Gå til hoved-indhold
Sejlklubber

Dansk Sejlunion havde lille overskud i 2019 på 265.000 kr.

Det lille overskud på 265.000 kr., ud af en omsætning på 34,2 mio. kr., sker blandt andet efter øget salg og besparelser, fortæller formand for Dansk Sejlunion, Line Markert.

Af Troels lykke |

Af den samlede omsætning på 34,2 mio. kr. kommer 5,5 mio. kr. fra klubbernes kontingenter. Sejlunionen bruger med andre ord hver kontingentkrone, medlemmerne betaler, til at skabe aktiviteter til gavn for klubber og sejlere for godt 6 kr.

Det er særligt til elite- og talentarbejdet, der kommer eksterne midler. Dette arbejde er altovervejende finansieret af direkte støtte, fondsbidrag og sponsorer. Sådan skriver Dansk Sejlunion på deres hjemmeside.

Indtægter til talent og elite var større

Indtægterne til talent- og eliteområdet er ca. 2,9 mio. kr. større end budgetteret. Team Danmark har sammen med Salling Fondene og Kirkbi i 2019 støttet Dansk Sejlunion med over 11,5 mio. kr., mens den mangeårige samarbejdspartner TORM Fonden har støttet sejlunionen med 2 mio. kr.

Dansk Sejlunion modtager ca. 5,3 mio. kr. i tilskud fra Danmarks Idrætsforbund. Af dette gives ca. halvdelen som grundtilskud, mens resten gives til opfyldelse af en strategiaftale med fire indsatser, der blandt andet handler om at udvikle aktivitetstilbud til sejlklubberne.

Sejlunionen sælger produkter og ydelser for ca. 2,1 mio. kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. mere end budgetteret. Det afspejler en stor stigning i fritidssejleruddannelserne, hvor Dansk Sejlunion i 2019 oplevede vækst i salget af Speedbådskort og Duelighedsbeviser.

- Vi har satset meget stærkt på at udvikle fritidssejleruddannelsesområdet, efter vi i 2018 blev godkendt som udbyder af uddannelserne. Det er glædeligt, at vi nu kan se resultatet af satsningen. Væksten viser også, at aktiviteten i sejlerskolerne har været høj i 2019, forklarer Line Markert.

Styr på udgifterne

På omkostningssiden er det også talent- og eliteområdet, der med 19,7 mio. står for det største forbrug. Dette er muligt takket være de store donationer. Omkostningerne er ca. 3,3 mio. kr. højere end budgetteret som følge af større støtte til atleterne og omkostninger til trænere og eksperter.

Til gengæld blev der holdt igen på udgifterne til ledelse, kommunikation, IT og administration. Her brugte Dansk Sejlunion i 2019 ca. 7,0 mio. kr., eller 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret, selvom sejlunionen i løbet af 2019 opdaterede hjemmesiden.

- De øremærkede nye indtægter har gjort det muligt for os at støtte sejlerne bedre og sætte nye aktiviteter i gang for eksempelvis Kite. Samtidig har vi været i stand til at holde tilbage på vores interne omkostninger. Det er jeg meget glad for, siger Line Markert.

content-loader
content-loader
content-loader