Gå til hoved-indhold
Knut Iversen tiltræder som havnefoged i Tuborg. Foto: PR-fotoHavne
Knut Iversen tiltræder som havnefoged i Tuborg. Foto: PR-foto

Tidligere BådNyt-redaktør ny havnefoged i Tuborg Havn

KDY's nye havnefoged i Tuborg Havn bliver Knut Iversen. Han skal bl.a. optimere serviceniveauet og styrke den interne og eksterne kommunikation.

Af Sara Sulkjær |

Knut Iversen, som har arbejdet for magasinet BådNyt i 22 år, hvoraf de 12 har været som chefredaktør, starter officielt i det nye job 1. april. I perioden indtil da vil Knut arbejde på timebasis i Tuborg Havn, hvor forberedelserne til sæson 2017 allerede er i fuld gang. 

Knut afløser Peter Thagaard Olesen, som fratrådte med udgangen af januar, idet han har ønsket at starte egen virksomhed.

Skal sikre havnen

Knut Iversens tre år lange erfaring fra Wilders Plads Marina vil udover den daglige drift være at optimere serviceniveauet for både fastliggere og gæstesejlere i Tuborg Havn samt styrke havnens interne og eksterne kommunikation. 

Desuden skal han markedsføre marinaen i relevante medier og havneguides i Danmark og vores nabolande samt udvikle havnens administrationsprocesser i samarbejde med økonomifunktionen.

Endvidere skal Knut sikre gennemførelsen af flere langsigtede vedligeholdelsesprojekter i de kommende år, dels sikring af havnens elektriske installationer mod ekstreme højvandssituationer, dels sikring af havnens 1,7 km lange spuns via anode-opsætning. 

Knut bliver også ankermand sammen med KDY’s direktør i samarbejdet mellem KDY og Carlsberg, hvor der arbejdes med et projekt til sikring af Tuborg Havns fremadrettede udvikling. 

Værdifuld erfaring 

Der arbejdes med en række idéer, heriblandt optimering af pladserne i yderbassinet, optimering af andre pladser samt markedsføring og salg af de sidste anvisningsretter ejet af Carlsberg, ligesom der undersøges muligheder for eventuel alternativ udnyttelse af den inderste del af kanalen.

Knut har gennem de sidste tre år i Wilders Plads Marina været igennem en proces med at optimere serviceniveauet, ligesom han tager en masse erfaringer med sig omkring gæstesejlernes ønsker og behov, idet Wilders Plads Marina på grund af dens unikke placering har stor søgning af gæstesejlere. 

Endvidere har Knut koordineret løbende vedligeholdelse af kajområder og bolværker samt udskiftning af pæle bl.a. for at konfigurere nye pladsstørrelser og give en mere effektiv udnyttelse. Disse erfaringer bliver også værdifulde som ny havnefoged i Tuborg Havn.

Sejlet siden barnsben

Knuts erhvervsmæssige karriere har overvejende været indenfor den maritime branche, først på BådNyt og herefter i en funktion som kommunikationsansvarlig og sekretariatschef for Danboat/Søsportens Brancheforening i tre år. 

Efter dette startede Knut egen virksomhed med fokus på bog- og magasinproduktioner, bl.a. Komma’s Havnelods samt udstillingsaktiviteter i Danmark og Tyskland.

Knut har sejlet siden barnsben, først i Yachtklubben Furesøen og siden i KDY, med hovedvægt på kapsejlads. Fra 1997 til 2001 sad Knut i KDY’s bestyrelse som kapsejladsudvalgsformand. De sidste tre år har han været redaktør af KDY’s 150 års jubilæumsbog. 

Knut har en del år været engageret i bestyrelsen for Danmarks Museum for Lystsejlads Støtteforening med ansvar for årsskriftet, og er ad hoc projektleder for ”Sejlsport på Peblingesøen”, et samarbejde mellem Søernes Sejlklub og KDY om at skabe sejlerliv igen centralt i København som et tilbud til børn og unge.

content-loader
content-loader
content-loader