Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Broen er beliggende på en international jernbanekorridor, og det er derfor af yderste vigtighed, at jernbanetrafikken ikke forstyrres, lyder det fra Sund & Bælt, der derfor ikke er tilhænger af klapbro. Foto: Banedanmark

Som en tyv om natten - Sund & Bælt lukker Guldborgsund om få år

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune fik sig en ubehagelig overraskelse, da lukningen af Guldborgsund kom dem for øre. Uden en broklap, der kan gå op, vil skibe med en højde på over fire meter ikke kunne passere.

Af Troels lykke |

For sejlklubberne i Guldborgsund Kommune (SIG) kommer meddelelsen fra Sund & Bælt om lukning af Guldborgsund (se kort, red.) som en tyv om natten. 

Sådan skriver talsmand for sejlklubberne i området, Palle Tørnqvist, til Minbaad.dk i en mail i dag.

Politisk dækning?

Han fortsætter:

Har Sund & Bælt overhovedet politisk dækning for at ændre konceptet for de danske landanlæg kort tid før, anlæggene forventes i udbud? 

Blot en god uges tid før den chokerende besked, der lægger sejlerturismen og sejlsporten øde i klubberne ved Guldborgsund, fik SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, et beroligende svar fra Transport og Boligministeriet:

"Der er ikke aktuelle planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg", skrev chefkonsulent Carsten Vædele Madsen dengang fra ministeriet.

Som talsmand for sejlklubberne undrer det mig, at Sund & Bælt således kan true kommune og sejlere tilsyneladende ukoordineret med den politiske ledelse i Transport og Boligministeriet. 

Men lad nu julefreden sænke sig over vandene i nogle dage. Vi vender tilbage i det nye år. Der bliver kamp til stregen fra os i “Vandkantsdanmark”, godt hjulpet af Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, fortæller Palle Tørnqvist.

Guldborgsund Kommune: En fandens julegave

Det er fandens til julegave!

Sådan lyder reaktionen fra borgmester John Brædder (G), efter at Sund & Bælt i en korrespondance med kommunen om fremtiden for Frederik IX's Bro mandag kom med en overraskende udmelding: "Sund og Bælt har besluttet at ændre det oprindelige koncept med en klapbro til en fast bro".

Sådan skriver Folketidende.

Uden en broklap, der kan gå op, vil skibe med en højde på over fire meter ikke kunne passere.

- Det får store konsekvenser. Vi skal lave vores strategi om for vores brug af vandet, siger John Brædder og forklarer, at kommunen ellers netop satser på sejlturisme og blandt andet har investeret i kapsejladsen Vegvisir.

En kilometer lange tog

Baggrunden for Sund & Bælts beslutning er den forestående opgradering af jernbanen i relation til Femern-forbindelse.

Jernbanen skal udvides med et ekstra spor, som skal anlægges på en ny bro ved siden af den eksisterende, og dels skal strækningen elektrificeres med køreledninger. Det er udfordrende:

"Når broen får monteret kørestrømsanlæg er risikoen for fejl større end den er i dag, da flere tekniske systemer skal spille sammen", forklarer projektchef Steen Bruce Corfitsen fra A/S Femern Landanlæg i korrespondancen.

Jernbanetrafikken må ikke forstyrres med en klapbro

Har fremgår det, at Sund & Bælt finder, at usikkerheden bliver for stor med en klapbro:

"Broen er beliggende på en international jernbanekorridor, og det er derfor af yderste vigtighed, at jernbanetrafikken ikke forstyrres. Da en stor del af trafikken er godstog på op til en kilometers længde og højhastigheds passagertog, der begge har en lang bremselængde, er det vigtigt, der kan regnes med at forbindelsen over Guldborgsund er tilgængelig", skriver projektchefen.

Førsteprioriteten for Guldborgsund Kommune er nu at sikre, at broen kan åbnes, og man vil i byrådet kræve et møde med Sund & Bælt for at forklare konsekvenserne og høre, hvordan man pludselig er kommet til den ærgerlige konklusion. 

Transport & Boligministeriet skriver i december 2019 til Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune (SIG).

Med en politisk aftale af 4. marts 2016 besluttede de syv partier i Folketinget,
der står bag aftalen om en fast forbindelse over Femern Bælt, at igangsætte
anlægsarbejdet med at udbygge jernbanestrækningen Ringsted–Nykøbing Falster, så den er udbygget til dobbeltspor og hastighedsopgraderet til 200 km/t i
2021 og elektrificeret i 2024.

Strækningen mellem Nykøbing Falster og syd for Holeby udbygges, så anlægget står færdigt inden åbningen af kyst til kystforbindelsen.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår anlægsarbejdet på strækningen
mellem Nykøbing Falster og syd for Holeby skal påbegyndes. 

content-loader
content-loader
content-loader