Gå til hoved-indhold
Blot en mindre brand kan få store konsekvenser på båden. Foto: ArkivfotoKort Nyt
Blot en mindre brand kan få store konsekvenser på båden. Foto: Arkivfoto

Undgå brand i el-installationerne om bord

En båd i brand er enhver sejlers mareridt. Bliv her klogere på brandfarer i el-installationer, når Martin Hansen fra Duelighedsklubben forklarer.

Af Sara Sulkjær |

Martin Hansen fra Duelighedsklubben.dk guider her i kampen mod brand i el-installationerne på båden: 

Brand opstår kun, hvis nedenstående tre betingelser er til stede samtidig:

- Varme

- Ilt

- Brandbart materiale

Mangler bare én af disse tre betingelser opstår brand ikke. En brand kan derfor slukkes, hvis bare én af disse betingelser fjernes. Herunder er eksempler på tre velkendte metoder:

- Slukning med vand eller CO2 sænker temperaturen

- Slukning med skum eller brandtæppe fjerner ilt

- Fjernelse af brandbare materialer, fjerner næring til branden

Brandårsager

Opstår der brand i el-installationen, kan det skyldes direkte påvirkning med varme, f.eks. et varmt udstødningsrør eller varme fra anden opstået brand. Her må anvendes almindelig kendte slukningsmetoder for at få slukket branden.

Brand i el-installation kan dog også opstå som følge af egen opvarmning/overophedning af installationen på grund af overbelastning/kortslutning af kabler og andre komponenter i installationen. Her gælder det om at forhindre at egen opvarmning af installationen opstår.

Selve leder-materialet, som oftest er kobber, nærer ikke branden. Men overophedning af lederen medfører, at isolationsmaterialet kan nå antændelsestemperaturen.

En elbrand næres kun af isolationsmaterialet

Når det drejer sig om brand i elektriske installationer, er det brandbare de materialer plast-, gummi- eller PVC-isolation.

Er der brand i disse materialer, skabes ofte giftige dampe, som det skal undgås at indånde.

Ved brand i isolationsmaterialet frigøres ingen ekstra ilt, som er bundet i materialet, så branden kan kun opstå ved samtidig tilførsel af ilt(luft).

Hvorledes forhindres over ophedning af kabler/ledninger?

Ofte mangler der sikringer i bådinstallationer, eller også er sikringens størrelse i ampere alt for stor i forhold til normalt forbrug og ledningsdimension (mm2).

En sikring skal i første omgang vælges efter størrelsen af maksimalt normalt ampereforbrug i den pågældende delkreds. I anden omgang vælges ledningens størrelse(mm2) efter sikringsstørrelse og spændingsfald.

Ofte vælges en større ledningsdimension i en bådinstallation af hensyn til spændingsfald og ikke størrelsen af forbruget i delkredsen. Vælges der en større dimension for at mindske spændingsfald, skal sikringens størrelse IKKE øges over, hvad der svarer til normalt forbrug.

Så mit bedste råd er: Sørg for at alle el-kredse er sikret (smelte- eller automat-sikringer) mod overstrøm ved at vælge sikringer med så lav værdi over normalt forbrug som muligt. Sørg for, at ALLE kabler er overstrømsbeskyttede.

På den måde hindres at kabler/ledninger kan antage så høj en temperatur, at brand kan opstå i el-installationen.

Afbryd landtilslutning

Den eneste kreds, som ikke overstrømsbeskyttes på en båd, er start-motorkredsen. Den skal til gengæld udføres, så mekanisk beskadigelse af kablerne, der kan medføre kortslutning samt brandspredning, helt kan udelukkes.

Selv om branden i første omgang kan slukkes i el-installationen, opstår den snart igen, såfremt der stadig er overbelastning/kortslutning i en kreds, som ikke er forsynet med sikringer. Kablerne og isolationen kan blive varm igen, indtil akkumulatoren er tømt for energi.

Med hensyn til, at vand leder elektricitet, er det korrekt, men dog personsikkerhedsmæssigt uden betydning i 12V, 24V og 48V forsynede bådinstallationer.

Vær dog opmærksom på, at landtilslutning er 230V, så afbryd hurtigst muligt landtilslutning ved brand.

PS: Jeg tilbyder bådklubber(Sjælland) kurset ”El på båden”, henvendelse gennem redaktionen i Duelighedsklubben, redaktionen@duelighed.dk.

content-loader
content-loader
content-loader