Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Sejlklubberne er bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fre meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028. Foto: Palle Tørnqvist

10 sejlklubber i Guldborgsund ønsker besked om fri gennemsejling af Frederik IX Bro i Nykøbing F

Sejlklubberne er bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fre meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028. Klubberne ønsker også at Geodatastyrelsen fører søkort á jour.

Af Troels lykke |

10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune nedsatte 24. september 2019 en fælles arbejdsgruppe for at fremme sejlerturismen omkring kommunens havne, herunder Guldborg Sund og muligheden for uhindret og fri gennemsejling. 

Per Thomsen, Stubbekøbing Motor og Sejlklub, blev valgt til koordinator af gruppens aktiviteter, mens Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, blev valgt som gruppens talsmand.

Søkort skal føres  á jour

Arbejdsgruppens første opgave bliver at formå Geodatastyrelsen til at føre søkortene á jour, således at angivelsen af dybderne i sejlrenden syd for Frederik IX Bro i Nykøbing F. svarer til de reelle, målte dybder på mindst 2,1 meter.

”Der er masser af vand hele vejen op gennem Guldborg Sund”, siger Jesper Walli Pedersen, formand for Nysted Sejlklub. Han har for nylig sejlet hele strækningen igennem med sin kølbåd, uden problemer. 

Som et af Danmarks smukkeste gennemsejlingsfarvande forener Guldborg Sund ikke alene Guldborgsund Kommune men hele den voksende sejlerturisme omkring Smålandsfarvandet og Østersøens tyske havne. 

Sejlklubberne er derfor bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fre meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028.

I samarbejde med Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark ønsker arbejdsgruppen klar besked om planerne for den nye jernbanebro, der har Banedanmark som bygherre. 

Indtil videre er klubberne fortrøstningsfulde, men....

”Vi er indtil videre fortrøstningsfulde, idet anlægsloven for Femern-forbindelsen inderholder en jernbanebro med klap syd for den nuværende vej- og jernbanebro”, siger Palle Tørnqvist.

”Men en lov kan ændres af Folketingets fertal. Derfor er det vigtigt for sejlklubberne og havnene, turismen til lands og til vands, og de udviklingsmuligheder, et levende maritimt miljø giver for bl.a. øget bosætning i kommunen, at der omsider skabes ro omkring den fri gennemsejling af Guldborg Sund,” forklarer Palle Tørnqvist.

content-loader
content-loader
content-loader