Gå til hoved-indhold
Illustration fra Transportministeriets strategiske analyse, december 2013.Havne
Illustration fra Transportministeriets strategiske analyse, december 2013.

Nordhavnstunnel påvirker Svanemøllehavnen

Nordhavnstunnelen, der skal føre trafikken uden om det indre København, påvirker også Svanemøllehavnen, hvor sejlerne måske skal flyttes i en periode på flere år.

Af katrine bertelsen |

Den stort anlagte havnetunnel, der skal gå via Nordhavn og derfra under vandet til Refshaleøen og videre ud under Amager, for til sidst at ramme Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen, stopper indtil videre i strandkanten ved Svanemøllehavnen.

Ifølge Sejlklubben Frems nyhedsbrev, fortæller havnefoged John Vestergaard, at ingen endnu med sikkerhed ved, hvornår et kommende byggeri går i gang. Det kan allertidligst ske om 3-4 år, men et bedre bud er minimum 5-6 år. Meget skal nemlig laves før der kan tages stilling til linjeføring, og dermed hvad der skal ske med havnen i byggeperioden.

Næste etape i byggeriet bliver en tunnel til den nye bydel i Nordhavnen, men tidsplanen – både for tunnel og metro - afhænger af byudviklingen i Nordhavnen, dvs. hvordan salget af byggegrunde går.

John Vestergaard understreger, at selvom hele havnen i værste fald skal genhuses i to år, vil alle klubber og både blive flyttet tilbage, når tunnelbyggeriet er færdigt. I alle kommunens fremtidsscenarier er der regnet med, at Svanemøllehavnen og Sundkrogen med sine 14 klubber skal bibeholdes, som et vigtigt levende miljø - også for de mange kommende beboere i det nye byggeri i Nordhavn.

Satser på ikke at flytte

Det er den kommende linjeføring - og altså hvor tunnelen skal ramme Nordhavnen - der afgør, hvordan Svanemøllehavnen og Sundkrogen bliver ramt.

- Det er samtidig lige så vigtigt, hvilken tunnelløsning, (sænketunnel eller "cut and cover"), der bliver valgt, siger John Vestergaard. For måske kan det undgås, at indsejlingen bliver spærret helt, men i stedet bliver gjort lidt smallere, så bådene under hele byggeriet kan sejle ind og ud, og havnene kan bruges i hele byggeperioden.

FAKTA:

Sejlklubberne er repræsenteret i et såkaldt dialogforum med kommunen. Sejlklubberne har en repræsentant, havnebestyrelsen har en repræsentant, derudover har roerne og Sundkrogen, hver deres repræsentant. Østerbro Lokaludvalg, By og Havn og Københavns Kommunes Økonomiforvaltning er også repræsenteret.

 

content-loader
content-loader
content-loader