baggrund af en omfattende dialog med havnens brugere offentliggjorde Vejdirektoratet i juni 2016 en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), der udlægger forskellige løsninger i forhold til anlæg af tunnelen – herunder muligheden for en etapedeling af byggeriet samt forskellige placeringer og størrelser af en erstatningshavn. 

 VVM-redegørelsen viser bl.a. at der ved lukning af indsejlingen til Svanemøllehavnen under anlæg af Nordhavnstunnelen skal findes midlertidig erstatningshavn til alle ca. 1.420 både. Holdes indsejlingen åben, skal der derimod findes plads til de ca. 600 både, der i dag ligger, der hvor der skal etableres arbejdsplads langs Svaneknoppens sydside. 

content-loader
content-loader
content-loader