Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere, kæmper for at der kommer en klapbro i Guldborgsund, så sejlbåde og både over 4 meter stadig kan passere broen. PR-foto

Klappen er gået ned for Sund & Bælt i Guldborgsund

- Transportministeriet går mod Sund & Bælts ønske om at svejse Frederik den IX's bro over Guldborgsund fast. Dermed er forvirring om broens fremtid stadig intakt, siger Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere i et læserbrev.

Af Troels lykke |

Sund & Bælt oplyste kort før jul, at Kong Frederik IX’s bro, der forbinder Falster og Lolland, ikke skal være en klapbro, når Femern-forbindelsen bliver etableret.

Dermed ville Guldborgsund blive spærret for gennemsejling for alle skibe højere end fire meter.

Gik imod planlov

Sund & Bælts nyhed chokerede sejlerne og de erhverv, som lever af kystturismen, der kunne se skriften på væggen, idet den gik direkte imod den vedtagne planlov for jernbanetrafikken i forbindelse med Femern-projektet.

Et forhold, som Transport- og Boligministeriet i en mail til TV2 ØST bekræfter her i begyndelsen af det nye år. Her lyder det:

- Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at ændre den i anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen med tilhørende landanlæg i Danmark angivne enkeltsporede jernbaneklapbro over Guldborgsund til en fast jernbanebro.

Total forvirring

Den melding skaber forvirring blandt landets sejlere, der med nedslåede blikke havde modtaget den oprindelige melding om Sund & Bælts planer om at erstatte klapbroen over Guldborgsund med en fast bro, der ville umuliggøre gennemsejling for de fleste lystbåde. 

En plan, der altså går i direkte modstrid med Transport- og Boligministeriet restriktioner:

- Sund og Bælt har med deres markante udmeldinger bragt sindene i kog og løftet forvirringen til uanede højder. For der har været mange spekulationer om risikoen for en permanent lukning af Guldborgsundbroen, siger Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere.

Fritidssejlerne kommer ”op på broen”

Sund & Bælts planer om en klapløs bro har samlet fritidssejlerne til kamp for at sikre fortsat fri gennemsejling af Guldborgsund.

De lokale sejlklubber assisteret af de store landsdækkende organisationer, Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere samt Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, har sat fokus på konsekvenserne ved Sund & Bælts beslutning og været aktive med faktuelle indspark til debatterne på alle niveauer.

- Det er ikke kun sejlernes interesser, der er på spil. Hele området omkring Guldborgsund er et sandt mekka for friluftsoplevelser. Der ligger uanede muligheder for videreudviklingen af kystturismen og fritidssejladsen i de øvrige kommuner omkring den østlige del af Syddanske Øhav, påpeger Leif Nielsen.

Bakker op om borgmester

Hvis planloven skal ændres, så broforbindelsen alligevel medfører et stop for den fri gennemsejling af Guldborgsund, kræver det, at Folketinget vedtager en ændring af loven.

Derfor er der stadig brug for stor opmærksom på, hvad der tages af initiativer i den retning, mener Leif Nielsen:

- Vi bakker fuldt op om borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, som klart tilkendegiver, at Guldborgsund Kommune ønsker en broløsning med broklapper og dermed med gennemsejlingsmulighed i hele Guldborgsunds udstrækning til glæde for den fortsatte udvikling af kystturismen og fritidssejlads i området. Men vi sender også en stor ros til Trafikministeriet for at kaste lys over broprojektets lovgrundlag, slutter formanden for Danske Tursejlere.

content-loader
content-loader
content-loader