Gå til hoved-indhold
Surferne i Lemvig gør klar til træningsaften: Privatfoto.Sejlklubber
Surferne i Lemvig gør klar til træningsaften: Privatfoto.

På bølge med klubber i udkanten: Lemvig Sejlklub har medvind

- Vi har stor medlemstilgang og fået udbygget flere fælles faciliteter til området, siger formand Bo Ravn, der roser samarbejde med Dansk Sejlunion.

 

Af Lone Thorup |

På bølge med de danske sejlklubber. Minbaad.dk tager pulsen på sejlsporten rundt om i Danmarks sejlklubber. Denne gang besøger vi Lemvig Sejlklub.

Bo Ravn, formand for Lemvig Sejlklub. Hvad er det vigtigste, der er sket i jeres sejlklub de sidste 10 år?

Indenfor de seneste 10 år har Lemvig Sejlklub oplevet en stor medlemstilgang. Især voksensejlerskolen har oplevet en stor søgning.  14 medlemmer som har deltaget i sejlerskolen indenfor denne årrække har købt båd, og er nu aktive i klubben.
Udbygning af gode landfaciliteter – er særdeles velbeliggende og velfungerende med klubhus, egen kran, vinteropbevaringsplads som liggertæt på havnen med 2 haller på i alt 2400m2 samt udendørs vinteropbevaring.

Hvad er det bedste ved at være medlem af jeres sejlklub?

Medlemmernes opbakning til at drive sejlklubben ved frivilligt arbejde. Rigtig mange af klubbens medlemmer er engageret i klubbens drift. Dette betyder at bestyrelsen ikke går forgæves når der skal løses opgaver i klubben.

Hvor der er fremgang i jeres sejlklub?

Især voksensejlerskolen og surfafdelingen har oplevet medlemsfremgang de seneste år. Sejlerskolen har indkøb 2 stk IFére så vi nu har 4 skolebåde.  

Samarbejdet mellem skoler i området giver også øget aktivitet og interesse for sejlklubben.

Lemvig Sejlklub deltager sammen med øvrige lokale klubber i Vild med Vand aktiviteterne, og etablerer Åben Havn  i samarbejde med Lemvig Kommune og øvrige klubber der er vandrelaterede.

Lemvig Kommune har i de seneste 5 år investeret 150 mio. i havnefaciliteter i Lemvig, så klubbens medlemmer og gæstesejlere til Lemvig  har to valgmuligheder for havneplads – enten i et bynært havnemiljø lige op til gågaden, eller Lemvig Marina der er placeret i et naturskønt område 3 km ud ad Strandvejen N for byen.


Hvordan har medlemstallet udviklet sig siden år 2000?

Klubbens medlemstal er i perioden fra år 2000 øget fra 265 medlemmer til 335 medlemmer i 2016. – dvs en fremgang på 70 medlemmer.

 
Hvis I har en ungdomsafdeling, hvordan går det så med den, fx opgjort på medlemstal/sportslige præstationer/sociale tiltag?

Ungdomsafdelingen i Lemvig Sejlklub består af to afdelinger, en jolleafdeling og en surfafdeling. Begge afdelinger har oplevet en øget interesse i sejlsporten, og især surfafdelingen har vind i sejlene ! 

Begge afdelinger er begunstiget ved, at der er rigtig fint sejlerfarvand lige udenfor klubhuset. Surfafdelingen kan også tilbyde medlemmer større udfordringer end Limfjorden, og brædderne kommer af og til på traileren til Vesterhavet, hvor også Cold Hawaii er indenfor køreafstand !

Hvad er klubbens største udfordring?

Lemvig Sejlklub deler skæbne med mange klubber rundt i landet i forhold til én af de største udfordringer klubben står med. – nemlig af en større gruppe af medlemmer er over 60 år, og tilgangen af især 19- 24 årige er vigende. Da unge klubmedlemmer flytter fra egnen for at studere, og dette kan aflæses i klubben medlemsantal for denne aldersgrupppe.


Mener I at Dansk Sejlunion gør nok for sejlklubberne i yderområderne?

Lemvig Sejlklub har god kontakt til Leon I DS som er meget behjælpelig med nye tiltag I klubben. Især ungdomsafdelingen har haft gavn af Leons indsigt. Klubben har også ved flere lejligheder lånt DS traileren med forskellige joller. 

Dette har resulteret I, at Lemvig Sejlklub sidste år indkøbte 2 ZOOM 8 joller til de ungdomsmedlemmer der var vokset ud af optimistjollerne.

Hvilke tendenser/forandringer mærke I i jeres sejlklub?

Klubben mærker en øget interesse for naturaktiviteter.

Antal medlemmer i klubben: 335 

Sejlerskole træf i Lem Vig: Privatfoto.


Blå bog

Navn: Bo Ravn
Alder: 65
Båd:  Contrast 37
Formandsperiode: Har været formand i klubben siden 2012

 

Bo Ravn, formand Lemvig Sejlklub: Privatfoto.

content-loader
content-loader
content-loader